Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của các thế lực thù địch

Ngày Đăng: 26/8/2021 10:13 Lượt xem: 28

          Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những mốc son chói lọi nhất, mở ra thời kỳ lịch sử mới, có ý nghĩa trọng đại của dân tộc Việt Nam. Thế nhưng, lâu nay, đi ngược lại với dòng thác cách mạng của đất nước, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị luôn tìm cách xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử truyền thống dân tộc, với giọng điệu bỉ ổi rằng “thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là sự ăn may của lịch sử”, nhằm hạ thấp ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Đây là những luận điệu phản khoa học, hoàn toàn bịa đặt lừa bịp nhân dân ta đặc biệt là thế hệ thanh niên.
          Giá trị và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là minh chứng hiển nhiên của lịch sử. Tuy nhiên, đến ngày này hằng năm, trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, Youtube,... xuất hiện nhiều bài viết thể hiện luận điệu xuyên tạc, sai trái, phản động, nhận thức lệch lạc phủ nhận giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Tám. Một số đối tượng hàm hồ cho rằng: “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là sự ăn may của Cộng sản Việt Minh”. Họ lập luận, Việt Minh đã nhanh tay cướp lấy thành quả của Đồng minh chống phát xít, khi quân đồng minh chưa kịp vào Đông Dương để giải giáp quân Nhật. Chúng trắng trợn vu cáo: Việt Minh đã cướp công của dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám, chúng vào hùa với nhau để tung ra luận điệu: Cách mạng Tháng Tám là do tinh thần dân tộc lãnh đạo, dù không có Đảng Cộng sản, nhiều nước thuộc địa đã giành được độc lập mà ít tốn xương máu. Sự hao tốn xương máu của dân tộc là do Đảng Cộng sản gây ra. Đây chính là những luận điệu sai trái, phi thực tế, sai sự thật.
          Lịch sử đã chứng minh, để có cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thành công trên cả nước trong mùa Thu 1945, bằng trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần cách mạng triệt để, nghệ thuật lãnh đạo và phương pháp cách mạng khoa học, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta trải qua quãng thời gian 15 năm gian khổ với 03 phong trào đấu tranh vô cùng khốc liệt đó là: Phong trào Xô Viết – Nghệ Tĩnh 1930-1931, phong trào dân chủ 1936-1939, phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945. Đảng đã lãnh đạo nhân dân, tập hợp sức mạnh đoàn kết toàn dân. Trong thời khắc quyết định của lịch sử dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”.
          Hoàn cảnh lịch sử  tháng 3/1945, Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm Đông Dương. Đầu tháng 8/1945, Chiến tranh thế giới thứ hai đi đến những ngày cuối cùng. Sau khi tiêu diệt hoàn toàn phát xít Đức và chấm dứt chiến sự ở châu Âu, các nước trong phe Đồng minh (đứng đầu là Mỹ và Liên Xô) dồn sức tiêu diệt phát xít Nhật ở châu Á, buộc chính phủ Nhật hoàng phải tuyên bố đầu hàng không điều kiện ngày 15/8/1945. Thời điểm tháng 8/1945 đã tạo ra thời cơ vàng để dân tộc Việt Nam đứng lên làm một cuộc cách mạng giành độc lập, tự do. Thời khắc này,Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh đây là một thời cơ quý và hiếm nếu bỏ qua thì không bao giờ có nữa, đồng thời Bác nêu rõ: “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập”. Với sự chuẩn bị chu đáo, đầy đủ mọi yếu tố và biết lựa chọn đúng thời cơ tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền Tháng Tám năm 1945 của dân tộc ta giành được thắng lợi to lớn, triệt để, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
          Cách mạng diễn ra trong điều kiện thời cơ nghìn năm có một, tuy nhiên, thời cơ đó chỉ được tận dụng và đạt thành quả với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả thế và lực lượng cách mạng của Đảng. Là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc lâu dài, đầy hy sinh, gian khổ của nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minhchứ không phải là một cuộc cách mạng vội vàng, ngẫu nhiên, “ăn may” như luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật của các thế lực thù địch, phản động thường rêu rao, kích động. Đồng thời nhấn mạnh giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Tám là không thể phủ nhận được. Mọi mưu toan suy diễn, chống phá của thế lực thù địch về cuộc cách mạng này đều không có giá trị.
          Thực tiễn cách mạng, cho phép chúng ta khẳng định: Thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945 không phải là cuộc cách mạng “ăn may”. Là thành quả của sự đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách của toàn dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt 15 năm kể từ khi Đảng ta ra đời. Cuộc cách mạng vĩ đại đó đã chấm dứt hoàn toàn chế độ phong kiến tồn tại hàng nghìn năm trên đất nước ta, đồng thời chặt đứt những mắt xích quan trọng của chế độ thực dân, thúc đẩy, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc bị áp bức, nô lệ các nước thuộc địa trên toàn thế giới.
          Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đã chứng minh bác bỏ hoàn toàn luận điệu sai trái, tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị, âm mưu của chúng không mới nhưng những phương thức, thủ đoạn thì ngày càng tinh vi, nham hiểm.Hơn lúc nào hết, người dân Việt Nam cần thể hiện sự tỉnh táo, có cái nhìn khách quan, toàn diện, đa chiều để những luồng thông tin xấu độc không có cơ hội để phát tán sâu rộng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Tài liệu tham khảo
1. Nghệ thuật lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Nhà xuất bản Hồng Đức (quý I năm 2012).
2. Cách mạng tháng tám năm 1945 thắng lợi vĩ đại đầu tiên của Cách mạng Việt nam, Tác giả Trịnh Nhu vàTrần Trọng Thơ, NXB Chính trị quốc hia, 2016.
3. Giáo trình Trung cấp LLCT-HC, những vấn đề cơ bản Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Lý luận chính trị 2017.
4. Công thông tin điện tử tỉnh Ủy Khánh Hòa: https://tinhuykhanhhoa.vn/tin-chi-tiet/id/10366/Bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-Dang--Dau-tranh-bac-bo-luan-dieu-xuyen-tac,-phu-nhan-gia-tri-lich-su-cua-Cach-mang-Thang-Tam-nam-1945.
 
Thạc sĩ Trình Thị Thu Thảo
Giảng viên khoa Xây dựng Đảng 
 
 

Các tin liên quan:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 917972

Đang Online : 370