nghiên cứu - trao đổi

Nâng cao chất lượng viết bài thu hoạch thực tế của học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Ngày Đăng: 18/2/2019 14:27 Lượt xem: 101

          Hoạt động nghiên cứu thực tế là một nội dung trong chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính nhằm thực hiện phương châm lý luận gắn liền với thực tiễn, giúp học viên củng cố, bổ sung kiến thức lý luận đã được học trên lớp, tích lũy kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, góp phần nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện.
          Trong những năm qua, thực hiện Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 256/HD-HVCTQG, ngày 30/6/2017 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hướng dẫn hoạt động nghiên cứu thực tế của học viên chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang đã chủ động xây dựng kế hoạch, xây dựng hệ thống các chủ đề đi nghiên cứu thực tế cho học viên, làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện về vật chất, sắp xếp thời gian, địa điểm, thành phần, nội dung, hình thức và phương thức đi nghiên cứu thực tế phù hợp với đối tượng học viên của từng lớp học. Kết quả năm 2018, nhà trường đã tổ chức được 25 đoàn học viên của 08 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính đi nghiên cứu thực tế tại các xã trên địa bàn các huyện Yên Sơn, Sơn Dương, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình. Qua các đợt đi nghiên cứu thực tế tại cơ sở, học viên được nghe đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương báo cáo về nội dung các chủ đề đăng ký, được trực tiếp trao đổi với cán bộ, công chức cấp cơ sở về các vấn đề thuộc chủ đề nghiên cứu, tham quan các mô hình điển hình về phát triển kinh tế xã hội của địa phương và tham gia vào một số hoạt động xã hội tại địa phương như thăm hỏi tặng quà gia đình có công với cách mạng, tặng quà các cháu học sinh nghèo vượt khó, qua những hoạt động trải nghiệm thực tế giúp cho học viên có thêm những kiến thức thực tiễn hữu ích có thể vận dụng vào thực tiễn lĩnh vực công tác của mình; kết thúc đợt đi nghiên cứu thực tế học viên thực hiện viết bài thu hoạch về nội dung chủ đề đã đăng ký có 94,8% bài thu hoạch đạt điểm khá trở lên.
          Từ những kết quả đạt được từ hoạt động đi nghiên cứu thực tế cuối khóa của học viên cho thấy nhận thức của học viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động đi nghiên cứu thực tế cuối khóa đã được nâng lên rõ rệt, học viên đã chủ động, bố trí sắp xếp thời gian đi nghiên cứu và đầu tư thời gian viết bài thu hoạch đã góp phần tạo nên chất lượng và hiệu quả của hoạt động đi nghiên cứu thực tế của nhà trường trong những năm qua. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số bài viết thu hoạch thực tế chất lượng còn thấp, nội dung sơ sài, đánh giá không sát thực tế, thiếu tính sáng tạo, nguyên nhân do học viên chủ quan, coi hoạt động nghiên cứu thực tế chỉ là hình thức để hoàn thành chương trình học tập, một số học viên chưa bố trí sắp xếp thời gian thỏa đáng cho việc học tập, nghiên cứu thực tế; trong quá trình đi nghiên cứu ở cơ sở một số học viên chưa chủ động tự tìm hiểu, tự nghiên cứu, một số có còn trông chờ, ỷ lại vào giảng viên phụ trách đoàn và trưởng đoàn không đầu tư thời gian cho viết bài dẫn đến chất lượng bài viết chưa cao. Để góp phần nâng cao chất lượng bài viết thu hoạch nghiên cứu thực tế của học viên trong những năm học tiếp theo, thiết nghĩ cần thực hiện tốt một số nội dung sau:   
