Nghiên cứu - Trao đổi

Đồng chí Phạm Hùng – Người chiến sĩ cộng sản trung kiên

Ngày Đăng: 11/6/2024 21:24 Lượt xem: 35

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Phạm Hùng luôn nêu cao tinh thần cách mạng cao quý, gian nan không lùi bước, nguy hiểm không sờn lòng, sẵn sàng hy sinh tất cả vì nước, vì dân, giữ vững niềm tin ở thắng lợi cuối cùng.

 

Yến Chi


Theo 
tuyenquang.dcs.vn

Các tin liên quan:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 8178632

Đang Online : 763