Đào tạo, Bồi dưỡng, Nghiên cứu khoa học

Kế hoạch tổ chức viết khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp các lớp Trung cấp lý luận chính trị K1, K2, K3 năm 2022

Ngày Đăng: 9/12/2022 14:27 Lượt xem: 612

Các tin liên quan:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 7988855

Đang Online : 88