          - Một là, tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của học viên trong viết bài thu hoạch. Mỗi học viên cần nhận thức đi nghiên cứu thực tế không phải là nhiệm vụ của trưởng đoàn và của thầy cô giáo phụ trách đoàn mà đó là nhiệm vụ chính của các học viên khi đi nghiên cứu ở cơ sở, phải tích cực phối hợp, trao đổi với thầy cô phụ trách đoàn, trưởng đoàn và các học viên khác để khai thác các nội dung liên quan đến đợt đi nghiên cứu thực tế tại cơ sở làm tư liệu phục vụ bài viết sao cho có hiệu quả cao nhất. Để việc đi nghiên cứu và viết bài thu hoạch đạt hiệu quả cao học viên cần nghiên cứu kỹ và nắm vững chủ đề nghiên cứu, chuẩn bị sẵn đề cương, hệ thống các câu hỏi có liên quan đến chủ đề để chủ động trong việc trao đổi với cơ sở, địa phương đến nghiên cứu. Việc tích cực chủ động trao đổi với cơ sở từ phía học viên sẽ làm cho bài viết của các học viên có tính mới, sáng tạo, không trùng lặp giữa các bài viết.
          - Hai là, đa dạng hóa hệ thống các chủ đề nghiên cứu thực tế cho phù hợp với từng nhóm đối tượng học viên. Để thực hiện tốt nội dung này các khoa chuyên môn cần tích cực, chủ động nghiên cứu xây dựng tham mưu với Ban Giám hiệu những chủ đề có tính ứng dụng cao gắn với từng lĩnh vực công tác để học viên lựa chọn đăng ký. Hằng năm các khoa cần quan tâm đến việc làm mới chủ đề nghiên cứu, bổ sung cập nhật, mở rộng thêm nhiều chủ đề khác cho phù hợp với thực tiễn. Việc đổi mới, mở rộng đó tạo điều kiện cho học viên có thể lựa chọn chủ đề phù hợp, vừa khắc phục được hiện tượng sao chép bài giữa học viên các khóa học với nhau, vừa có đánh giá phong phú về các lĩnh vực ở cơ sở.
          - Ba là, nâng cao chất lượng đánh giá bài viết thu hoạch thực tế. Để chất lượng đánh giá bài thu hoạch có hiệu quả các khoa chuyên môn phải nghiên cứu xây dựng tham mưu với Ban Giám hiệu hệ thống thang điểm, đáp án phù hợp, sát với thực tế, có điểm cộng cho những bài viết sáng tạo, đầu tư, nhiều tư liệu. Phân công giảng viên chấm bài thu hoạch phải là những giảng viên có chuyên môn sâu, dày dạn kinh nghiệm thực tế ở cơ sở. Việc phân cặp giảng viên chấm bài thu hoạch nên bố trí giảng viên giàu kinh nghiệm về thực tiễn, chắc kiến thức lý luận với giảng viên ít kinh nghiệm để các giảng viên trao đổi học hỏi lẫn nhau qua đó sẽ góp phần đánh giá bài viết được chính xác hiệu quả hơn. Việc đánh giá đúng chất lượng bài viết sẽ tạo được hiệu ứng lan tỏa cho học viên giữa các khóa học trong năm và những năm kế tiếp.
          Ngoài ra, để bài viết thu hoạch của học viên đạt hiệu quả cần có sự phối hợp chặt chẽ của địa phương nơi học viên đến nghiên cứu trong việc bố trí sắp xếp thời gian, nhân sự để làm việc với đoàn nghiên cứu thực tế, liên hệ mô hình điển hình về phát triển kinh tế xã hội của địa phương, chuẩn bị các tài liệu, báo cáo về các chủ đề liên quan đến chủ đề nghiên cứu của học viên, là một trong những yếu tố hết sức quan trọng giúp cho hoạt động nghiên cứu thực tế đạt được mục tiêu đề ra và có ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng bài viết của học viên sau khi hoàn thành đợt đi nghiên cứu thực tế. Việc học viên được trực tiếp làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương, được nghe báo cáo, trao đổi trực tiếp và được cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết sẽ giúp cho học viên có nguồn số liệu phong phú khi thực hiện viết bài thu hoạch đạt hiệu quả cao./.

Các tin liên quan:

Thông báo

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019 - Học tại Yên Bái

Thông báo tuyển sinh đại học chính trị (văng bằng hai) năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Tuyển sinh lớp ôn thi cao học năm 2019

Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2019

Chủ đề thi thuyết trình - Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3/2018

Lịch thao giảng cấp trường đợt 2 năm 2018

lịch thao giảng cấp trường đợt 1, năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin Lý luận và thực tiễn số 2 năm 2018

Thông báo Viết tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, tháng 4 năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính và kết quả xét thăng hặng viên chức hạng II

Thông báo viết bài thông tin Lý luận và Thực tiễn số 1/2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu Trường Chính trị

thông báo tên miền website

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 232535

Đang Online : 123