Đào tạo, Bồi dưỡng, Nghiên cứu khoa học ›› Đề tài nghiên cứu khoa học

Trường Chính trị tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp tỉnh

Ngày Đăng: 22/6/2017 16:54 Lượt xem: 990

Sáng 22/6/2017, Trường Chính trị Tuyên Quang tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp tỉnh “Xây dựng đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội của hệ thống chính trị cơ sở (xã, phường, thị trấn) ở tỉnh Tuyên Quang”.
 
 
Đồng chí Ngô Xuân Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị
 
Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh gồm 07 thành viên, là các nhà khoa học, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, Hội LHPN tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Phòng Tổ chức Đảng – Đảng viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy Na Hang do đồng chí Ngô Xuân Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị, Chủ tịch Hội đồng chủ trì; Dự Hội nghị còn có đại biểu Sở Khoa học và công nghệ; lãnh đạo Ban Tổ chức các Huyện trong tỉnh; đại diện Ban giám hiệu, trưởng các khoa, phòng; Chủ nhiệm và các thành viên chính thực hiện đề tài.

 
Đồng chí Đỗ Cao Quang, Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài
 
Tại Hội nghị các thành viên trong Hội đồng đã đánh giá cao giá trị lý luận và thực tiễn của đề tài. Đề tài đã hệ thống được cơ sở lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và người đứng đầu các tổ chức chính trị cơ sở; đánh giá đúng thực trạng và đề ra những giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư và người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh Tuyên Quang. Nội dung của đề là cơ sở để cấp ủy, chính quyền địa phương nghiên cứu ứng dụng trong công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kết quả 07/07 (100%) thành viên Hội đồng đánh giá đề tài đạt đủ điều kiện để đưa vào nghiệm thu cấp tỉnh.
 
Thạc sĩ Phùng Thị Khánh Lệ
Phó Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu
 

Các tin liên quan:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 8122423

Đang Online : 26