học tập & làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

Đoàn viên Chi đoàn Trường Chính trị học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”

Ngày Đăng: 31/10/2018 14:29 Lượt xem: 550

          Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng có nội dung phong phú và rộng lớn, trong đó cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là những phẩm chất không thể thiếu của người cách mạng. Những phẩm chất ấy rất cần thiết và quan trọng được so sánh với bốn mùa của trời cũng như bốn phương của đất. Với Hồ Chí Minh, Người luôn yêu cầu thực hiện những phẩm chất ấy cần phải luôn luôn gắn liền với lời nói, việc làm, cử chỉ, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Do đó việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội”[1].
          Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ công chức của tỉnh về lý luận chính trị - hành chính; đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước... Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đó mỗi cán bộ, giảng viên nói chung, cán bộ giảng viên là đoàn viên thanh niên nói riêng cần không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ.
Đoàn viên Quan Văn Tuân phát biểu trong buổi tọa đàm “Tác phẩm Đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
và ý nghĩa đối với việc rèn luyện đoàn viên giai đoạn hiện nay
          Hiện nay Chi đoàn thanh niên Trường Chính trị có 12 đoàn viên, trong đó đoàn viên là giảng viên có 09 đồng chí, đoàn viên là cán bộ, nhân viên có 03 đồng chí. Được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị đoàn viên Chi đoàn đã tích cực rèn luyện, phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong chương trình rèn luyện đoàn viên hằng năm Chi đoàn đặc biệt chú trọng rèn luyện đạo đức cho đoàn viên theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đó là những đức tính cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, và được thể hiện ở những nội dung cụ thể như sau:
          Thứ nhất: Hồ Chí Minh đã luận giải về chữ "Cần" một cách sâu sắc và hệ thống: Người nêu định nghĩa ngắn gọn: “Cần tức là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng, dẻo dai
[2]. Nói đến “cần” là nói đến thái độ nghiêm túc trong công việc và hiệu quả do “cần” mang lại thì vô cùng to lớn. Nếu con người ta biết cần “thì việc gì, dù khó mấy cũng làm được”.
          Học tập phẩm chất “Cần” đối với mỗi cán bộ, giảng viên làm công tác giảng dạy thì thước đo đánh giá sự “Cần” chính là chất lượng bài giảng với kiến thức lý luận và thực tiễn khoa học, phong phú; phương pháp sư phạm sinh động, hấp dẫn. Muốn được như vậy đòi hỏi giảng viên phải làm việc chăm chỉ, cần mẫn, trăn trở và tìm tòi để sưu tầm bổ sung làm phong phú nguồn tài liệu giúp cho việc soạn bài có chất lượng, hiệu quả cao. Tích cực nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế để bổ sung kiến thức vào bài giảng. Giảng viên cần không ngừng tìm tòi, thử nghiệm, vận dụng các phương pháp dạy học tích cực vào bài giảng; tích cực dự giờ đồng nghiệp để học hỏi kinh nghiệm. Đối với những giảng viên trẻ vì tuổi đời và tuổi nghề chưa nhiều, còn thiếu kinh nghiệm trong giảng dạy thì việc chăm chỉ đi dự giờ và cầu thị học hỏi đồng nghiệp, đặc biệt giảng viên có thâm niên giảng dạy là rất cần thiết.
          Đối với đoàn viên là cán bộ, nhân viên ở các phòng chức năng học tập chữ “Cần” thể hiện trong quá trình thực hiện công việc được giao luôn phải cần mẫn, chăm chỉ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, để công việc đạt hiệu quả cần phải có phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo, không ngừng tìm tòi, học hỏi và cải tiến phương pháp làm việc để nâng cao hiệu quả công việc. Bên cạnh đó, “cần” còn thể hiện ở tác phong làm việc đúng giờ giấc, khoa học, đúng tiến độ công việc đề ra.
          Thứ hai, chữ “Kiệm” theo Hồ Chí Minh là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi. Học tập chữ “Kiệm” là một vấn đề thiết thực đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Sự lãng phí về mặt thời gian là một vấn đề vẫn còn tồn tại trong thực tế. Trong tác phẩm “Cần, Kiệm, Liêm, Chính” viết năm 1949, khi bàn về chữ “Kiệm”, Hồ Chí Minh đã dẫn lời của tục ngữ Âu nói: “Thời giờ tức là tiền bạc, ai đưa vàng bạc vứt đi, là người điên rồ. Thì ai đưa thời giờ vứt đi, là người ngu dại
[3]. Thời gian trôi qua sẽ không thể quay trở lại, do vậy, nếu không biết sử dụng thời gian một cách hiệu quả thì sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng công việc, là “lực cản” lớn đối với mỗi người - đặc biệt với những người trẻ tuổi. Bởi vậy, nếu không có kế hoạch sử dụng hiệu quả thời gian sẽ dẫn đến sự lãng phí, bởi tuổi trẻ là khoảng thời gian sung sức nhất về mặt thể lực cũng như trí tuệ để nghiên cứu, học tập tri thức để ngày càng hoàn thiện bản thân và cống hiến cho xã hội.
