Hệ thống văn bản » Văn bản cấp trên

     Tìm kiếm văn bản

Trích yếu:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Năm ban hành:

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
Số 172-KH/TU 06/03/2018 Kế hoạch của BCH Đảng bộ tỉnh khoa XVI thực hiện NQ số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu BCHTW Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
Số 173-KH/TU 06/03/2018 Kế hoạch của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI Thực hiện NQ số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu BCHTW Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới
Số 171 - KH /TU 02/03/2018 Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
Số 01/2018/TT-BNV 08/01/2018 Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Số 10/2017/TT-BNV 29/12/2017 Thông tư quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Số 6695/QĐ-HVCTQG 29/12/2016 Quyết định về việc tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của cán bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VI - năm 2017
Số 633/TB-HVCTKV1 29/09/2016 Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016
Số 01- HD/TW 20/09/2016 Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng
Số 194/KH-HVCTQG 16/09/2016 Kế hoạch tổ chức hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VI - năm 2017
Số 622/SGDĐT-VP 16/09/2016 Công văn về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú lần thứ 14 năm 2017
Số 496/TB-HVCTQG 05/09/2016 Thông báo kết luận của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về 
Số 164/BC-HVCTQG 22/08/2016
Báo cáo tổng kết công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm học 2015-2016, phương hướng nhiệm vụ 2016-2017
Số 29-QĐ/TW 25/07/2016 Quy định thi hành điều lệ Đảng
Số 13/TCT 19/07/2016 Về việc nộp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, quý, năm
1846/UBND-VX 19/07/2016 Công văn VV xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú"
3332/BGDĐT-TĐKT 07/07/2016 Công văn VV Triển khai xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 14 năm 2017
số 210/QĐ-UBND 29/06/2016 quyết định công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Số 2417/QĐ-HVCTQG 06/06/2016 Quyết định ban hành mẫu giáo án thảo luận và sổ theo dõi giảng dạy, học tập
Số 1855/QĐ-HVCTQG 21/04/2016 Quy chế quản lý đào tạo của các trường chính trị tỉnh, thành phố
19/KH-UBND 29/02/2016 Thực hiện Chương trình phát triển Thanh niên năm 2016

Trang: 1 2 3 4 5

Thông báo

Công văn tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông váo viết Thông tin lý luận và thực tiễn số 1 năm 2020

Kế hoạch phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô rô na (Covid-19) gây ra

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Lịch thi giảng viên dạy giỏi năm 2019

Thông báo viết thông tin Lý luận và thực tiễn số 02 năm 2019

Thông báo danh sách học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K1, K2 đủ điều kiện viết Khóa luận tốt nghiệp

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019 - Học tại Yên Bái

Thông báo tuyển sinh đại học chính trị (văng bằng hai) năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Tuyển sinh lớp ôn thi cao học năm 2019

Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2019

Chủ đề thi thuyết trình - Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3/2018

Lịch thao giảng cấp trường đợt 2 năm 2018

lịch thao giảng cấp trường đợt 1, năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin Lý luận và thực tiễn số 2 năm 2018

Thông báo Viết tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, tháng 4 năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính và kết quả xét thăng hặng viên chức hạng II

Thông báo viết bài thông tin Lý luận và Thực tiễn số 1/2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu Trường Chính trị

thông báo tên miền website

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 594000

Đang Online : 286