nghiên cứu - trao đổi

Xây dựng Chính phủ điện tử ở Sơn Dương

Ngày Đăng: 18/7/2019 10:47 Lượt xem: 88

        Xây dựng Chính phủ điện tử là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta với mục tiêu chung là tăng cường năng lực, nâng cao hiệu quả điều hành nhà nước của chính phủ, mang lại thuận lợi cho nhân dân, tăng cường sự công khai minh bạch, giảm chi tiêu chính phủ. Ngày 01/7/2014, Bộ Chính trị (Khóa XI) đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 triển khai có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng Chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao và trong nhiều lĩnh vực. 
        Sơn Dương là một huyện miền núi nằm ở phía Tây - Nam tỉnh Tuyên Quang. Tổng diện tích tự nhiên là 78.813 ha với tổng số dân trên 203.000 người, thuộc 20 dân tộc anh em sống gắn bó, đoàn kết tại 424 thôn bản của 33 xã, thị trấn,  trong đó người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 50%. Toàn huyện có 16 xã có thôn thuộc đặc biệt khó khăn với 85 thôn bản (thuộc vùng 135); có 10 xã đặc biệt khó khăn. Ngân sách của huyện hàng năm phần lớn do tỉnh và Trung ương hỗ trợ.
        Thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Chính phủ điện tử tại địa phương, trong những năm qua chính quyền huyện Sơn Dương đã tích cực triển khai xây dựng trang thông tin điện tử của huyện (trang thành phần của cổng thông tin điện tử tỉnh), đến nay đã hoàn thành đảm bảo thực hiện có hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo liên thông 3 cấp: tỉnh, huyện, xã. Các quy định của pháp luật, các chính sách mới, quy trình, thủ tục… được công bố công khai thông qua các mục trên trang thông tin điện tử của huyện. Duy trì điều hành, xử lý văn bản qua Hệ thống Quản lý văn bản điều hành điện tử; 100% các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, xã, phường ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và kết nối internet băng thông rộng, thuận lợi cho việc trao đổi, tra cứu, khai thác thông tin phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ.
        Phòng họp trực tuyến của Ủy ban nhân dân huyện được đầu tư và đi vào hoạt động. Đầu tư xây dựng và thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của huyện; triển khai áp dụng phần mềm “một cửa” tại bộ phận một cửa của huyện kết nối liên thông với các cơ quan thuộc huyện và thực hiện liên thông với bộ phận “một cửa” xã Tú Thịnh và Thị trấn Sơn Dương. Phần mềm một của điện tử được tích hợp trên trang thông tin điện tử của huyện nhằm công khai tiến độ giải quyết hồ sơ, các thủ tục hành chính của huyện.
        Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã đưa vào sử dụng hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh góp phần đẩy mạnh việc sử dụng văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước, không gửi văn bản giấy (đối với một số văn bản theo quy định) nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí đồng thời biết được trạng thái xử lý của các văn bản. Bên cạnh đó việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước luôn được đẩy mạnh đảm bảo thông tin quản lý kịp thời, đúng đối tượng. Các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện tích cực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp, như: Chi Cục thuế huyện triển khai thực hiện chương trình khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) …kết quả kê khai thuế qua mạng đạt 100%, đăng ký nộp thuế điện tử đạt 97,6%, chứng từ thuế điện tử đạt 100%. Kết quả thu thuế năm 2018 đạt 116 tỷ đồng, vượt các chỉ tiêu tỉnh, huyện giao; năm 2019 đơn vị phấn đấu thu đạt 122 tỷ đồng.
        Với chủ trương cung cấp cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện các dịch vụ công, tạo điều kiện cho nguời dân dễ dàng truy nhập ở khắp mọi nơi; người dân có thể tham gia xây dựng chính sách, đóng góp vào quá trình xây dựng luật pháp, quá trình điều hành của chính phủ một cách tích cực; giảm được chi phí cho bộ máy chính phủ; thực hiện một chính phủ hiện đại, hiệu quả và minh bạch …Huyện Sơn dương luôn trú trọng việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng … đảm bảo cho việc vận hành Chính phủ điện tử của huyện được thường xuyên, liên tục. Đồng thời  nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, từng bước nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo của đội ngũ này trong vận hành Chính phủ điện tử của huyện. Hằng năm huyện tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng thực hiện phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành cho tất cả các cơ quan chuyên môn của huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; tổ chức hướng dẫn sử dụng phần mềm “Một cửa điện tử” cho tất cả các cơ quan đơn vị của huyện nhằm nâng cao kỹ năng và trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức hành chính của huyện. Bên cạnh đó đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của việc xây dựng Chính phủ điện tử trong quản lý và điều hành của các cơ quan nhà nước, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, tinh thần, thái độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
        Tuy nhiên với một huyện còn nhiều khó khăn như Sơn Dương thì việc xây dựng Chính phủ điện tử còn một số hạn chế như: cơ sở hạ tầng, trang thiết bị còn hạn chế, công tác phối hợp trong giải quyết một số hồ sơ điện tử có lúc chưa chặt chẽ ...
        Trong thời gian tới huyện tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính nhà nước, tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất đảm bảo hiện đại hóa nền hành chính nhà nước trên địa bàn huyện, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trong phối hợp giải quyết hồ sơ điện tử; tiếp tục cập nhật nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức đặc biệt đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham gia vận hành Chính phủ điện tử của huyện. Qua đó đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của huyện thu hút các nhà đầu tư phát triển kinh tế và xã hội của huyện.
Thạc sĩ  Vi Thị Thu Hiền
Khoa Nhà nước và Pháp luật

Các tin liên quan:

Thông báo

Lịch thi giảng viên dạy giỏi năm 2019

Thông báo viết thông tin Lý luận và thực tiễn số 02 năm 2019

Thông báo danh sách học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K1, K2 đủ điều kiện viết Khóa luận tốt nghiệp

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019 - Học tại Yên Bái

Thông báo tuyển sinh đại học chính trị (văng bằng hai) năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Tuyển sinh lớp ôn thi cao học năm 2019

Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2019

Chủ đề thi thuyết trình - Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3/2018

Lịch thao giảng cấp trường đợt 2 năm 2018

lịch thao giảng cấp trường đợt 1, năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin Lý luận và thực tiễn số 2 năm 2018

Thông báo Viết tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, tháng 4 năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính và kết quả xét thăng hặng viên chức hạng II

Thông báo viết bài thông tin Lý luận và Thực tiễn số 1/2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu Trường Chính trị

thông báo tên miền website

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 357566

Đang Online : 4