          Việc sử dụng thời gian cho bản thân một cách hiệu quả đó còn là sự tiết kiệm cho cả những người xung quanh, điều này được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh:Tiết kiệm thời giờ của mình, lại phải tiết kiệm thời gian của người. Không nên ngồi lê, nói chuyện phiếm làm mất thời giờ người khác”
[4]. Do đó, để công việc đạt hiệu quả cần phải có kế hoạch, mục đích rõ ràng cũng như bố trí thời gian cụ thể để có thể thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và tiến độ. Trong học tập cũng như công tác đoàn viên thanh niên của Chi đoàn luôn được quán triệt thực hiện tốt nội quy cơ quan, không đi muộn, về sớm, đi họp hay lên lớp giảng dạy luôn phải đúng giờ. Là những thầy cô giáo nên mỗi đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn luôn ý thức vai trò nêu gương và thực hiện nghiêm việc tiết kiệm từ những thứ nhỏ nhất như: tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm; đặc biệt là tiết kiệm thời gian. Dành nhiều thời gian cho học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng, phương pháp giảng dạy, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội…
          Thứ ba, chữ “Liêm” theo Hồ Chí Minh là trong sạch, không tham lam. Học tập chữ Liêm trước hết xuất phát từ nhận thức tư tưởng của mỗi người, đó là việc mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên luôn đặt lợi ích cách mạng, lợi ích của Đảng, của nhân dân của tập thể lên trên hết. Tuyệt đối không tham lam, vụ lợi, xa hoa lãng phí. Để làm tốt chữ Liêm thì cũng cần phải nghiêm túc thẳng thắn trong phê bình và tự phê bình, từ đó rút ra kinh nghiệm điều chỉnh, sửa chữa; bên cạnh đó, luôn nêu cao tinh thần đấu tranh chống “chủ nghĩa cá nhân”, thứ “giặc nội xâm” nguy hiểm luôn tồn tại trong mỗi con người. Phải luôn có tinh thần cầu thị, sẵn sàng tiếp thu những ý kiến đóng góp phản hồi từ phía đồng nghiệp và cũng như học viên để luôn tiến bộ. Hằng năm, 100% đoàn viên Chi đoàn đăng ký chương trình “Rèn luyện đoàn viên” và nghiêm túc thực hiện các mục tiêu đề ra. Nghiêm túc thực hiện việc nói đi đôi với làm, nói thật, làm thật, trung thực, tận tụy phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân và liên hệ mật thiết với nhân dân. Ngoài ra, Chi đoàn còn thường xuyên phối hợp với các chi đoàn khác tổ chức các hoạt động Tọa đàm, giáo dục truyền thống, chương trình về nguồn, qua đó giúp mỗi đoàn viên chi đoàn nâng cao nhận thức và giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống.
          Mỗi đoàn viên trong Chi đoàn luôn cần phải tự mình rèn luyện đức tính liêm khiết trong mối quan hệ với đồng nghiệp, học viên và nhân dân. Luôn có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trọng sạch, giản dị, không xa vào thói xa hoa, cờ bạc, rượu chè, tệ nạn xã hội… để thực sự xứng đáng phẩm chất của người thầy giảng dạy lý luận chính trị.
          Thứ tư, chữ “Chính” theo Hồ Chí Minh đó là không tà, nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn. Bàn về chữ “Chính”, Người nhấn mạnh: “Bất kỳ ở từng lớp nào, giữ địa vị nào, làm nghề nghiệp gì, sự hoạt động của một người trong xã hội có thể chia làm ba mặt: Mình đối với mình, mình đối với người và mình đối với công việc”
[5].
          Học chữ “Chính”  đối với mình tức là luôn khiêm tốn học hỏi, luôn cầu tiến bộ, luôn nỗ lực cố gắng. Học chữ “Chính”  là đối với đồng nghiệp, học viên mỗi cán bộ, giảng viên phải luôn có thái độ chân thành, khiêm tốn, thật thà, ngay thẳng, có quan điểm rõ ràng trước cái đúng, sai, bảo vệ lẽ phải. Đồng thời phải đoàn kết, gắn bó, quan tâm sẻ chia với đồng nghiệp các vấn đề trong công tác cũng như trong cuộc sống. Học chữ “Chính” đối với việc đó là luôn đặt công việc lên trên hết, trước hết. Đối với những đoàn viên thanh niên làm công tác chuyên môn giảng dạy tại trường, học tập chữ “Chính” được thể hiện ở việc tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; trong giảng dạy luôn đứng vững trên lập trường quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, giữ bản lĩnh chính trị vững vàng, dám đối diện và đấu tranh đối với những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng.
          Thứ năm, chí công vô tư, theo Hồ Chí Minh đó là: “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”, “Phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”. Học tập tinh thần chí công vô tư là mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên phải luôn xác định: Khi nhận bất cứ công việc nào thì phải chuyên tâm vào công việc đó, thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ của mình, cố gắng hoàn thành công việc đó bằng khả năng cao nhất. Đặc biệt, cần tránh tư tưởng chỉ toan tính việc cá nhân, nếu việc đó có lợi thì làm, nếu việc không có lợi thì làm qua loa, đại khái, làm cho xong chứ không có trách nhiệm, thậm chí ỷ lại và dựa dẫm vào đồng nghiệp, không có tinh thần tập thể. Chí công vô tư còn thể hiện ở công tác phê bình, đánh giá cần có thái độ chân thành, khách quan, trong sáng và công tâm.
