Giới thiệu về Trường ›› Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy Trường Chính trị tỉnh

Ngày Đăng: 20/4/2016 13:24 Lượt xem: 2886

I. BAN GIÁM HIỆU
 

STT Họ và tên Chuyên môn  
         Chức vụ
Điện thoại
1 Đỗ Thu Hương Thạc sĩ Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Giảng viên chính  
2 Mai Quang Thắng Thạc sĩ Phó Bí thư Đảng ủy,             Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Giảng viên chính 02073.813346
0917.349.699
0964.485.586
 
 II. KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ
 
STT Họ và tên Chuyên môn  
Chức vụ
Điện thoại
1 Hoàng Bằng Giang Thạc sĩ Đảng ủy viên,Q.Trưởng khoa, Giảng viên chính 02073.813348
0914.337.368
2 Nguyễn Văn Hòa Tiến sĩ Phó Trưởng khoa, Giảng viên chính 0916.428.158
3 Nguyễn Thị Nguyệt Anh Thạc sĩ Phó Trưởng khoa, Giảng viên chính 0985.355.598
4 Trương Thị Thu Hà Thạc sĩ Giảng viên chính  
5 Đỗ Việt Hà Thạc sĩ Giảng viên  
6 Dương Thúy Ngọc Thạc sĩ Giảng viên  
7 Lê Thị Hồng Hạnh Thạc sĩ Giảng viên  
8 Trần Phương Linh Thạc sĩ Giảng viên  
9 Nguyễn Thanh Thủy Thạc sĩ Giảng viên  
10 Triệu Thị Bạch Vân Thạc sĩ Giảng viên  
 
III. KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG
STT  
Họ và tên
Chuyên môn Chức vụ Điện thoại
1 Phạm Thị Huệ Thạc sĩ Đảng ủy viên, Trưởng khoa, Giảng viên chính 02073.813351
0914.509.513
2 Phùng Thị Hà Thạc sĩ Phó Trưởng khoa,            Giảng viên chính  
0914.412.350
3 Phạm Thị Thu Trang Thạc sĩ Giảng viên  
4 Bùi Trung Dũng  Thạc sĩ Giảng viên, Bí thư Chi đoàn  
5 Phạm Thị Hoa   Thạc sĩ Giảng viên  
6 Đỗ Thị Xuân Anh Thạc sĩ Giảng viên  
7 Vũ Thị Sen Cử nhân Giảng viên  
8 Lưu Thị Thu Hà Thạc sĩ Giảng viên tập sự  
9 Trình Thị Thu Thảo Thạc sĩ Giảng viên tập sự  
 
IV. KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
 
STT Họ và tên Chuyên môn
Chức vụ
Điện thoại
1 Phạm Đình Khiết Thạc sĩ Phó Trưởng khoa (Phụ trách khoa), Giảng viên chính 0986.176.372
2 Hán Thị Hạnh Thúy Thạc sĩ Phó Trưởng khoa,            Giảng viên chính 0948.038.024
3 Nguyễn Thị Mai Thạc sĩ Giảng viên chính  
4 Vi Thị Thu Hiền Thạc sĩ Giảng viên  
5 Trần Thị Phượng Thạc sĩ Giảng viên  
6 Trần Thị Mai Thu Thạc sĩ Giảng viên chính  
7 Quan Văn Tuân Cử nhân Giảng viên  
8 Nguyễn Thị Khánh Anh Cử nhân  
Giảng viên
 
9 Vũ Thị Hồng Điệp Thạc sĩ Giảng viên  
 
STT
Họ và tên
Chuyên môn Chức vụ Điện thoại
1 Bùi Hữu Thêm Thạc sĩ Đảng ủy viên, Trưởng phòng,  Giảng viên chính  
0273.827033
0978.227.288

 
2 Chu Thị Diễm Hương Thạc sĩ Phó Trưởng phòng, Giảng viên  
3 Phí Thị Ngọc Anh Cử nhân Nhân viên  
4 Trịnh Thị Thứ Cử nhân Giảng viên  

VI. PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU
TT
Họ và tên

Chuyên môn

Chức vụ
Điện thoại
1 Đặng Quốc Tuyên Thạc sĩ Đảng ủy viên, Trưởng phòng, Giảng viên chính 02073.980012
0987.423.559
0947.027.774
2 Nguyễn Kim Tuyến Cử nhân  
Phó Trưởng Phòng, giảng viên
02073.813.349
0904.386.866
3 Phùng Thị Khánh Lệ Thạc sĩ Phó Trưởng phòng, Giảng viên chính 0979.636.668
4 Đỗ Thị Phương Điệp Thạc sĩ Phó Trưởng phòng, Giảng viên chính 0913.439.416
5 Vũ Thị Hương Sen Cao đẳng Nhân viên phục vụ  
6 Vũ Thị Bích Phương Trung cấp Nhân viên y tế  
7 Nguyễn Văn Quang Cử nhân Nhân viên  
8 Lê Quốc Văn Cử nhân Nhân viên Bảo vệ  
9 Phạm Văn Tuấn Lái xe Nhân viên lái xe  
10 Trịnh Quang Trung Lái xe Nhân viên lái xe  
11 Ma Thị Ba Trung cấp Nhân viên thư viện  
12  Hoàng Thị Dậu Cử nhân Nhân viên thư viện  
13 Kiều Thị Hằng Thạc sĩ Kế toán  
14 Bùi Hải Vân Cao đẳng Nhân viên văn thư  
 

 

Tin mới nhất:

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 625720

Đang Online : 16