Tin tức - Sự kiện ›› Tin tổng hợp

Hội nghị cán bộ chủ chốt tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng

Ngày Đăng: 22/5/2020 16:27 Lượt xem: 15

 - Ngày 22-5, Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Công

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, việc tham gia ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là những nội dung hết sức quan trọng. Đối với Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tỉnh sẽ tập hợp ý kiến nhân dân, cán bộ chủ chốt tổng hợp lại báo cáo Tiểu Ban văn kiện Trung ương. Đối với dự thảo Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện tiếp thu ý kiến của các đại biểu, xem xét chỉnh sửa. Đồng chí mong muốn có nhiều ý kiến tham gia chất lượng để có được dự thảo sát, đúng, trúng với điều kiện phát triển của tỉnh; nhằm mục tiêu đưa Tuyên Quang phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp giới thiệu bản tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng và gợi ý một số nội dung dự thảo cần tập trung thảo luận. Đại hội có phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đồng chí đề nghị các đại biểu tham gia ý kiến vào 15 nội dung trọng tâm như: Tầm nhìn định hướng phát triển; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh, bền vững; các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn đã giới thiệu dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Đồng chí gợi ý một số nội dung trong dự thảo cần tập trung thảo luận, cho ý kiến tại các tổ. Trong đó có những nội dung quan trọng như: Nhận định, đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 -2020; tính bao trùm và khả thi của mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong giai đoạn 2021 – 2025 …

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng đã trình bày dự thảo Báo cáo công tác xâng dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và gợi ý một số nội dung trong dự thảo cần tập trung thảo luận. Đồng chí gợi ý các nội dung thảo luận về: đánh giá tác động, hiệu quả công tác xây dựng Đảng; phương hướng công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII; xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII….

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trình bày dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần XVII và gợi ý một số nội dung trong dự thảo cần tập trung thảo luận. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII có chủ đề: “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đổi mới, sáng tạo, hội nhập đưa Tuyên Quang phát triển nhanh, bền vững”. Đồng chí gợi ý các đại biểu cần tập trung thảo luận về: Chủ đề đại hội; các nhận định chủ yếu về thành tựu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nội dung phương hướng để phù hợp với tình hình, xu hướng, tiềm năng của tỉnh...

Sau khi trình bài các báo cáo dự thảo, hội nghị tiến hành thảo luận tại 4 tổ.
 

Nguồn: https://baotuyenquang.com.vn/chinh-tri/trong-tinh/hoi-nghi-can-bo-chu-chot-tham-gia-y-kien-vao-du-thao-cac-van-kien-dai-hoi-dang-132499.html

Các tin liên quan:

Thông báo

Công văn tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông váo viết Thông tin lý luận và thực tiễn số 1 năm 2020

Kế hoạch phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô rô na (Covid-19) gây ra

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Lịch thi giảng viên dạy giỏi năm 2019

Thông báo viết thông tin Lý luận và thực tiễn số 02 năm 2019

Thông báo danh sách học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K1, K2 đủ điều kiện viết Khóa luận tốt nghiệp

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019 - Học tại Yên Bái

Thông báo tuyển sinh đại học chính trị (văng bằng hai) năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Tuyển sinh lớp ôn thi cao học năm 2019

Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2019

Chủ đề thi thuyết trình - Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3/2018

Lịch thao giảng cấp trường đợt 2 năm 2018

lịch thao giảng cấp trường đợt 1, năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin Lý luận và thực tiễn số 2 năm 2018

Thông báo Viết tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, tháng 4 năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính và kết quả xét thăng hặng viên chức hạng II

Thông báo viết bài thông tin Lý luận và Thực tiễn số 1/2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu Trường Chính trị

thông báo tên miền website

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 487619

Đang Online : 33