Đào tạo, Bồi dưỡng, Nghiên cứu khoa học ›› Đề tài nghiên cứu khoa học

Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học năm 2019

Ngày Đăng: 30/8/2019 11:11 Lượt xem: 742

        Ngày 29/8/2019 Trường Chính trị tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường năm 2019 “Nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020-2022” của khoa Nhà nước và pháp luật.
Đồng chí Đỗ Thu Hương, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học chủ trì Hội nghị
          
        Tại buổi nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài khoa học đã trình bày báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện và nội dung đề tài. Thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã nhận xét, đánh giá và chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của đề tài. Hội đồng nghiệm thu đều được đánh giá đề tài hoàn thành vượt tiến độ, có giá trị khoa học về lý luận và thực tiễn, đã hệ thống, khái quát lý luận, đánh giá sát thực trạng với số liệu phong phú, đề xuất các giải pháp có tính khả thi. Kết quả nghiên cứu của các đề tài có giá trị vận dụng trong thực tiễn, đặc biệt là bổ sung kiến thức thực tiễn vào bài giảng thuộc chuyên môn của khoa Nhà nước và pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. Kết quả đề tài được Hội đồng đánh giá đạt loại Xuất sắc./.
              
Phí Thị Ngọc Anh
Phòng Nghiên cứu khoa học – Thông tin – Tư liệu

Các tin liên quan:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 8122393

Đang Online : 2470