Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu ›› Công tác tổ chức, cán bộ

Thông báo danh sách viên chức đề nghị nâng lương trước thời hạn năm 2023

Ngày Đăng: 9/1/2023 9:14 Lượt xem: 349

../../../Data/Upload/files/TB%20n%C3%A2ng%20l%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C6%B0%E1%BB%9Bc%20th%E1%BB%9Di%20h%E1%BA%A1n%202023(1).pdf

Tin mới nhất:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 5840496

Đang Online : 2182