Giới thiệu về Trường ›› Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy Trường Chính trị tỉnh

Ngày Đăng: 20/4/2016 13:24 Lượt xem: 1913

I. BAN GIÁM HIỆU
 

STT Họ và tên Chuyên môn  
         Chức vụ
Điện thoại
1 Đỗ Thu Hương Thạc sĩ Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Giảng viên chính 0977.098.298
2 Mai Quang Thắng Thạc sĩ Ủy viên BTV Đảng ủy,             Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn 02073.813346
0917.349.699
0964.485.586
 
 II. KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ
 
STT Họ và tên Chuyên môn  
Chức vụ
Điện thoại
1 Hoàng Bằng Giang Thạc sĩ Đảng ủy viên,Q.Trưởng khoa, Giảng viên chính 02073.813348
0914.337.368
2 Nguyễn Văn Hòa Thạc sĩ Phó Trưởng khoa, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh,   Giảng viên chính 0916.428.158
3 Nguyễn Thị Nguyệt Anh Thạc sĩ Phó Trưởng khoa 0985.355.598
4 Trương Thị Thu Hà Thạc sĩ Giảng viên  
5 Đỗ Việt Hà Thạc sĩ Giảng viên  
6 Dương Thúy Ngọc Thạc sĩ Giảng viên  
7 Lê Thị Hồng Hạnh Thạc sĩ Giảng viên  
8 Trần Phương Linh Thạc sĩ Giảng viên  
9 Nguyễn Thanh Thủy Thạc sĩ Giảng viên  
10 Triệu Thị Bạch Vân Thạc sĩ Giảng viên  
 
III. KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG
 
STT  
Họ và tên
Chuyên môn Chức vụ Điện thoại
1 Phạm Thị Huệ Thạc sĩ Đảng ủy viên, Trưởng khoa, Giảng viên chính 02073.813351
0914.509.513
2 Phùng Thị Hà Thạc sĩ Phó Trưởng khoa,            Giảng viên chính  
0914.412.350
3 Phạm Thị Thu Trang Thạc sĩ Giảng viên  
4 Bùi Trung Dũng  Thạc sĩ Giảng viên, Bí thư Chi đoàn  
5 Phạm Thị Hoa   Thạc sĩ Giảng viên  
6 Đỗ Thị Xuân Anh Thạc sĩ Giảng viên  
7 Vũ Thị Sen Cử nhân Giảng viên  

IV. KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
 
STT Họ và tên Chuyên môn  
Chức vụ
Điện thoại
1 Phạm Đình Khiết Thạc sĩ Phó Trưởng khoa 0986.176.372
2 Hán Thị Hạnh Thúy Thạc sĩ Phó Trưởng khoa,            Giảng viên chính 0948.038.024
3 Nguyễn Thị Mai Thạc sĩ Giảng viên chính  
4 Vi Thị Thu Hiền Thạc sĩ Giảng viên  
5 Trần Thị Phượng Thạc sĩ Giảng viên  
6 Trần Thị Mai Thu Thạc sĩ Giảng viên  
7 Quan Văn Tuân Cử nhân Giảng viên  
8 Nguyễn Thị Khánh Anh Cử nhân  
Giảng viên
 
 
V. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 
STT  
Họ và tên
Chuyên môn Chức vụ Điện thoại
1 Bùi Hữu Thêm Thạc sĩ Đảng ủy viên, Trưởng phòng,  Giảng viên chính  
0273.827033
0978.227.288

 
 
2
Hà Thị Ngọc Bích Cử nhân Chuyên viên  
3 Phí Thị Ngọc Anh Cử nhân Nhân viên  
4 Lê Minh Phương Thạc sĩ Giảng viên  
5 Chu Thị Diễm Hương Thạc sĩ Giảng viên  
6 Ma Thị Kết Cử nhân Giảng viên  
7 Trịnh Thị Thứ Cử nhân Giảng viên  

VI. PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU
 
STT  
Họ và tên
 
Chuyên môn
 
Chức vụ
Điện thoại
1 Đặng Quốc Tuyên Thạc sĩ Trưởng phòng 02073.980012
0987.423.559
0947.027.774
1 Nguyễn Kim Tuyến Cử nhân  
Đảng ủy viên, Phó Trưởng Phòng,  Chủ tịch Hội CCB
02073.813.349
0904.386.866
2 Phùng Thị Khánh Lệ Thạc sĩ Phó Trưởng phòng 0979.636.668
3 Đỗ Thị Phương Điệp Thạc sĩ Phó Trưởng phòng 0913.439.416
4 Vũ Thị Hương Sen Cao đẳng Nhân viên phục vụ  
5 Vũ Thị Bích Phương Trung cấp Nhân viên y tế  
6 Mai Văn Xuân Trung cấp Nhân viên điện nước  
7 Nguyễn Văn Quang Cử nhân Nhân viên  
8 Lê Quốc Văn Cử nhân Nhân viên Bảo vệ  
9 Phạm Văn Tuấn Lái xe Nhân viên lái xe  
10 Trịnh Quang Trung Lái xe Nhân viên lái xe  
11
Ma Thị Ba
Trung cấp Nhân viên thư viện  
12  Hoàng Thị Dậu Cử nhân Nhân viên thư viện  


 

Tin mới nhất:

Thông báo

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019 - Học tại Yên Bái

Thông báo tuyển sinh đại học chính trị (văng bằng hai) năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Tuyển sinh lớp ôn thi cao học năm 2019

Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2019

Chủ đề thi thuyết trình - Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3/2018

Lịch thao giảng cấp trường đợt 2 năm 2018

lịch thao giảng cấp trường đợt 1, năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin Lý luận và thực tiễn số 2 năm 2018

Thông báo Viết tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, tháng 4 năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính và kết quả xét thăng hặng viên chức hạng II

Thông báo viết bài thông tin Lý luận và Thực tiễn số 1/2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu Trường Chính trị

thông báo tên miền website

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 301585

Đang Online : 50