Đào tạo, Bồi dưỡng, Nghiên cứu khoa học ›› Đề tài nghiên cứu khoa học

Trường Chính trị tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường, cấp khoa năm 2016

Ngày Đăng: 18/1/2017 10:27 Lượt xem: 1092

         Ngày 17, 18/01/2017 Trường Chính trị tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường, cấp khoa năm 2016.
 
Đồng chí Ngô Xuân Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng kết luận tại Hội nghị
 
         Hội nghị đã nghiệm thu 04 đề tài khoa học cấp trường: “Nguồn nhân lực cho phát triển công nghiệp ở tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016 – 2020” của khoa Lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ  Chí Minh; “Nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016 – 2020” của khoa Nhà nước và Pháp luật; “Nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017-2020” của Chi đoàn thanh niên; “Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố của tỉnh Tuyên Quang” của Phòng Nghiên cứu khoa học – Thông tin – Tư liệu và 02 đề tài khoa học cấp khoa, phòng “Nâng cao chất lượng quản lý, lưu trữ hồ sơ các lớp đào tạo, bồi dưỡng của phòng Đào tạo Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020” của Phòng Đào tạo; “Một số giải pháp giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang” của nhóm tác giả Đỗ Việt Hà, Trương Thị Thu Hà.
         Tại buổi nghiệm thu, chủ nhiệm các đề tài khoa học đã trình bày báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện và nội dung đề tài. Thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã nhận xét, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của đề tài. Về cơ bản các đề tài có giá trị khoa học và thực tiễn, có tính ứng dụng cao, thể hiện sự nghiên cứu công phu của các nhóm tác giả. Kết quả 06/06 đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại xuất sắc.
         Những nội dung lý luận và số liệu trong đề tài có giá trị vận dụng trong thực tiễn, đặc biệt trong giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường. Thông qua việc thực hiện đề tài, các giảng viên có dịp cập nhật kiến thức thực tiễn, rèn luyện khả năng nghiên cứu, tổng hợp. Kết quả nghiên cứu của các đề tài sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang./.
Thạc sĩ Phùng Thị Khánh Lệ
Phó trưởng phòng Nghiên cứu khoa học – Thông tin – Tư liệu

 
 
 

Các tin liên quan:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 8122157

Đang Online : 2234