nghiên cứu - trao đổi

Một số kết quả thực hiện chương trình thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hưng Thành

Ngày Đăng: 23/12/2019 8:43 Lượt xem: 118

Phường Hưng Thành nằm ở trung tâm thành phố Tuyên Quang, diện tích tự nhiên 4,6 km2 , dân số có 2.038 hộ với 8.095 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc cùng chung sống; phường có 22 tổ dân phố, 28 chi bộ Đảng. Nhân dân các dân tộc trong phường có truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong học tập, lao động sản xuất.
Trong những năm qua, mặc dù trong điều kiện bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, lạm phát kéo dài, giá cả một số mặt hàng tăng, giảm không ổn định và những diễn biến bất lợi về thời tiết, dịch bệnh. Song dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ đã phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo và nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, vì vậy kinh tế, xã hội của địa phương tiếp tục phát triển, an ninh - quốc phòng được giữ vững, công tác chính sách xã hội được quan tâm tạo niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Khối đại đoàn kết các tầng lớp nhân dân không ngừng được chăm lo, củng cố, tăng cường và phát triển đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ phường, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền; sự phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường, đạt được một số kết quả như sau:
Một là: Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, đối ngoại, về đại đoàn kết toàn dân tộc, trọng tâm là: Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII), Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hội viên, đoàn viên và nhân dân để nâng cao nhận thức về thực hiện quyền và trách nhiệm của công dân sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Hoạt động của các tổ chức thành viên của Mặt trận có nhiều chuyển biến mang lại lợi ích chính đáng cho đoàn viên, hội viên, thu hút đoàn viên, hội viên tham gia vào tổ chức hội đạt hiệu quả. Phối kết hợp động viên, thăm hỏi, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc và tín đồ tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn trong những năm qua được giữ vững, MTTQ đã phối hợp với Công an thành phố và Công an phường nắm tình hình và loại bỏ tụ điểm tuyên truyền đạo trái phép của nhóm tự xưng “Hội thánh đức chúa trời” ra khỏi địa bàn phường. Nhân dân cùng nhau đoàn kết, sống tốt đời, đẹp đạo, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Hằng năm, Mặt trận Tổ quốc đã hướng dẫn 22/22 khu dân cư phối hợp tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11. Tất cả các khu dân cư luôn được lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền địa phương tới dự và động viên tại ngày hội, tạo nên sự gắn bó, mật thiết, gần gũi giữa nhân dân với Đảng, chính quyền.
Hai là: Trong những năm qua Uỷ ban Mặt trận Tổ quốcphường đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức, vận động nhân dân thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, kinh doanh thương mại, dịch vụ, nghề tiểu thủ công nghiệp, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; nay là Cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,“Ngày vì người nghèo” đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, có sức lan toả sâu rộng. Phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất. Số hộ kinh doanh dịch vụ 351 hộ với 866lao động. Đồng thời Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường đã phối hợp với các đoàn thể chính trị thực hiện phát triển kinh tế xã hội ở địa phương điển hình như Hội Nông dân phường hiện có 535 hội viên có 195 hộ Hội viên nông dân đạt hộ SXKD giỏi các cấp, duy trì 20 mô hình hộ SXKD giỏi; Hội LHPN phường có 1.008 hội viên duy trì phát triển mới 120 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 30-150 triệu đồng.Hội CCB phường hiện có 475 hội viên với phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu”, thành lập 01 CLB Cựu Chiến binh làm kinh tế giỏi với 10 hội viên tham gia. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, tổ chức các phong trào “Xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”… Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã có nhiều hình thức đổi mới trong trong công tác tập hợp, vận động rộng rãi các tầng lớp nhân dân thông qua các phong trào làm đường bê tông, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa, sân thể thao theo phương châm nhân dân làm, nhà nước chỗ trợ.
Phối hợp với chính quyền và các tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định của Nhà nước, địa phương về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, không lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình; các quy định về bảo vệ tài nguyên môi trường vào ngày thứ 6 hàng tuần. Thực hiện tốt mô hình “5 không, 3 sạch”. Trong 5 năm qua đã động viên nhân dân làm được 11.924m kênh mương nội đồng, 4.608 m đường bê tông, xây dựng được 04 nhà văn hóa khang trang (trong đó có 2 nhà văn hoá liên tổ). Huy động nhân dân đóng góp gần 2 tỷ đồng.Duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS, phổ cập mầm non 5 tuổi. Tỷ lệ huy động trẻ từ 3-5 tuổi đi học mẫu giáo đạt 100%, tỷ lệ huy động trẻ dưới 3 tuổi đi nhà trẻ đạt 45,9%. 100% trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng đủ các loại văcxin và uống VitaminA, 100% phụ nữ có thai và phụ nữ từ 15-16 tuổi được tiêm các loại vacxin đúng quy định… Đạt được những kết quả trên là sự nỗ lực hết sức của mỗi người dân, tổng thu nhập bình quân của một người dân đạt 3.600.000 đ/người/tháng.Ngoài ra Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức có nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện giúp đỡ những nạn nhân chất độc da cam, trẻ mồ côi, người tàn tật, người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn trị giá trên 100 triệu đồng. Bên cạnh đó công tác vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được đẩy mạnh với nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự và nhiệm vụ quốc phòng; việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội và giải quyết tồn đọng sau chiến tranh được quan tâm. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể tiếp tục phối hợp với lực lượng công an đẩy mạnh thực hiện, góp phần giải quyết có hiệu quả những vụ việc phức tạp nảy sinh ở cơ sở.
            Ba là: Mặt trận Tổ quốc phường đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, việc xây dựng cơ sở hạ tầng như: Điện, đường, trường, trạm, chợ, nhà văn hoá, quy hoạch đô thị, xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn đều được công khai dân chủ, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Hằng năm, Mặt trận thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, hiệp thương thống nhất với các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình giám sát, tập trung vào các nội dung như: Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, làm mương bê tông, cấp quyền sử dụng đất, thu phí, lệ phí công chứng, chứng thực.
            Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ phường, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả của chính quyền và các tổ chức thành viên, công tác Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn phường không ngừng được củng cố và phát triển. Các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường đề ra được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cụ thể bằng các chương trình, kế hoạch, tổ chức tuyên truyền thực hiện có hiệu quả. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

 
Cử nhân Nguyễn Thị Khánh Anh
Giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật

Tin mới nhất:

Thông báo

Công văn tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông váo viết Thông tin lý luận và thực tiễn số 1 năm 2020

Kế hoạch phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô rô na (Covid-19) gây ra

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Lịch thi giảng viên dạy giỏi năm 2019

Thông báo viết thông tin Lý luận và thực tiễn số 02 năm 2019

Thông báo danh sách học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K1, K2 đủ điều kiện viết Khóa luận tốt nghiệp

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019 - Học tại Yên Bái

Thông báo tuyển sinh đại học chính trị (văng bằng hai) năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Tuyển sinh lớp ôn thi cao học năm 2019

Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2019

Chủ đề thi thuyết trình - Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3/2018

Lịch thao giảng cấp trường đợt 2 năm 2018

lịch thao giảng cấp trường đợt 1, năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin Lý luận và thực tiễn số 2 năm 2018

Thông báo Viết tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, tháng 4 năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính và kết quả xét thăng hặng viên chức hạng II

Thông báo viết bài thông tin Lý luận và Thực tiễn số 1/2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu Trường Chính trị

thông báo tên miền website

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 511368

Đang Online : 14