nghiên cứu - trao đổi

Trao đổi một số kinh nghiệm nghiên cứu thực tế trong giảng dạy phần VI - Tình hình nhiệm vụ tỉnh Tuyên Quang

Ngày Đăng: 20/5/2020 14:15 Lượt xem: 30

          Nghiên cứu thực tế và vận dụng kiến thức nghiên cứu thực tế vào thực tiễn giảng dạy chương trình TCLLCT - HC là nhiệm vụ quan trọng của giảng viên giảng dạy lý luận chính trị. Kiến thức thực tế càng phong phú  nội dung bài giảng càng có sức thuyết phục và có tính hấp dẫn cao, nhất là đối với phần học thứ VI – Tình hình nhiệm vụ tỉnh Tuyên Quang.
          Phần học thứ VI trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính gồm 2 bài giảng chính là Bài “Lịch sử đảng bộ tỉnh Tuyên Quang” và bài “Nhiệm vụ cơ bản và những giải pháp chủ yếu phát triển các lĩnh vực đời sống xã hội của tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2015-2020”. Đây là phần học có nhiệm vụ làm sâu sắc những truyền thống cách mạng của nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang để động viên, khích lệ niềm tự hào của cán bộ đảng viên là đối tượng học viên của Nhà trường về truyền thống cách mạng và con người Tuyên Quang. Tạo động lực tinh thần quan trọng hình thành ý chí nghị lực và sự quyết tâm chính trị cao trong quán triệt tổ chức thực hiện chủ trương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Phấn đấu xây dựng quê hương Tuyên Quang vững bước tiến lên trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Do vậy, để nâng cao hiệu quả giảng dạy phần học này đòi hỏi người giảng viên phải có kiến thức thực tiễn phong phú và có kỹ năng vận dụng kiến thức thực tiễn linh hoạt trong bài giảng.
          Thực tiễn nghiên cứu và giảng dạy phần VI – Tình hình nhiệm vụ tỉnh Tuyên Quang những năm qua ở khoa Xây dựng Đảng cho thấy, hầu hết các giảng viên được phân công và giảng dạy các bài trong phần học đã rất chú trọng, thường xuyên nghiên cứu thực tế và đưa các nội dung kiến thức thực tế phù hợp liên hệ vào bài giảng. Nhờ vậy, hiệu quả, chất lượng các bài giảng ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn có hạn chế như việc nghiên cứu thực tế chỉ mới dừng lại ở góc độ cá nhân các giảng viên tự nhiên cứu qua các tài liệu, sách tham khảo, các phương tiện thông tin đại chúng, các báo cáo của các cấp ngành trên địa bàn tỉnh... và hầu hết các giảng viên không đăng ký nội dung nghiên cứu thực tế của phần học này từ đầu năm để có kế hoạch chủ động và viết báo cáo nghiên cứu thực tế về phần học. Để góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả nghiên cứu thực tế đối với phần VI và vận dụng hiệu quả vào giảng dạy, cá nhân xin trao đổi một số kinh nghiệm sau:
          - Một là, khoa chuyên môn nên có định hướng nghiên cứu thực tế đối với phần học này, đảm bảo ít nhất có một giảng viên trong khoa được phân giảng chính có đăng ký nghiên cứu thực tế và viết báo cáo kết quả nghiên cứu thực tế về nội dung phần học. Báo cáo nghiên cứu thực tế sẽ là tài liệu tham khảo lưu ở khoa để các đồng chí giảng viên trong qua có thể nghiên cứu, làm tài kiệu tham khảo cho quá trình giảng dạy những lớp sau.
          - Hai là, cá nhân các giảng viên nghiên cứu, giảng dạy các bài trong phần học cần tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu thực tế cá nhân từ đầu năm. Tích cực tổ chức và tham gia các nhóm nghiên cứu thực tế dưới các hình thức phong phú như dã ngoại đến những địa danh, những di tích lịch sử gắn liền với những sự kiện của đất nước, của cách mạng như: Lán Nà Nưa nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng ở và chỉ đạo cách mạng từ tháng 5 đến tháng 8/1945; Đình Tân Trào nơi diễn ra sự kiện quan trọng Quốc Dân Đại hội Tân trào ngày 16/8/1945; Cây đa Tân Trào nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm lễ xuất quân đọc bản Quân lệnh số 01 của Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc vào chiều 16/8/1945; An toàn khu (ATK) tại Kim Quan (Yên Sơn) nơi đầu não của Trung ương Đảng, Chính phủ làm việc chỉ đạo cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc chống thực dân Pháp; địa danh Kim Bình huyện Chiêm Hóa nơi gắn liền với Đại hội II của Đảng 2/1951, Đại hội đầu tiên của Đảng ta diễn ra tại một địa phương trong nước... thông qua hình thức này giảng viên sẽ thu thập những hình ảnh, số liệu, những câu chuyện thực tế phong phú để bổ trợ cho bài giảng.
