Hệ thống văn bản » Văn bản cấp trên

     Tìm kiếm văn bản

Trích yếu:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Năm ban hành:

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
Số 580-CV/TU 28/07/2021 Về việc thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư
Số 87-KH/TU 28/07/2021 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư 
Số 71-BC/TU 13/07/2021 Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021
Số 03-CT/TW 19/05/2021 Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới
Số 111/BC-UBND 04/09/2020 Báo cáo sơ kết  05 năm thực hiện Nghị quyết số 16 ngày 22/5/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016 - 2025
Số 477-BC/TU 17/07/2020 Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Số 21-HD/BTCTW 18/10/2019 Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Số 481-BC/ĐUK 10/10/2019 Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng quý III/2019; phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV/2019
Số 196-KL/ĐUK 10/10/2019 Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối kỳ thứ 19
Số 38-CT/TW 19/09/2019 Chỉ thị của Ban Bí thư về tiêp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới
Số 37-CT/TW 03/09/2019 Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới
Số 50-NQ/TW 20/08/2019 Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030
Số 634-CV/ĐUK-TG 20/08/2019 Về việc thực hiện Kêt luận cố 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Số 36-CT/TW 16/08/2019 Chỉ thị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
Số: 01/2019/NQ-HĐND 01/08/2019 Nghị quyết quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Số 02/2019/NQ-HĐND 01/08/2019 Nghị quyết về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Số 03/2019/NQ-HĐND 01/08/2019 Nghị quyết Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Số 04/2019/NQ-HĐND 01/08/2019 Nghị quyết Ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy bảo hiểm y tế trong các sơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Số 05/2019/NQ-HĐND 01/08/2019 Nghị quyết Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Số 06/2019/NQ-HĐND 01/08/2019 Nghị quyết Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Trang: 1 2 3 4

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 917956

Đang Online : 354