Lịch học

     Tra cứu lịch học

Nội dung:
Năm học:
Lớp học:
Môn học:

Lớp Môn học Nội dung File đính kèm
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K110 Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh Phần I.2
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K110 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin Phần I.1
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K111 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin Phần I.1
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K 108 - huyện Chiêm Hóa Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở Phần V.2
Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính K109 Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước Phần III.2
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K 104 - huyện Lâm Bình Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội Phần IV
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K 108 - huyện Chiêm Hóa Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước Phần III.2 và Phần IV
Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính K 105 Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, NN và PL XHCN Phần III.1 và  phần V.2
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K 107 - huyện Na Hang Những vấn đề cơ bản về lịch sử ĐCS Việt Nam Phần II.2 và phần VI
Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính K109 Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh Phần I.2 và I.1
Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính K 106 Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội Phần IV và phần VI
Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính K2 - 2018 chuyên viên chính Phần I. Nền hành chính nhà nước, phần II. Quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, phần III. Những kỹ năng cơ bản
Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính K102 Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và Lịch sử ĐCS Việt Nam Phần II.1 và II.2
Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính K103 Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội Phần IV và V.2
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K 104 - huyện Lâm Bình Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước Phần III.1 và III.2
Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính K 105 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân Phần V.1 và V.2
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K 107 - huyện Na Hang Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội Phần IV
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K 108 - huyện Chiêm Hóa Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và Lịch sử ĐCS Việt Nam Phần II.1 và II.2
Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính K109 Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và Lịch sử ĐCS Việt Nam Phần II.1, II.2
Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2018 chuyên viên chính Phần I: Nền hành chính nhà nước; Phần II:Quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; Phần III: Những kĩ năng cơ bản

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8

Thông báo

Chủ đề thi thuyết trình - Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3/2018

Lịch thao giảng cấp trường đợt 2 năm 2018

lịch thao giảng cấp trường đợt 1, năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin Lý luận và thực tiễn số 2 năm 2018

Thông báo Viết tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, tháng 4 năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính và kết quả xét thăng hặng viên chức hạng II

Thông báo viết bài thông tin Lý luận và Thực tiễn số 1/2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu Trường Chính trị

thông báo tên miền website

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 177612

Đang Online : 124