học tập & làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

Một số kết quả qua 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở tỉnh Tuyên Quang

Ngày Đăng: 24/7/2019 15:12 Lượt xem: 316

        Nhận thức tầm quan trọng của Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng vềĐẩy  mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016, Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 12/9/2016 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tổ chức triển khai quán triệt toàn diện tới các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh căn cứ Kế hoạch số 38-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cụ thể hoá và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị.
        Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã từng bước tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và nhân dân. Hằng năm, 100% tổ chức đảng trên địa bàn xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Cán bộ, đảng viên nâng cao tính tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện theo gương Bác trong công tác và cuộc sống. Cuối năm, các chi bộ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đều gắn kết quả thực hiện bản cam kết với đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương đang đi dần vào cuộc sống. Trong đó trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc; đổi mới công tác quản lý nhà nước, phong cách, tác phong công tác của lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu và của từng cán bộ, công chức, viên chức; chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm. Các cấp, các ngành và từng cán bộ, đảng viên đã lựa chọn, đăng ký, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các nội dung "làm theo" đảm bảo phù hợp với thực tế đã tạo sự chuyển biến rõ nét, tạo được ý thức, sự quyết tâm, sự lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 
        Sau 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đề ra cho cả nhiệm kỳ là:“Tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng, hết lòng phục vụ nhân dân” và nội dung đột phá trong năm 2017-2018 là "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao kỷ luật, kỷ cương; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên", Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 27/5/2016 về lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành 16 quyết định công bố 1.279 thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của các sở, ban ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã; thông qua phương án đơn giản hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang. Đến nay, đã có 580 thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh thực hiện, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính cơ bản đạt trên mức 30%, đặc biệt có những thủ tục giảm từ 50% - 83% thời gian giải quyết so với quy định. Công tác cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng và hiệu quả hơn, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố, tăng 5 bậc so với năm 2017; chỉ số cải cách thủ tục hành chính xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc so với năm 2017, đã thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế mà tỉnh có lợi thế, tiềm năng.
       Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, cùng sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh được tập trung thực hiện và đạt kết quả tích cực, đã góp phần quan trọng trong hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện những nội dung đột phá toàn khóa. Hằng năm, lấy kết quả thực hiện nội dung đột phá là một trong những căn cứ để đánh giá, phân loại tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cá nhân đảng viên.
        Nội dung nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hằng năm được phổ biến và duy trì thường xuyên tới cấp cơ sở qua việc đăng tải trên Bản tin Thông báo nội bộ, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các trang thông tin điện tử của Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và của cơ quan, đơn vị, đã có tác dụng tốt trong việc đổi mới nội dung, hình thức học tập, tạo được sự thu hút đối với người nghe, mở rộng được phạm vi đối tượng được học tập. Tuyên truyền sâu về phương pháp, cách làm của các gương điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh bằng nhiều hình thức thông tin đa dạng, phong phú, chất lượng.
        Báo Tuyên Quang mở mới và duy trì hiệu quả chuyên mục: “Phòng chống tham nhũng, lãng phí” tại các số báo phát hành thứ 7 hằng tuần, tuyên truyền thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của mỗi cá nhân; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: trong 03 năm đã phát sóng trên 3.500 lượt tin, bài, phóng sự, 468 clip truyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh, truyền hình và Trang thông tin điện tử tổng hợp bằng 5 thứ tiếng: Việt, Tày, Cao Lan, Mông, Dao; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn biên soạn và phát hành trên 14.000 cuốn Bản tin thanh niên, đăng tải nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo các huyện đoàn, Thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức cho cán bộ, đoàn viên nghiên cứu, học tập các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn định kỳ. Tổ chức, tổng kết, trao giải cuộc thi viết: “Tìm hiểu chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trong đoàn viên, thanh niên”, đã có 19.000 bài tham gia dự thi, Ban tổ chức đã trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 05 giải khuyến khích; trao cờ cho 01 đơn vị tổ chức tốt cuộc thi.
        Hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2018, Ban tổ chức giải thưởng đã nhận được hơn 300 tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí tham gia sáng tác, quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã có 01 tập thể và 02 tác giả đạt giải Trung ương; 36 tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí  được xét chọn trao giải thưởng tại tỉnh.
        Có thể thấy, việc tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị 03 năm qua trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, đã và đang đi vào cuộc sống, có ý nghĩa sâu rộng, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy tinh thần thi đua yêu nước tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, tạo sức lan tỏa rộng lớn, trở thành hành động tự giác của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã và đang đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đề ra, đúng lộ trình Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
                                                                   Thạc sĩ Phạm Thị Hoa
                                                                         Khoa Xây dựng Đảng

 
*Tài liệu tham khảo:
1. Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI.
2. Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị vềĐẩy  mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
3. Báo cáo số 345-BC/BTGTU, ngày 25 tháng 3 năm 2019, Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tin liên quan:

Thông báo

Công văn tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông váo viết Thông tin lý luận và thực tiễn số 1 năm 2020

Kế hoạch phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô rô na (Covid-19) gây ra

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Lịch thi giảng viên dạy giỏi năm 2019

Thông báo viết thông tin Lý luận và thực tiễn số 02 năm 2019

Thông báo danh sách học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K1, K2 đủ điều kiện viết Khóa luận tốt nghiệp

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019 - Học tại Yên Bái

Thông báo tuyển sinh đại học chính trị (văng bằng hai) năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Tuyển sinh lớp ôn thi cao học năm 2019

Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2019

Chủ đề thi thuyết trình - Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3/2018

Lịch thao giảng cấp trường đợt 2 năm 2018

lịch thao giảng cấp trường đợt 1, năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin Lý luận và thực tiễn số 2 năm 2018

Thông báo Viết tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, tháng 4 năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính và kết quả xét thăng hặng viên chức hạng II

Thông báo viết bài thông tin Lý luận và Thực tiễn số 1/2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu Trường Chính trị

thông báo tên miền website

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 553540

Đang Online : 131