Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Không thể phủ nhận thành quả của chiến thắng 30/4 lịch sử

Ngày Đăng: 30/4/2023 9:15 Lượt xem: 376

           Ngày 30/4/1975 là một mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt quyết định non sông thu về một mối, đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cứ mỗi năm đến ngày 30/4 cả dân tộc Việt Nam như được sống lại trong không khí hân hoan, phấn khởi của ngày chiến thắng lịch sử.
          Sự thật lịch sử hiển nhiên, không ai có thể phủ nhận, tất cả các quốc gia và nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới đều chia sẻ niềm vui chiến thắng với dân tộc Việt Nam và xem đó như là chiến thắng của đất nước mình. Thế nhưng, một số người vì sự thù hận đã phủ nhận, xuyên tạc giá trị và ý nghĩa sự kiện 30/4/1975 nhằm kích động lòng hận thù, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Họ cố tình xuyên tạc rằng, cuộc kháng chiến chống Mỹ của chúng ta là “hoàn toàn vô nghĩa, lẽ ra dân tộc Việt Nam đã có thể tránh được cuộc chiến tranh này”, cuộc “nội chiến”, “huynh đệ tương tàn” giữa hai miền Nam - Bắc, “không có kẻ thua, người thắng, chỉ Nhân dân là chịu thiệt thòi”… Một số trang mạng, website, blog cá nhân như: Việt Tân, BBC News Tiếng Việt…phát tán nhiều tin, bài xuyên tạc lịch sử. Họ còn có luận điệu sai lệch, đòi “định danh lại ngày 30-4 cho phù hợp” vì không chấp nhận 30/4 là ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước… Ngoài ra, chúng còn xây dựng các công cụ thăm dò ý kiến trên mạng rồi dùng thủ thuật để nâng khống số người tham gia nhằm tạo niềm tin cho người đọc. Thậm chí, chúng mượn danh các bạn trẻ để bình luận, đưa ra các quan điểm trái chiều nhằm nhiễu loạn thông tin.
Sau Hiệp định Giơnevơ (1954) được ký kết, với mưu đồ biến Việt Nam thành thuộc địa, Mỹ đã nhảy vào miền Nam, dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm; thực hiện chính sách độc tài và tàn bạo “giết sạch, đốt sạch, phá sạch” đối với nhân dân miền Nam. Với cuồng vọng nghiền nát lực lượng cách mạng ở miền Nam và “quyết đưa miền Bắc trở lại thời kỳ đồ đá”, đế quốc Mỹ đã tung vào nước ta gần 55 vạn quân viễn chinh, nhiều chuyên gia, cố vấn quân sự và 7 vạn quân chư hầu trực tiếp tham chiến và làm nòng cốt cho khoảng 1 triệu quân của quân đội Sài Gòn; riêng về quân đội Mỹ, chúng đã huy động lúc cao nhất tới 68% bộ binh, 60% lính thủy đánh bộ, 32% lực lượng không quân chiến thuật, dội xuống Việt Nam hơn 7,8 triệu tấn bom; rải khoảng 85 triệu lít chất độc hóa học (chủ yếu dioxin)[1].
           Để có ngày toàn thắng, non sông thu về một mối, quân và dân ta đã phải trải qua 21 năm trường kỳ kháng chiến, hy sinh, gian khổ. Hơn 3 triệu đồng bào, chiến sĩ đã ngã xuống; hàng ngàn làng mạc, thành phố bị san phẳng. Đến nay vẫn còn hàng vạn người dân Việt bị di chứng của chất độc diôxin, phải gánh chịu hậu quả nặng nề đầy thương tâm. Chính sự anh dũng, gan dạ, kiên cường của quân và dân Việt Nam đã đem chiến thắng về cho dân tộc Việt Nam. Điều đó được khẳng định bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, lật đổ bộ máy nguỵ quân, nguỵ quyền, quét sạch chế độ thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
            Có thể thấy, với cuộc chiến này chỉ có quân và dân Việt Nam chiến đấu chống kẻ thù xâm lược là đế quốc Mỹ và lực lượng nguỵ quân, nguỵ quyền, chứ không có chuyện miền Bắc xâm lược miền Nam, hay một cuộc “nội chiến”, “huynh đệ tương tàn”. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã khẳng định sức mạnh của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Đây là một cuộc chiến đấu giành lấy những điều cao quý là độc lập, tự do, hạnh phúc, chứ không phải là cuộc chiến đấu vô nghĩa như sự rêu rao, xuyên tạc của các thế lực thù địch.
         Thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước 48 năm kể từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và qua 37 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã gặt hái nhiều thành tựu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, kinh tế phát triển mạnh; quốc phòng an ninh được giữ vững, củng cố và tăng cường, đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng được mở rộng, thế và lực của quốc gia được tăng cường; niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố. Điều đó minh chứng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, tinh thần yêu nước, cố kết cộng đồng, cùng sự tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của đất nước, Việt Nam đã và đang vươn lên, phát triển giàu đẹp, thịnh cường, khẳng định vị thế với các cường quốc. Và chính những thành quả đó sẽ là minh chứng sắc bén bẻ gãy mọi luận điệu xuyên tạc về Chiến thắng 30/4/1975 bất diệt./.
 
Thạc sĩ Trần Thị Mai Thu
Khoa Nhà nước và pháp luật

Tài liệu tham khảo:
1.     Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước: Thắng lợi và bài học, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, HN, 1995.
2.     Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (dùng cho hệ đào tạo cao cấp LLCT), Nxb Lý luận chính trị, HN, 2021.
 

[1] Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước: Thắng lợi và bài học, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, HN, 1995

Các tin liên quan:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 5838270

Đang Online : 37405