Nghiên cứu - Trao đổi

Đồng chí Võ Chí Công – Nhà lãnh đạo tài năng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày Đăng: 8/8/2022 10:36 Lượt xem: 79

            Đồng chí Võ Chí Công (tên khai sinh là Võ Toàn), sinh ngày 7 tháng 8 năm 1912, tại xã Tam Xuân, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (nay là huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Đồng chí là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cách mạng kiên trung.
        Sinh ra và lớn lên trong gia đình và ở quê hương có bề dày truyền thống yêu nước, văn hiến, kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm, tuổi thơ của đồng chí  Võ Chí Công được rèn đúc trong các phong trào đấu tranh yêu nước sục sôi chống Pháp ở Trung kỳ lúc đó và đã sớm trở thành một thanh niên yêu nước, giàu nhiệt huyết cách mạng. Năm 1930, đồng chí tham gia phong trào thanh niên cơ sở; tháng 5 năm 1935, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam).

        Kinh qua nhiều chức vụ, cũng như tham gia nhiều chiến trường, dù ở cương vị nào, đồng chí luôn là người cán bộ kiên trung, người lãnh đạo tài tình cùng quân và dân miền Nam vượt qua muôn vàn hy sinh gian khổ, cùng quân và dân cả nước đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đi đến thắng lợi hoàn toàn, thu non sông về một mối.
       Sau giải phóng miền Nam 1975 và thống nhất Tổ quốc, đồng chí Võ Chí Công được Đảng và Nhà nước cử giữ nhiều trọng trách: Phó ban đại diện của Trung ương Đảng và Chính phủ ở miền Nam, phụ trách Khu V. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, V, VI, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Trong nhiệm kỳ Đại hội V, đồng chí được bầu làm Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư. Đồng chí được bầu làm đại biểu Quốc hội các khóa VI, VII, VIII, được Quốc hội bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Hải sản (1976); Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Trưởng ban cải tạo nông nghiệp miền Nam (1978), Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1986). Tháng 4-1987, đồng chí được Quốc hội khóa VIII bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng. Đồng chí là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII (tháng 6-1991) và khóa VIII (tháng 6-1996).
Với cương vị được giao và tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, trên mọi cương vị công tác, đồng chí luôn trăn trở về con đường đi lên của cách mạng, tìm tòi, đổi mới tư duy về kinh tế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng  chí luôn sâu sát cơ sở; trực tiếp đi đến các địa phương để  tìm hiểu thực tiễn khó khăn, những vấn đề về cơ chế “trói buộc” nông dân. Đồng chí nghiên cứu rất kỹ những nơi xé rào áp dụng “khoán chui”, tức là giao khoán cho mỗi hộ một số diện tích ruộng, hợp tác xã có thể điều hành một số khâu, xã viên nộp mức khoán sản phẩm theo diện tích được chia cho hợp tác xã, phần dư thừa nông dân được hưởng. Sở dĩ việc này được gọi là “khoán chui” vì trái với hình thức hợp tác hóa nông nghiệp thời đó.
      Xuất phát từ thực tiễn, lắng nghe ý kiến nhân dân, đồng chí đã đưa ra những ý kiến quan trọng, góp phần vào việc ra đời Chỉ thị 100-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IV “Về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp”, mở đầu cho thời kỳ đổi mới kỳ diệu của đất nước. Đây là một bước đột phá trên lĩnh vực nông nghiệp nói riêng và của sự nghiệp đổi mới nói chung, trong đó dấu ấn cá nhân của đồng chí Võ Chí Công là rất đậm nét. Phát huy kết quả đó, Bộ Chính trị giao cho đồng chí Võ Chí Công làm Trưởng Tiểu ban nghiên cứu vấn đề khoán trong nông nghiệp, làm cơ sở cho sự ra đời Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị (10-1988).
      Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, đồng chí đã có nhiều đóng góp vào việc bổ sung, hoàn thiện Hiến pháp, hệ thống luật pháp; cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, phá thế bị bao vây, cấm vận; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
      Là một trong những người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Chí Công suốt đời trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; sống giản dị, khiêm tốn, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, luôn đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, gần gũi, quý trọng nhân dân, được đồng chí, đồng bào quý mến tin cậy; bạn bè quốc tế trân trọng. Với hơn  80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác. Cuộc đời của đồng chí mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ người Việt Nam noi theo về tinh thần trung thành với Tổ quốc, tận tụy với công việc, suốt đời phấn đấu hy sinh phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
       Kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Võ Chí Công (7/8/1912-7/8/2022), là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên tưởng nhớ và biết ơn công lao to lớn của đồng chí đối với Đảng và đất nước, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực thi đua học tập, lao động sáng  tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần tích cực vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 Th.s Lưu Thị Thu Hà
Giảng viên khoa Xây dựng Đảng

Các tin liên quan:

Thông báo

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3

Hướng dẫn trình bày bài viết thu hoạch nghiên cứu thực tế các lớp Trung cấp lý luận chính tri

Hướng dẫn khen thưởng học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 2

Thể lệ Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022

Thông báo danh sách học viên lớp Trung cấp LLCT - HC K7 năm 2021 đủ điều kiện viết khoá luận tốt nghiệp

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2022

Thông báo Kết luận của Ban Giám hiệu

Quyết định phê duyệt kết quả và danh sách trúng tuyển tại kỳ thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạn

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 2

Về việc phát động triển khai giải thưởng sáng tác, quảng bá, giai đoạn 2021 - 2025

Về việc tuyên truyền triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 1 năm 2021

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 năm 2020

Thông báo Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2020

Thông báo viết thông tin Lý luận và thực tiễn số 02 năm 2020

Công văn tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 1319744

Đang Online : 157