Đảng - Đoàn thể ›› Đảng ủy

Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày Đăng: 26/11/2016 10:19 Lượt xem: 816

          Thực hiện kế hoạch số 08-KH/ĐU, ngày 07/11/2016 của Đảng ủy Trường Chính trị tổ chức quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 25/11/2016, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự Hội nghị có đồng chí Ngô Xuân Minh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ.
Đồng chí Ngô Xuân Minh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng chủ trì hội nghị
          Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên đã được nghe quán triệt nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 28-KH/ĐUK, ngày 12/10/2016 về  tổ chức, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; thảo luận, thông qua dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
          Trên cơ sở các nội dung được quán triệt, các ý kiến thảo luận đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã kết luận yêu cầu cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu sâu sắc, đưa vào bài giảng nội dung Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ; tiếp thu các ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện, ban hành Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch hành động cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; điều chỉnh một số nội dung trong quy định số 17-QĐ/ĐU của Đảng ủy Trường Chính trị về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho phù hợp với nội dung Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.
 
Thạc sĩ Đỗ Thị Phương Điệp
  Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

Các tin liên quan:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 8178847

Đang Online : 978