Đào tạo, Bồi dưỡng, Nghiên cứu khoa học ›› Hội thảo khoa học

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu thực tế ở Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Ngày Đăng: 7/11/2018 16:17 Lượt xem: 668

Các tin liên quan:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 5838806

Đang Online : 489