Đào tạo, Bồi dưỡng, Nghiên cứu khoa học

Thông báo chủ đề nghiên cứu thực tế và hướng dẫn trình bày bài viết thu hoạch nghiên cứu thực tế các lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính năm 2021

Ngày Đăng: 13/7/2021 16:41 Lượt xem: 110

Các tin liên quan:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 917884

Đang Online : 282