          Để thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư mỗi đoàn viên thanh niên cần thực hiện tốt chương trình “Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018-2022” để nâng cao chất lượng đoàn viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong tình hình mới. Thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên yêu cầu mỗi đoàn viên chi đoàn cần  siêng năng, chăm chỉ trong học tập, rèn luyện để nắm vững lý luận, xây dựng nhận thức chính trị đúng đắn, bồi dưỡng lý tưởng và đạo đức cách mạng, hình thành những phẩm chất tốt đẹp, lối sống chuẩn mực, có tình cảm và trách nhiệm với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, quê hương và đất nước. Trong đó, yêu cầu rèn luyện đối với đoàn viên là giảng viên nói chung đó là: Tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo nhằm trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để dạy tốt; xây dựng hình ảnh nhà giáo mẫu mực, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực
[6].
          Năm 2017 được sự lãnh đạo của Đảng ủy, tạo điều kiện của Ban Giám hiệu và sự chỉ đạo của Đoàn khối các Cơ quan tỉnh Tuyên Quang, Chi đoàn trường Chính trị đã hoàn thành 10 chỉ tiêu (trong đó 06 chỉ tiêu đạt và vượt) mà Đoàn khối giao. Về công tác chuyên môn: 100% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ được giao, tham gia soạn bài, giảng bài, coi thi, kiểm tra, chấm bài theo sự phân công của Ban Giám hiệu và khoa, phòng chuyên môn. Trong đó, có 02 đoàn viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2017. Chi đoàn được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2012 - 2017), 01 đoàn viên được tặng Bằng Khen của Trung ương Đoàn vì đã có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2012 - 2017), 01 đoàn viên đạt Giải nhất cuộc thi viết “Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trong đoàn viên thanh niên”.
          Năm 2018, Chi đoàn đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa và đến nay đã đạt được một số thành tích nổi bật: 02 đoàn viên tham gia thao giảng cấp trường đạt loại giỏi; 01 đoàn viên đạt giải Ba tham gia cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV nhiệm kỳ 2017 - 2022 do Tỉnh đoàn tổ chức, 01 đoàn viên vinh dự được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen “thanh niên tiên tiến Đoàn khối các cơ quan tỉnh, thành phố phía Bắc giai đoạn 2017-2018”.
          Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nói chung và thực hiện học tập “Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư” đã thực sự tạo sự chuyển biến về nhận thức trong đoàn viên của Chi đoàn, với những kết quả tích cực góp phần vào thành tích của nhà trường trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Thông qua việc học tập và rèn luyện, mỗi đoàn viên tự hoàn thiện mình về chuyên môn, đạo đức, phẩm chất nhà giáo để vững vàng kế tục và viết tiếp những truyền thống vẻ vang của nhà trường; hoàn thành tốt nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao, góp phần xây dựng Tuyên Quang  - Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến ngày càng giàu mạnh, phát triển./.
Thạc sĩ Triệu Thị Bạch Vân
Khoa Lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
 

[1] Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
[2] Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, HN.2011, tập 6, tr.118
[3] Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, HN.2002, tập 5, tr. 637
[4] Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, HN.2002, tập 5, tr. 637
[5] Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc Gia, HN.2000, tập 5, tr.644
[6] Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018-2021

Các tin liên quan:

Thông báo

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019 - Học tại Yên Bái

Thông báo tuyển sinh đại học chính trị (văng bằng hai) năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Tuyển sinh lớp ôn thi cao học năm 2019

Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2019

Chủ đề thi thuyết trình - Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3/2018

Lịch thao giảng cấp trường đợt 2 năm 2018

lịch thao giảng cấp trường đợt 1, năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin Lý luận và thực tiễn số 2 năm 2018

Thông báo Viết tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, tháng 4 năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính và kết quả xét thăng hặng viên chức hạng II

Thông báo viết bài thông tin Lý luận và Thực tiễn số 1/2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu Trường Chính trị

thông báo tên miền website

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 247934

Đang Online : 10