Đ.Tạo, B.Dưỡng, C.nhật Kiến thức

Hướng dẫn về việc khen thưởng học viên các lớp đào tạo, bôi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Ngày Đăng: 17/9/2020 14:57 Lượt xem: 99

Tin mới nhất:

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 715806

Đang Online : 45