Đảng - Đoàn thể ›› Đảng ủy

Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày Đăng: 26/11/2016 10:19 Lượt xem: 632

          Thực hiện kế hoạch số 08-KH/ĐU, ngày 07/11/2016 của Đảng ủy Trường Chính trị tổ chức quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 25/11/2016, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự Hội nghị có đồng chí Ngô Xuân Minh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ.
Đồng chí Ngô Xuân Minh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng chủ trì hội nghị
          Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên đã được nghe quán triệt nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 28-KH/ĐUK, ngày 12/10/2016 về  tổ chức, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; thảo luận, thông qua dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
          Trên cơ sở các nội dung được quán triệt, các ý kiến thảo luận đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã kết luận yêu cầu cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu sâu sắc, đưa vào bài giảng nội dung Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ; tiếp thu các ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện, ban hành Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch hành động cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; điều chỉnh một số nội dung trong quy định số 17-QĐ/ĐU của Đảng ủy Trường Chính trị về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho phù hợp với nội dung Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.
 
Thạc sĩ Đỗ Thị Phương Điệp
  Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

Các tin liên quan:

Thông báo

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiến số 1 năm 2023

Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý III; phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3

Hướng dẫn trình bày bài viết thu hoạch nghiên cứu thực tế các lớp Trung cấp lý luận chính tri

Hướng dẫn khen thưởng học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 2

Thể lệ Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022

Thông báo danh sách học viên lớp Trung cấp LLCT - HC K7 năm 2021 đủ điều kiện viết khoá luận tốt nghiệp

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2022

Thông báo Kết luận của Ban Giám hiệu

Quyết định phê duyệt kết quả và danh sách trúng tuyển tại kỳ thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạn

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 2

Về việc phát động triển khai giải thưởng sáng tác, quảng bá, giai đoạn 2021 - 2025

Về việc tuyên truyền triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 1 năm 2021

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 năm 2020

Thông báo Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2020

Thông báo viết thông tin Lý luận và thực tiễn số 02 năm 2020

Công văn tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 1535799

Đang Online : 120