Hệ thống văn bản » Văn bản Nhà trường

     Tìm kiếm văn bản

Trích yếu:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Năm ban hành:

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
Số 104-HD/TCT 28/07/2021 Hướng dẫn viết bài thu hoạch hết học phần đối với các lớp bồi dưỡng 
Số 01-KH/TCT 07/01/2021 Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế năm 2021
Số 21-KH/TCT 30/09/2019 Kế hoạch Tổ chức viết khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K3, K4 năm 2019
Số 78-HD/TCT 04/09/2019 Hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp dùng cho các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
Số 80-HD/TCT 04/09/2019 Hướng dẫn viết tiểu luận giải quyết tình huống trong quản lý hành chính nhà nước dùng cho các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính
Số 01/KH-TCT 10/01/2019 Kế hoạch Nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế năm 2019
Số 02/KH-TCT 10/01/2019 Kế hoạch thao giảng, dự giờ và tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi năm 2019
Số 18/KH-TCT 25/06/2018 Kế hoạch Tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018
Số 13/KH-TCT 14/05/2018 Kế hoạch tổ chức tọa đàm Kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang
Số 03/KH-TCT 26/01/2018 Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế năm 2018
26/1/2018 26/01/2018 Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế năm 2018
Số 25/KH-TCT 20/09/2017 Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga
Số 01/TB-TCT 16/02/2017 Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu Trường Chính trị về cụ thể 1 số nội dung từ bộ quy chế 1855
Số 29/KH-TCT 17/11/2016 Kế hoạch tổ chức viết tiểu luận cuối khóa và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính k93
156/QĐ-TCT 13/05/2015 Về việc ban hành Quy định về tổ chức thao giảng, dự giờ và công nhận danh hiệu giảng viên dạy giỏi tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 2

Thể lệ Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022

Thông báo danh sách học viên lớp Trung cấp LLCT - HC K7 năm 2021 đủ điều kiện viết khoá luận tốt nghiệp

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2022

Thông báo Kết luận của Ban Giám hiệu

Quyết định phê duyệt kết quả và danh sách trúng tuyển tại kỳ thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạn

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 2

Về việc phát động triển khai giải thưởng sáng tác, quảng bá, giai đoạn 2021 - 2025

Về việc tuyên truyền triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 1 năm 2021

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 năm 2020

Thông báo Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2020

Thông báo viết thông tin Lý luận và thực tiễn số 02 năm 2020

Công văn tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 1168261

Đang Online : 290