Giới thiệu về Trường ›› Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy Trường Chính trị tỉnh

Ngày Đăng: 20/4/2016 13:24 Lượt xem: 6483

I. BAN GIÁM HIỆU

STT Họ và tên Chuyên môn  
         Chức vụ
Điện thoại
1 Đỗ Thu Hương Thạc sĩ Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Giảng viên chính  
2 Mai Quang Thắng Thạc sĩ Phó Bí thư Đảng ủy,             Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Giảng viên chính  

II. KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ
STT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ Điện thoại
1 Hoàng Bằng Giang Thạc sĩ Đảng ủy viên,Q.Trưởng khoa, Giảng viên chính  
2 Nguyễn Văn Hòa Tiến sĩ Phó Trưởng khoa, Giảng viên chính  
3 Nguyễn Thị Nguyệt Anh Thạc sĩ Phó Trưởng khoa, Giảng viên chính  
4 Trương Thị Thu Hà Thạc sĩ Giảng viên chính  
5 Dương Thúy Ngọc Thạc sĩ Giảng viên chính  
6 Lê Thị Hồng Hạnh Thạc sĩ Giảng viên chính  
7 Trần Phương Linh Thạc sĩ Giảng viên chính  
8 Triệu Thị Bạch Vân Thạc sĩ Giảng viên  
   
III. KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG
STT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ Điện thoại
1 Bùi Hữu Thêm Thạc sĩ Đảng ủy viên, Trưởng khoa, Giảng viên chính  
2 Phùng Thị Hà Thạc sĩ Phó Trưởng khoa,           
 Giảng viên chính
 
3 Phạm Thị Thu Trang Thạc sĩ Giảng viên chính  
4 Phạm Thị Hoa   Thạc sĩ Giảng viên chính  
5 Đỗ Thị Xuân Anh Thạc sĩ Giảng viên  
6 Lưu Thị Thu Hà Thạc sĩ Giảng viên   
7 Trình Thị Thu Thảo Thạc sĩ Giảng viên   
 
IV. KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
STT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ Điện thoại

1
Phạm Thị Huệ Thạc sĩ Đảng ủy viên, Trưởng khoa, giảng viên chính  
2 Phạm Đình Khiết Thạc sĩ Phó Trưởng khoa, Giảng viên chính  
3 Nguyễn Thị Mai Thạc sĩ Giảng viên chính  
4 Vi Thị Thu Hiền Thạc sĩ Giảng viên chính  
5 Trần Thị Phượng Thạc sĩ Giảng viên chính  
6 Trần Thị Mai Thu Thạc sĩ Giảng viên chính  
7 Nguyễn Thị Khánh Anh Thạc sĩ  
Giảng viên
 
8 Nguyễn Thị Huyền Quyên Cử nhân Giảng viên  
 
V. PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU
STT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ Điện thoại
1 Đặng Quốc Tuyên Thạc sĩ Đảng ủy viên, Trưởng phòng, Giảng viên chính  
2 Phùng Thị Khánh Lệ Thạc sĩ Phó Trưởng phòng, Giảng viên chính  
3 Đỗ Thị Phương Điệp Thạc sĩ Phó Trưởng phòng, Giảng viên chính  
4 Bùi Trung Dũng Thạc sĩ  Giảng viên chính  
5 Kiều Thị Hằng Thạc sĩ Viên chức kế toán  
6 Bùi Hải Vân Đại học Nhân viên văn thư lưu trữ  
7 Nguyễn Văn Quang Đại học Nhân viên kỹ thuật điện nước  
8 Ma Thị Ba Trung cấp Nhân viên thư viện  
9 Hoàng Thị Dậu Đại học Nhân viên thư viện  
10 Phạm Văn Tuấn   Nhân viên lái xe  
11 Trịnh Quang Trung   Nhân viên lái xe  
12 Lê Quốc Văn   Nhân viên Bảo vệ  
13 Vũ Thị Vi   Nhân viên phục vụ  
 
 
VI. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
STT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ Điện thoại
1 Hán Thị Hạnh Thúy Thạc sĩ Trưởng phòng, Giảng viên chính  
2 Chu Thị Diễm Hương Thạc sĩ Phó Trưởng phòng, Giảng viên  
3 Phí Thị Ngọc Anh Cử nhân Nhân viên  
4 Trịnh Thị Thứ Thạc sĩ Giảng viên  
5 Ma Thị Thùy Trang Cử nhân Giảng viên tập sự  
6 Ma Văn An Cử nhân Chuyên viên  tập sự  
7 Đỗ Việt Hà Thạc sĩ Giảng viên chính  
8 Vũ Thị Hồng Điệp Thạc sĩ Giảng viên chính  
9 Lý Thị Hồng Nhung Thạc sĩ Giảng viên  
  


 

Tin mới nhất:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 8122230

Đang Online : 2307