Đào tạo, Bồi dưỡng, Nghiên cứu khoa học ›› Đề tài nghiên cứu khoa học

Trường Chính trị tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường, cấp khoa

Ngày Đăng: 29/11/2016 10:36 Lượt xem: 1186

     Ngày 25/11/2016 Trường Chính trị tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường “Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang” của Hội Cựu chiến binh Trường Chính trị và đề tài cấp khoa “Sử dụng phương pháp dạy học tích cực tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố  tỉnh Tuyên Quang” của tác giả Nguyễn Thị Tuyết Nhung.
 
 
Đồng chí Ngô Xuân Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu kết luận tại Hội nghị
 
     Tại buổi nghiệm thu, chủ nhiệm các đề tài khoa học đã trình bày báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện và nội dung đề tài. Thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã nhận xét, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của đề tài. Về cơ bản các đề tài có giá trị khoa học và thực tiễn, thể hiện sự nghiên cứu công phu của nhóm tác giả. Những nội dung lý luận cùng số liệu và phân tích trong đề tài có giá trị vận dụng trong giảng dạy chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Đặc biệt đề tài “Sử dụng phương pháp dạy học tích cực tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố ở tỉnh Tuyên Quang” có tính ứng dụng cao, có giá trị thực tiễn to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi Đề án 04 - ĐA/TU của Tỉnh ủy Tuyên Quang về “xây dựng trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố đạt chuẩn”. Kết quả 2 đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại xuất sắc.
     Dự kiến trong tháng 12/2016, 100% các đề tài cấp trường và cấp khoa sẽ được nghiệm thu theo đúng kế hoạch. Kết quả nghiên cứu của các đề tài sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học nói riêng và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang nói chung./.

 
Thạc sĩ Phùng Thị Khánh Lệ
Phó Trưởng phòng Nghiên cứu - Thông tin - Tư liệu

Các tin liên quan:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 8122420

Đang Online : 23