Nghiên cứu - Trao đổi

Những đóng góp của phụ nữ tỉnh Tuyên Quang trên các lĩnh vực của đời sống xã hội

Ngày Đăng: 13/5/2022 11:18 Lượt xem: 136

          Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam, phụ nữ đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước ngàn năm văn hiến, góp phần tạo dựng nên truyền thống bản sắc của người Việt và truyền thống riêng của phụ nữ Việt Nam. Cùng với sự trưởng thành, phát triển của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, trong từng giai đoạn cách mạng, phụ nữ tỉnh Tuyên Quang đã góp phần viết nên trang sử vẻ vang của dân tộc, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.
           Hiện nay, dân số toàn tỉnh là 792.900 người, nữ chiếm 49,65%; lực lượng lao động nữ chiếm 58,61%; tổng số hội viên phụ nữ toàn tỉnh hiện có có 145.548 hội viên, sinh hoạt ở 138 tổ chức cơ sở Hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh luôn giữ vững vai trò nòng cốt trong công tác vận động, tập hợp các tầng lớp phụ nữ tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trong tỉnh. Những kết quả đạt được đã tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tự tin vươn lên trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
           Trong lĩnh vực chính trị, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tỷ lệ đảng viên nữ toàn tỉnh chiếm 39,36%; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy tỉnh 29,17%; cấp huyện 21,50%; cấp cơ sở  29,16%. Nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 04 nữ đại biểu Quốc hội, chiếm 66,67%; 23 nữ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, chiếm 41,82%; 84 nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, chiếm 35,44%; 1.006 nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và phối hợp với các cơ quan ngành dọc Trung ương quản lý là 120/301 người, chiếm 39,86%. Dù ở cương vị nào các đồng chí cũng luôn phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện đáp ứng yêu cầu thực tiễn, chủ động trong công tác tham mưu xây dựng chính sách, có nhiều đề tài, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, không ngừng nâng cao trình độ, chất lượng và hiệu quả công việc, thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
           Lĩnh vực phát triển kinh tế, phụ nữ chiếm 58,61% lực lượng lao động, chị em phụ nữ luôn phát huy vai trò làm chủ, tích cực tham gia thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với nỗ lực cao và nhiều cách làm sáng tạo, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Nhiều hội viên năng động trong tiếp cận thông tin, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh; tích cực tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế của tỉnh; tuyên truyền, hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP; thúc đẩy hợp tác, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, kết hợp giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, giúp nhau giảm nghèo bền vững vươn lên làm giàu chính đáng. Thực hiện Đề án“Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” của Chính phủ, đã hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, trao quyền chủ động, sáng tạo cho các cấp Hội trong tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nâng cao quyền năng kinh tế, giúp hội viên phát huy nội lực, giảm nghèo bền vững, đem lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, phụ nữ chiếm lực lượng không nhỏ tham gia làm việc tại khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tập trung chủ yếu trong các ngành nghề may mặc, giày da, bao bì, linh kiện điện tử…góp phần đưa sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá.
          Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, phụ nữ Tuyên Quang là nhân tố tích cực trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá các dân tộc, tham gia tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng, di tích lịch sử văn hóa, đặc biệt là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại thực hành “Then Tày - Tày - Nùng - Thái Việt Nam”được UNESCO công nhận. Đồng thời, tham gia bảo tồn, phát huy các giá trị phi vật thể của các dân tộc thiểu số như: các làn điệu dân ca, nhạc cụ dân tộc, nghi lễ cấp sắc của người Dao, hát Then - đàn tính, hát Páo dung…  Thực hiện Cuộc vận động“Mỗi phụ nữ chọn một hình thức văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp” đã thành lập nhiều tổ, nhóm, câu lạc bộ đọc sách, hát dân ca và yoga, rumba, erobic, dân vũ… góp phần nâng cao dân trí, tăng cường sức khỏe, cải thiện đời sống tinh thần của chị em, đặc biệt ở vùng nông thôn được nâng lên rõ rệt. Toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì 656 đội văn nghệ quần chúng và câu lạc bộ thể dục thể thao.
           Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, phụ nữ ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, chiếm đa số trong ngành giáo dục và đào tạo, các hội viên luôn tích cực học tập, tận tâm với nghề, không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng, đạt chuẩn, trên chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, như: “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”;  “Thi đua Dạy tốt - Học tốt”; “Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực” gắn với Cuộc vận động  “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tỷ lệ nữ giáo viên có trình độ cao ngày càng tăng, các đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu ứng dụng vào thực tế giảng dạy. Thông qua đó, chị em tích cực tuyên truyền phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, xây dựng xã hội học tập, được hội viên phụ nữ và cộng đồng tích cực hưởng ứng thực hiện.
