Đảng - Đoàn thể ›› Đoàn Thanh niên

Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thảo khoa học

Ngày Đăng: 17/10/2016 9:24 Lượt xem: 710

     Ngày 14/10/2016 Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thảo khoa học “Tìm hiểu về những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng và Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2015 - 2020”. Dự Hội thảo có đồng chí Mai Quang Thắng – Đảng ủy viên, Bí thư Chi đoàn và 8 đoàn viên trong Chi đoàn tham gia.
Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thảo khoa học 
     Tại hội thảo ngoài báo cáo đề dẫn đã có 5 tham luận được trình bày và các ý kiến thảo luận. Các tham luận đã làm rõ và sâu sắc những điểm mới về: đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh; về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Những điểm mới, cơ bản trong Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI; Trách nhiệm của đoàn viên đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
       Buổi Hội thảo góp phần nâng cao nhận thức cho mỗi đoàn viên về những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời tích cực bổ sung kiến thức vào bài giảng và tăng cường tuyên truyền, phổ biến góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
 
                                                  Bùi Trung Dũng                                                   
Phó Bí thư Chi đoàn
 

Các tin liên quan:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 8178650

Đang Online : 781