Giới thiệu về Trường ›› Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy Trường Chính trị tỉnh

Ngày Đăng: 20/4/2016 13:24 Lượt xem: 4589

I. BAN GIÁM HIỆU

STT Họ và tên Chuyên môn  
         Chức vụ
Điện thoại
1 Đỗ Thu Hương Thạc sĩ Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Giảng viên chính 02073.811899
 
2 Mai Quang Thắng Thạc sĩ Phó Bí thư Đảng ủy,             Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Giảng viên chính 02073.813346
0917.349.699
0964.485.586
 

II. KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ
STT Họ và tên Chuyên môn
Chức vụ
Điện thoại
1 Hoàng Bằng Giang Thạc sĩ Đảng ủy viên,Q.Trưởng khoa, Giảng viên chính 02073.813348
0914.337.368
2 Nguyễn Văn Hòa Tiến sĩ Phó Trưởng khoa, Giảng viên chính 0916.428.158
3 Nguyễn Thị Nguyệt Anh Thạc sĩ Phó Trưởng khoa, Giảng viên chính 0985.355.598
4 Trương Thị Thu Hà Thạc sĩ Giảng viên chính  
5 Đỗ Việt Hà Thạc sĩ Giảng viên  
6 Dương Thúy Ngọc Thạc sĩ Giảng viên  
7 Lê Thị Hồng Hạnh Thạc sĩ Giảng viên chính  
8 Trần Phương Linh Thạc sĩ Giảng viên  
9 Triệu Thị Bạch Vân Thạc sĩ Giảng viên  
10 Lý Thị Hồng Nhung Thạc sĩ Giảng viên tập sự  
   

III. KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG
STT
Họ và tên
Chuyên môn Chức vụ Điện thoại
1 Bùi Hữu Thêm Thạc sĩ Đảng ủy viên, Trưởng khoa, Giảng viên chính 02073.813351
0978.227288
2 Phùng Thị Hà Thạc sĩ Phó Trưởng khoa,           
 Giảng viên chính
 
0914.412.350
3 Phạm Thị Thu Trang Thạc sĩ Giảng viên chính  
4 Bùi Trung Dũng  Thạc sĩ Giảng viên chính, Bí thư Chi đoàn  
5 Phạm Thị Hoa   Thạc sĩ Giảng viên  
6 Đỗ Thị Xuân Anh Thạc sĩ Giảng viên  
7 Lưu Thị Thu Hà Thạc sĩ Giảng viên   
8 Trình Thị Thu Thảo Thạc sĩ Giảng viên   
 

IV. KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
STT Họ và tên Chuyên môn
Chức vụ
Điện thoại
 
1
Phạm Thị Huệ Thạc sĩ Đảng ủy viên, Trưởng khoa, giảng viên chính 0914.509.523
2 Phạm Đình Khiết Thạc sĩ Phó Trưởng khoa, Giảng viên chính 0986.176.372
3 Nguyễn Thị Mai Thạc sĩ Giảng viên chính  
4 Vi Thị Thu Hiền Thạc sĩ Giảng viên chính  
5 Trần Thị Phượng Thạc sĩ Giảng viên  
6 Trần Thị Mai Thu Thạc sĩ Giảng viên chính  
7 Quan Văn Tuân Cử nhân Giảng viên  
8 Nguyễn Thị Khánh Anh Cử nhân  
Giảng viên
 
9 Vũ Thị Hồng Điệp Thạc sĩ Giảng viên  
10 Nguyễn Thị Huyền Quyên Cử nhân Giảng viên tập sự  
 
 
V. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 
STT
Họ và tên
Chuyên môn Chức vụ Điện thoại
1 Hán Thị Hạnh Thúy Thạc sĩ Phó Trưởng phòng (phụ trách phòng), Giảng viên chính 0948.038.024
2 Chu Thị Diễm Hương Thạc sĩ Phó Trưởng phòng, Giảng viên  
3 Phí Thị Ngọc Anh Cử nhân Nhân viên  
4 Trịnh Thị Thứ Cử nhân Giảng viên  
5 Ma Thị Thùy Trang Cử nhân Giảng viên tập sự  
6 Ma Văn An Cử nhân Chuyên viên  tập sự  
  

VI. PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU
 
STT
Họ và tên

Chuyên môn

Chức vụ
Điện thoại
1 Đặng Quốc Tuyên Thạc sĩ Đảng ủy viên, Trưởng phòng, Giảng viên chính 02073.980012
0987.423.559
0947.027.774
2 Phùng Thị Khánh Lệ Thạc sĩ Phó Trưởng phòng, Giảng viên chính 0979.636.668
3 Đỗ Thị Phương Điệp Thạc sĩ Phó Trưởng phòng, Giảng viên chính 0913.439.416
4 Vũ Thị Bích Phương Trung cấp Nhân viên y tế  
5 Nguyễn Văn Quang Cử nhân Nhân viên  
6 Lê Quốc Văn Cử nhân Nhân viên Bảo vệ  
7 Phạm Văn Tuấn Lái xe Nhân viên lái xe  
8 Trịnh Quang Trung Lái xe Nhân viên lái xe  
9 Ma Thị Ba Trung cấp Nhân viên thư viện  
10  Hoàng Thị Dậu Cử nhân Nhân viên thư viện  
11 Kiều Thị Hằng Thạc sĩ Kế toán  
12 Bùi Hải Vân Cao đẳng Nhân viên văn thư  
13 Vũ Thị Vi Đại học Nhân viên phục vụ  

Tin mới nhất:

Thông báo

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 2

Thể lệ Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022

Thông báo danh sách học viên lớp Trung cấp LLCT - HC K7 năm 2021 đủ điều kiện viết khoá luận tốt nghiệp

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2022

Thông báo Kết luận của Ban Giám hiệu

Quyết định phê duyệt kết quả và danh sách trúng tuyển tại kỳ thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạn

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 2

Về việc phát động triển khai giải thưởng sáng tác, quảng bá, giai đoạn 2021 - 2025

Về việc tuyên truyền triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 1 năm 2021

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 năm 2020

Thông báo Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2020

Thông báo viết thông tin Lý luận và thực tiễn số 02 năm 2020

Công văn tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 1168293

Đang Online : 322