Tin tức - Sự kiện ›› Tin nội bộ

Hội thảo khoa học Vận dụng nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn xây dựng và phát triển tỉnh Tuyên Quang giai đoạn hiện nay

Ngày Đăng: 3/12/2022 20:54 Lượt xem: 498

          Sáng ngày 02/12/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề: Vận dụng nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn xây dựng và phát triển tỉnh Tuyên Quang giai đoạn hiện nay.
          Dự hội thảo, đại biểu Trung ương có các đồng chí: PGS, TS Đinh Văn Thụy, Phó Viện trưởng Viện Triết học – Đại diện Lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS, TS Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; TS Nguyễn Văn Viên, Phó Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị Học Viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
          Đại biểu tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh được Thường trực Tỉnh ủy phân công dự, chỉ đạo Hội thảo; Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; các huyện uỷ, thành uỷ; các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; các Trung tâm Chính trị cấp huyện, thành phố.
          Đại biểu Trường Chính trị tỉnh có các đồng chí: Mai Quang Thắng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng; lãnh đạo các khoa, phòng; giảng viên, viên chức, nhân viên nhà trường và học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị khoá 1, khóa 2, khóa 3 năm 2022.
 
Toàn cảnh buổi Hội thảo
 
          Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh nhấn mạnh, Hội thảo khoa học là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, khẳng định những giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội qua tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị để phát huy ý nghĩa của Hội thảo các cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên cần tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu tác phẩm trọng tâm là những nội dung cốt lõi về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thông qua các hình thức phù hợp như sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, tọa đàm…; đối với Trường Chính trị tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, vận dụng nội dung các bài viết của Tổng Bí thư vào đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân viên và học viên.
 
Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội thảo

         
          Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Mai Quang Thắng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng đã khẳng định tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ góp phần to lớn vào công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, định hướng nghiên cứu của nền khoa học - xã hội ở nước ta, nhất là trong việc củng cố niềm tin khoa học, kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ động đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống chủ nghĩa xã hội, chống phá Đảng… mà còn có ý nghĩa quan trọng để vận dụng vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Tuyên Quang hiện nay.
 
Đồng chí Mai Quang Thắng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng
phát biểu khai mạc Hội thảo
 
          Hội thảo nhận được 31 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu ở các cơ quan Trung ương, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, các huyện uỷ, thành uỷ và giảng viên Trường Chính trị, tại Hội thảo đã có 08 tham luận trình bày trực tiếp và 01 ý kiến thảo luận. Các tham luận đã khẳng định tính tất yếu của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam từ đó tập trung phân tích, làm rõ nội dung tác phẩm đồng thời vận dụng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh trật tự, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, địa phương, công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng tại các trường cao đẳng, đại học và tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang…
 
 
PGS, TS Đinh Văn Thụy, Phó Viện trưởng Viện Triết học – Đại diện Lãnh đạo
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo
 
TS Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương
 tham luận tại hội thảo
         
           Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Mai Quang Thắng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng một lần nữa nhấn mạnh, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Hội thảo đã giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thực tiễn sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; qua đó góp phần nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
Giảng viên Trịnh Thị Thứ
Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

Các tin liên quan:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 8178577

Đang Online : 708