Đảng - Đoàn thể ›› Đảng ủy

Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Ngày Đăng: 19/8/2016 9:44 Lượt xem: 623

         Sáng 18/8/2016, Đảng ủy Trường Chính trị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc  lần thứ XII của Đảng. Tham gia hội nghị có: 12 đồng chí cán bộ, đảng viên công tác ở các phòng chức năng.
 
Đồng chí Đỗ Cao Quang - Phó Hiệu trưởng, báo cáo viên cấp tỉnh trình bày nội dung các báo cáo trong văn kiện đại hội XII của Đảng
         Đồng chí Đỗ Cao Quang - Phó Hiệu trưởng, báo cáo viên cấp tỉnh đã giới thiệu và quán triệt các nội dung cơ bản của Văn kiện Đại hội XII của Đảng về: Chủ đề Đại hội; đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội XI (2011 - 2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986 - 2016); nội dung cơ bản của báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về  xây dựng đảng hiện nay” và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và quán triệt mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 5 năm 2016 – 2020; Chương trình hành động số 06-CTr/TU, ngày 29/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Chương trình hành động số 09-CTr/ĐUK ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thảo luận Dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
         Đồng chí Đỗ Cao Quang nhấn mạnh: Các đồng chí cán bộ, đảng viên tham gia lớp học tập, quán triệt Nghị quyết cần nêu cao trách nhiệm , tập trung nghiên cứu, học tập, viết thu hoạch cá nhân thể hiện rõ nhận thức chính trị, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
 Đỗ Thị Phương Điệp
Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

Các tin liên quan:

Thông báo

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiến số 1 năm 2023

Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý III; phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3

Hướng dẫn trình bày bài viết thu hoạch nghiên cứu thực tế các lớp Trung cấp lý luận chính tri

Hướng dẫn khen thưởng học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 2

Thể lệ Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022

Thông báo danh sách học viên lớp Trung cấp LLCT - HC K7 năm 2021 đủ điều kiện viết khoá luận tốt nghiệp

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2022

Thông báo Kết luận của Ban Giám hiệu

Quyết định phê duyệt kết quả và danh sách trúng tuyển tại kỳ thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạn

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 2

Về việc phát động triển khai giải thưởng sáng tác, quảng bá, giai đoạn 2021 - 2025

Về việc tuyên truyền triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 1 năm 2021

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 năm 2020

Thông báo Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2020

Thông báo viết thông tin Lý luận và thực tiễn số 02 năm 2020

Công văn tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 1535762

Đang Online : 83