Hệ thống văn bản » Văn bản cấp trên

     Tìm kiếm văn bản

Trích yếu:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Năm ban hành:

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
Số 01/2018/NQ-HĐND 03/07/2018 Nghị quyết quy định thời gian, biểu mẫu báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ và quyết toán ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Số 02/NQ-HĐND 02/07/2018 Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Số 247-BC/TU 25/05/2018 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Số 210-KL/TU 25/05/2018 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 27/10/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Số 246-BC/TU 24/05/2018 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội đồng y Việt Nam trong tình hình mới
số 43/BC-UBND 27/04/2018 Báo cáo Tổng kết 05 năm thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
Số 43/BC-UBND 27/04/2018 Kèm theo báo cáo số 43/BC-UBND
Số 240-BC/TU 26/04/2018 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới
Số 02-CT/UBND 12/04/2018 Chỉ thị về tổ chức đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
Số 46-KH/TU 10/04/2018 Kế hoạch tiếp tục hưởng ứng Giải báo chi toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III, năm 2018
Số 01/CT-UBND 02/04/2018 Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020
Số 2059 - CV/TU 02/04/2018 V/v thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW
Số 711/UBND-KGVX 23/03/2018 V/v đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
số 77/QĐ-UBND 23/03/2018 Về việc ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Số 04-HD/UBKTTW 22/03/2018 Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
Số 02-KH/TĐKĐ 21/03/2018 Kế hoach tổ chức các hoạt động thi đua năm 2018
Số 2034-CV/TU 21/03/2018 V/v thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
số 02/QĐ-UBND 19/03/2018 Ban hành quy định về trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quản lý đất đai, khoángsản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Số 1269/QĐ-HVCTQG 13/03/2018 Quyết định về việc ban hành Quy chế Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc  Trung ương, các trường cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII
Số 21 - CTr/TU 08/03/2018 Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh Thực hiện NQ số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu, BCHTW Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Trang: 1 2 3 4 5

Thông báo

Công văn tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông váo viết Thông tin lý luận và thực tiễn số 1 năm 2020

Kế hoạch phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô rô na (Covid-19) gây ra

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Lịch thi giảng viên dạy giỏi năm 2019

Thông báo viết thông tin Lý luận và thực tiễn số 02 năm 2019

Thông báo danh sách học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K1, K2 đủ điều kiện viết Khóa luận tốt nghiệp

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019 - Học tại Yên Bái

Thông báo tuyển sinh đại học chính trị (văng bằng hai) năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Tuyển sinh lớp ôn thi cao học năm 2019

Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2019

Chủ đề thi thuyết trình - Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3/2018

Lịch thao giảng cấp trường đợt 2 năm 2018

lịch thao giảng cấp trường đợt 1, năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin Lý luận và thực tiễn số 2 năm 2018

Thông báo Viết tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, tháng 4 năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính và kết quả xét thăng hặng viên chức hạng II

Thông báo viết bài thông tin Lý luận và Thực tiễn số 1/2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu Trường Chính trị

thông báo tên miền website

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 594033

Đang Online : 319