Tin tức - Sự kiện ›› Tin tổng hợp

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Dương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày Đăng: 27/7/2020 9:32 Lượt xem: 22

Trực tiếp- Sáng nay 26-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Dương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc và bế mạc.

11h10: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Dương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

11h00: Bế mạc Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Thanh Huyền nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI là công trình tập thể, được xây dựng bằng trí tuệ, tâm huyết, nguyện vọng và quyết tâm của toàn đảng bộ, quân và dân trong huyện. Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết là bằng mọi biện pháp, giải pháp tích cực, phát huy cao độ mọi nguồn lực, tận dụng hiệu quả mọi tiềm năng để thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm đạt kết quả cao nhất.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, BCH khóa XXI sẽ phát huy trí tuệ của tập thể, dân chủ lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp xác đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện để bổ sung, nâng cao và triển khai thực hiện cụ thể, đồng bộ.

Đồng chí đề nghị, ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung của Nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân. Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai, tổ chức các phong trào thi đua, biến Nghị quyết thành hành động cách mạng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả cao trên mọi lĩnh vực ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ mới.

10h25: Thông qua Nghị quyết Đại hội

Nghị quyết tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm (2015-202) và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2020 - 2025. Đại hội đã thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; thảo luận dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; thông qua kết quả bầu BCH Đảng bộ huyện khóa XXI gồm 37 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh gồm 37 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI.

Đại hội tặng hoa các đồng chí Ủy viên BCH khóa XX thôi không tham gia BCH khóa mới.

10h22: Đoàn Chủ tịch Đại hội kết luận phần thảo luận​

Đại hội đã nhận được 30 ý kiến tham luận, trong đó có 11 ý kiến thảo luận trực tiếp tại Đại hội. Các tham luận đóng góp thể hiện sự nhất trí cao với các văn kiện trình bày tại Đại hội. Đại biểu đã tập trung phân tích những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và rút ra bài học trên tất cả các lĩnh vực trong nhiệm kỳ qua. Đối với các nhóm ý kiến đóng góp về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 2025.

10h15: Đại hội tiếp tục thảo luận

Đại biểu Dương Chí Thành, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Nam tham luận về các giải pháp xây dựng nông thôn mới. Đại biểu cho rằng, giải pháp quan trọng nhất là phải có sự lãnh đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các đoàn thể, thực hiện tốt quy chế dân chủ; làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm trong đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn; phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi". Mọi khoản đóng góp, quyền lợi và nghĩa vụ phải được công khai, minh bạch.

9h00: Công bố danh sách đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Đại hội bầu 37 đại biểu chính thức dự và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII ra mắt Đại hội.

8h30: Đại hội tiếp tục thảo luận

Đại biểu Lê Ngọc Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham luận về giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Đại biểu nêu chất lượng kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa cao, ít đi sâu vào kiểm tra các lĩnh vực dễ vi phạm tiêu cực, tham nhũng như quản lý đất đai, tài nguyên - khoáng sản, lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; việc khắc phục tồn tại sau các cuộc kiểm tra, giám sát có nội dung chưa kịp thời. Vì vậy cần tăng cường chỉ đạo việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp ủy và đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Bên cạnh đó phải đổi mới phương pháp theo phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, xem xét xử lý kỷ luật “không có vùng cấm, không có ngoại lệ đúng theo điều lệ, quy định. 

Đại biểu Ma Quang Trung, Trưởng Công an huyện tham luận về phát huy vai trò nòng cốt của Công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đại biểu đưa ra sáu giải pháp nhằm phát huy vai trò nòng cốt của Công an nhân dân, tập trung làm tốt công tác tham mưu và triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự xã hội; củng cố, kiện toàn và nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ huyện đến cơ sở; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm.

Đại biểu Hoàng Đại Phong, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện tham luận về các giải pháp  nâng cao chất lượng cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đại biểu nhấn mạnh vai trò của MTTQ các cấp trong quá trình xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch,vững mạnh. Tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở; đảm bảo công khai, minh bạch theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và dân được hưởng lợi”, đồng thời tổ chức giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, biểu dương những đơn vị làm tốt và những vấn đề còn tồn tại, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đánh giá sơ kết rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng những điển hình hay, cách làm sáng tạo.

8h25: Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Bỏ phiếu bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

7h30: Báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội thông báo kết quả phiên họp thứ nhất BCH Đảng bộ huyện khóa XXI. Phiên họp thứ nhất đã bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXI. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phiên họp bầu Phó Bí thư Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. 

BCH Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội.

Nguồn: 
https://baotuyenquang.com.vn/chinh-tri/trong-tinh/be-mac-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-huyen-son-duong-lan-thu-xxi-nhiem-ky-2020-2025!-134913.html

Tin mới nhất:

Thông báo

Công văn tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông váo viết Thông tin lý luận và thực tiễn số 1 năm 2020

Kế hoạch phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô rô na (Covid-19) gây ra

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Lịch thi giảng viên dạy giỏi năm 2019

Thông báo viết thông tin Lý luận và thực tiễn số 02 năm 2019

Thông báo danh sách học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K1, K2 đủ điều kiện viết Khóa luận tốt nghiệp

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019 - Học tại Yên Bái

Thông báo tuyển sinh đại học chính trị (văng bằng hai) năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Tuyển sinh lớp ôn thi cao học năm 2019

Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2019

Chủ đề thi thuyết trình - Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3/2018

Lịch thao giảng cấp trường đợt 2 năm 2018

lịch thao giảng cấp trường đợt 1, năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin Lý luận và thực tiễn số 2 năm 2018

Thông báo Viết tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, tháng 4 năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính và kết quả xét thăng hặng viên chức hạng II

Thông báo viết bài thông tin Lý luận và Thực tiễn số 1/2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu Trường Chính trị

thông báo tên miền website

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 555489

Đang Online : 156