Lịch học

     Tra cứu lịch học

Nội dung:
Năm học:
Lớp học:
Môn học:

Lớp Môn học Nội dung File đính kèm
Lớp học bổ sung Kỹ năng lãnh đạo quản lý
Lớp học bổ sung Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam
Lớp học bổ sung Xây dựng Đảng
Lớp học bổ sung Đường lối chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam
Lớp học bổ sung Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Lớp học bổ sung Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh
Lớp Trung cấp lý luận chính trị Khóa 3 năm 2022 Quản lý hành chính nhà nước Học phần 10
Lớp Trung cấp Lý luận chính trị Khóa 1 năm 2022 Kiến thức bổ trợ Học phần 13
Lớp Trung cấp Lý luận chính trị Khóa 2 năm 2022 Kiến thức bổ trợ Học phần 13
Lớp Trung cấp lý luận chính trị Khóa 3 năm 2022 Kiến thức bổ trợ
Lớp Trung cấp Lý luận chính trị Khóa 1 năm 2022 Kỹ năng lãnh đạo quản lý
Lớp Trung cấp Lý luận chính trị Khóa 2 năm 2022 Xây dựng Đảng Học phần 7
Lớp Trung cấp lý luận chính trị Khóa 3 năm 2022 Đường lối chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam Học phần 6
Lớp Trung cấp Lý luận chính trị Khóa 2 năm 2022 Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương (hoặc ngành) Học phần 12
Lớp Trung cấp Lý luận chính trị Khóa 1 năm 2022 Quản lý hành chính nhà nước Học phần 10
Lớp Trung cấp lý luận chính trị Khóa 3 năm 2022 Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam
Lớp Trung cấp Lý luận chính trị Khóa 2 năm 2022 Đường lối chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam
Lớp Trung cấp Lý luận chính trị Khóa 1 năm 2022 Đường lối chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam

Thông báo

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiến số 1 năm 2023

Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý III; phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3

Hướng dẫn trình bày bài viết thu hoạch nghiên cứu thực tế các lớp Trung cấp lý luận chính tri

Hướng dẫn khen thưởng học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 2

Thể lệ Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022

Thông báo danh sách học viên lớp Trung cấp LLCT - HC K7 năm 2021 đủ điều kiện viết khoá luận tốt nghiệp

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2022

Thông báo Kết luận của Ban Giám hiệu

Quyết định phê duyệt kết quả và danh sách trúng tuyển tại kỳ thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạn

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 2

Về việc phát động triển khai giải thưởng sáng tác, quảng bá, giai đoạn 2021 - 2025

Về việc tuyên truyền triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 1 năm 2021

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 năm 2020

Thông báo Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2020

Thông báo viết thông tin Lý luận và thực tiễn số 02 năm 2020

Công văn tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 1473556

Đang Online : 38