          - Ba là, giảng viên cần thường xuyên cập nhật, chủ động liên hệ công tác xin các báo cáo của các cơ quan đảng, chính quyền về tình hình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đặc biệt đối với nội dung bài 2 “Nhiệm vụ cơ bản và những giải pháp chủ yếu phát triển các lĩnh vực đời sống xã hội của tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2015-2020” cần khai thác các gương điển hình, kết quả nổi bật trong thực hiện 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã thông qua, có hình ảnh dẫn chứng minh họa, cách làm nổi bật của cá nhân, đơn vị, tổ chức cụ thể.
        - Bốn là, giảng viên nên chủ động, tích cực đi nghe các báo cáo viên của tỉnh báo cáo các chuyên đề về thực tiễn địa phương tại các lớp cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị – hành chính, lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chuyên viên, chuyên viên chính trong nhà trường. Nội dung báo cáo về nhiều vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương, có những nội dung trong báo cáo bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị không có, qua nghe trực tiếp các báo cáo viên, giảng viên sẽ thu thập được nhiều kiến thức thực tiễn bổ ích mà không phải đi đến cơ sở.
          Có thể nói, phần VI trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính là phần học về tình hình, nhiệm vụ của địa phương nên có tính đặc thù, đòi hỏi giảng viên vừa phải có phông kiến thức lý luận chung vừa phải có kiến thức thực tế phong phú, điển hình của địa phương để minh chứng làm tăng tính hấp dẫn cho nội dung bài học. Cùng với sự lãnh đạo, định hướng của nhà trường, của khoa chuyên môn, mỗi giảng viên tham gia giảng dạy phần học cần tích cực, chủ động, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu thực tế để ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy của cá nhân cũng như chất lượng giảng dạy chung của nhà trường.
 
Thạc sĩ Phùng Thi Hà
Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng

Tin mới nhất:

Thông báo

Công văn tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông váo viết Thông tin lý luận và thực tiễn số 1 năm 2020

Kế hoạch phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô rô na (Covid-19) gây ra

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Lịch thi giảng viên dạy giỏi năm 2019

Thông báo viết thông tin Lý luận và thực tiễn số 02 năm 2019

Thông báo danh sách học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K1, K2 đủ điều kiện viết Khóa luận tốt nghiệp

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019 - Học tại Yên Bái

Thông báo tuyển sinh đại học chính trị (văng bằng hai) năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Tuyển sinh lớp ôn thi cao học năm 2019

Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2019

Chủ đề thi thuyết trình - Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3/2018

Lịch thao giảng cấp trường đợt 2 năm 2018

lịch thao giảng cấp trường đợt 1, năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin Lý luận và thực tiễn số 2 năm 2018

Thông báo Viết tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, tháng 4 năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính và kết quả xét thăng hặng viên chức hạng II

Thông báo viết bài thông tin Lý luận và Thực tiễn số 1/2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu Trường Chính trị

thông báo tên miền website

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 487649

Đang Online : 28