            Trong lĩnh vực y tế, lực lượng nữ ngành y tế của tỉnh chiếm 68,30% tổng số nhân sự ngành, các chị không quản ngại khó khăn, vất vả, áp lực cao trong công việc, làm việc trong điều kiện, môi trường độc hại, lây nhiễm dịch bệnh, nhất là trong thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, nữ cán bộ ngành y tế vẫn nhiệt tình, tâm huyết với công việc, những hy sinh thầm lặng của họ hằng ngày, hằng giờ đã góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống. Bên cạnh đó, các đồng chí không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp ứng xử, tích cực chủ động nghiên cứu sáng tạo, đổi mới, thực hiện tốt nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực y tế dự phòng, khám, chữa bệnh, có 156 đồng chí tham gia nghiên cứu đề tài khoa học từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh đang được ứng dụng và thực hiện có hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Với phương châm "Sáng y đức, giỏi chuyên môn", nhiều đồng chí đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua "Phụ nữ ngành Y tế giỏi việc nước, đảm việc nhà". Trình độ đội ngũ cán bộ nữ ngành y tế ngày càng được nâng cao, nhiều đồng chí được tặng thưởng các danh hiệu cao quý:“Thầy thuốc ưu tú”; Chiến sĩ thi đua các cấp.
          Tham gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xác định vai trò, trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững mạnh toàn diện, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Toàn tỉnh hiện có trên 11.600 nữ quân nhân và dân quân tự vệ, các đồng chí luôn hăng hái tham gia luyện tập, diễn tập; trong quân đội chị em đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội gắn với thực hiện Phong trào“Phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Phong trào“Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, Câu lạc bộ “Phụ nữ ba đẹp”, Chương trình “Phụ nữ Quân đội đồng hành cùng phụ nữ biên cương”...Qua đó, đã lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của người Phụ nữ Quân đội trong lòng nhân dân.
           Phụ nữ lực lượng Công an nhân dân toàn tỉnh hiện có 544 đồng chí, các đồng chí luôn phát huy trí tuệ, năng lực, khẳng định vai trò trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần tích cực bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Trong Phong trào thi đua“Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” được toàn thể hội viên tham gia thực hiện có hiệu quả thông qua các mô hình, công trình, phần việc cụ thể. Điển hình là phần việc: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên phụ nữ”; “Vì sự bình yên của phụ nữ và trẻ em tỉnh Tuyên Quang”Trong giai đoạn 2015 – 2020, có 01 đồng chí được nhận danh hiệu CSTĐ toàn lực lượng CAND; 83 đồng chí đạt danh hiệu CSTĐCS; 11 đồng chí được Bộ Công an tặng Bằng khen, 12 đồng chí được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 460 đồng chí được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen và 10 đồng chí được trao giải Phụ nữ Công an Tuyên Quang xuất sắc, tiêu biểu”.
           Có thể khẳng định rằng, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội từ xưa đến nay luôn rất quan trọng, họ là một lực lượng đông đảo tạo dựng nên xã hội và gia đình. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, người phụ nữ còn có vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống. Trong xây dựng gia đình, các cấp hội phụ nữ đã tích cực học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con theo khoa học; tích cực rèn luyện phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Với các hoạt động tích cực, chị em đã thực sự đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng gia đình hạnh phúc, vị trí của phụ nữ trong gia đình và xã hội được nâng lên. Trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, ở mọi hoàn cảnh các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đã phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, truyền thống quê hương cách mạng, luôn đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chủ động, sáng tạo hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, hăng hái tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia; chăm lo, vun đắp hạnh phúc gia đình; nỗ lực vươn lên khẳng định vai trò, vị thế của mình trong đời sống, xã hội góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh của tỉnh Tuyên Quang, xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ ngày càng vững mạnh.

 
(Tài liệu tham khảo: Báo cáo của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa XV
trình Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026)

 
Thạc sĩ Phạm Thị Hoa
Giảng viên khoa Xây dựng Đảng

Tin mới nhất:

Thông báo

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3

Hướng dẫn trình bày bài viết thu hoạch nghiên cứu thực tế các lớp Trung cấp lý luận chính tri

Hướng dẫn khen thưởng học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 2

Thể lệ Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022

Thông báo danh sách học viên lớp Trung cấp LLCT - HC K7 năm 2021 đủ điều kiện viết khoá luận tốt nghiệp

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2022

Thông báo Kết luận của Ban Giám hiệu

Quyết định phê duyệt kết quả và danh sách trúng tuyển tại kỳ thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạn

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 2

Về việc phát động triển khai giải thưởng sáng tác, quảng bá, giai đoạn 2021 - 2025

Về việc tuyên truyền triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 1 năm 2021

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 năm 2020

Thông báo Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2020

Thông báo viết thông tin Lý luận và thực tiễn số 02 năm 2020

Công văn tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 1319672

Đang Online : 85