Lịch học

     Tra cứu lịch học

Nội dung:
Năm học:
Lớp học:
Môn học:

Lớp Môn học Nội dung File đính kèm
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K110 Phần III.1,2 (Từ ngày 01/4 đến ngày 13/5/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K1 Phần II.1,2 và III.1,2 (Từ ngày 27/3 đến ngày 22/5/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K2 Phần V.3 và III.1,2 (Từ ngày 17/4 đến ngày 31/5/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K3 Phần II.1,2 và III.1,2 (Từ ngày 27/3 đến ngày 28/5/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K4 Phần V.1,3 và I.1 (Từ ngày 16/4 đến ngày 29/5/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K5 Phần I.1 (Từ ngày 06/5 đến ngày 05/6/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K6 Phần V.1,2,3 và I.1 (Từ ngày 28/3 đến ngày 07/6/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K5 Phần V.1, 3 (Từ 19/3 đến 25/4/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K111 Phần V.1,3 (từ 16/3 đến 21/4/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K6 Phần II.1,2 (từ 11/3 đến 28/3/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K4 Phần III.2, V.1 (từ 12/3 đến 10/4/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K2 Phần V.1, V.2 (từ 20/3 đến 12/4/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K5 Phần II.1,2 ( Từ ngày 11/3/2019 đến ngày 28/3/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K4 Phần III.1 (Từ ngày 20/2/2019 đến ngày 12/3/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K3 Phần I.1 (từ 20/2/2019 đến 26/3/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K2 Phần II.1,2 (Từ ngày 20/2/2019  đến 15/3/2019)
Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính K1 năm 2019 Lịch học phần I.1 (từ ngày 20/2/2019 đến 20/3/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K111 Phần I.1
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K110 Phần II.1, II.2
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K111 Phần I.1

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Thông báo

Thông báo tuyển sinh đại học chính trị (văng bằng hai) năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Tuyển sinh lớp ôn thi cao học năm 2019

Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2019

Chủ đề thi thuyết trình - Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3/2018

Lịch thao giảng cấp trường đợt 2 năm 2018

lịch thao giảng cấp trường đợt 1, năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin Lý luận và thực tiễn số 2 năm 2018

Thông báo Viết tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, tháng 4 năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính và kết quả xét thăng hặng viên chức hạng II

Thông báo viết bài thông tin Lý luận và Thực tiễn số 1/2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu Trường Chính trị

thông báo tên miền website

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 203638

Đang Online : 135