Đào tạo, Bồi dưỡng, Nghiên cứu khoa học

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường "Xây dựng và thực hiện văn hóa trường Đảng ở Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang"

Ngày Đăng: 9/5/2022 8:0 Lượt xem: 770

Tin mới nhất:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 8122076

Đang Online : 2153