Tin nội bộ ›› Nhà Trường - Ban Giám Hiệu

Khai giảng các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2017

Ngày Đăng: 15/2/2017 14:56 Lượt xem: 397

          Thực hiện Kế hoạch số 15 - KH/TU ngày 16/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đào tạo lý luận chính trị cho đảng viên giai đoạn 2016 – 2020 và Thông báo số 363 - TB/TU ngày 13/12/2016 của Thường trực Tỉnh ủy về Chương trình Công tác năm 2017 của Trường Chính trị tỉnh. Sáng ngày 14/02/2017, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2017.
 
Đồng chí Lê Tiến Thắng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
phát biểu tại Lễ khai giảng
 
          Dự Lễ Khai giảng có đồng chí Lê Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trực tiếp phụ trách Trường Chính trị; đồng chí Mai Đức Thông,Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí là cán bộ lãnh đạo các phòng chức năng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Về phía Trường Chính trị có Đồng chí Ngô Xuân Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng; cán bộ, giảng viên và 180 học viên.
          Trong thời gian 06 tháng học tập, các học viên sẽ được trang bị kiến thức chung về những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; tình hình nhiệm vụ của địa phương.
          Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Lê Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trực tiếp phụ trách Trường Chính trị đã khẳng định công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về lý luận chính trị; củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý; kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Từ đó góp phần củng cố niềm tin của học viên vào Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo, nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đồng chí cũng đề nghị nhà trường thực hiện đúng nội dung chương trình, kế hoạch học tập; tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng cơ bản, thiết thực gắn với thực tiễn, làm tốt công tác quản lý học viên để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
 
Đồng chí Ngô Xuân Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
phát biểu tại Lễ khai giảng
 
          Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Ngô Xuân Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Để đạt được mục tiêu khóa học, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình dạy và học theo hướng tích cực, phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện của người học, mỗi học viên phải có động cơ học tập đúng đắn; phát huy cao nhất tính chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác học tập; chấp hành tốt nội quy, quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Chính trị tỉnh để đạt được kết quả học tập tốt nhất./.  
         
 
 Phòng Đào tạo

Các tin liên quan:

Thông báo

Công văn tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông váo viết Thông tin lý luận và thực tiễn số 1 năm 2020

Kế hoạch phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô rô na (Covid-19) gây ra

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Lịch thi giảng viên dạy giỏi năm 2019

Thông báo viết thông tin Lý luận và thực tiễn số 02 năm 2019

Thông báo danh sách học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K1, K2 đủ điều kiện viết Khóa luận tốt nghiệp

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019 - Học tại Yên Bái

Thông báo tuyển sinh đại học chính trị (văng bằng hai) năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Tuyển sinh lớp ôn thi cao học năm 2019

Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2019

Chủ đề thi thuyết trình - Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3/2018

Lịch thao giảng cấp trường đợt 2 năm 2018

lịch thao giảng cấp trường đợt 1, năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin Lý luận và thực tiễn số 2 năm 2018

Thông báo Viết tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, tháng 4 năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính và kết quả xét thăng hặng viên chức hạng II

Thông báo viết bài thông tin Lý luận và Thực tiễn số 1/2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu Trường Chính trị

thông báo tên miền website

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 592049

Đang Online : 97