Đào tạo, Bồi dưỡng, Nghiên cứu khoa học

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học Vận dụng nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn xây dựng và phát triển tỉnh Tuyên Quang giai đoạn hiện nay

Ngày Đăng: 3/10/2022 16:39 Lượt xem: 270

Tin mới nhất:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 8122435

Đang Online : 38