Tin tức - Sự kiện ›› Tin nội bộ

Đảng uỷ Trường Chính trị tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền, triển khai Chương trình hành động số 08- CTr/TU ngày 26/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVII)

Ngày Đăng: 12/8/2021 13:49 Lượt xem: 73

          Ngày 12/8/2021, Đảng uỷ Trường Chính trị tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền, triển khai Chương trình hành động số 08- CTr/TU ngày 26/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVII) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Đồng chí Đỗ Thu Hương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng quán triệt Chương trình
hành động số 08-CTr/TU ngày 26/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

          Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thu Hương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã quán triệt toàn văn Chương trình hành động số 08- CTr/TU ngày 26/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVII) thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 77-KH/TU, ngày 26/6/2021 về các công việc thực hiện các chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Mai Quang Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trình bày Chương trình hành động số 06-CTr/ĐU, ngày 20/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị đã thảo luận, xác định những nhiệm vụ chủ yếu, cụ thể của Chương trình hành động số 08- CTr/TU có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, giảng viên, nhân viên.
 
Đồng chí Mai Quang Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trình bày Chương trình hành động số 06-CTr/ĐU,
ngày 20/5/2021 của BCH Đảng bộ Trường Chính trị về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

          Phát biểu Kết luận Hội nghị, Đồng chí Đỗ Thu Hương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đề nghị đảng viên, viên chức, nhân viên nhà trường cần tập trung nghiên cứu các nội dung cơ bản của Chương trình hành động, Kế hoạch các công việc thực hiện các Chương trình hành động của tỉnh để đề xuất những giải pháp trong quá trình triển khai. Đối với giảng viên, đồng chí đề nghị cần kịp thời bổ sung, đưa các nội dung đã được quán triệt tại Hội nghị vào giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

 
Thạc sĩ Phùng Thị Khánh Lệ
Phó Trưởng phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

Các tin liên quan:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 917890

Đang Online : 288