Đảng - Đoàn thể ›› Đoàn Thanh niên

Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thảo khoa học

Ngày Đăng: 17/10/2016 9:24 Lượt xem: 581

     Ngày 14/10/2016 Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thảo khoa học “Tìm hiểu về những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng và Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2015 - 2020”. Dự Hội thảo có đồng chí Mai Quang Thắng – Đảng ủy viên, Bí thư Chi đoàn và 8 đoàn viên trong Chi đoàn tham gia.
Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thảo khoa học 
     Tại hội thảo ngoài báo cáo đề dẫn đã có 5 tham luận được trình bày và các ý kiến thảo luận. Các tham luận đã làm rõ và sâu sắc những điểm mới về: đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh; về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Những điểm mới, cơ bản trong Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI; Trách nhiệm của đoàn viên đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
       Buổi Hội thảo góp phần nâng cao nhận thức cho mỗi đoàn viên về những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời tích cực bổ sung kiến thức vào bài giảng và tăng cường tuyên truyền, phổ biến góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
 
                                                  Bùi Trung Dũng                                                   
Phó Bí thư Chi đoàn
 

Các tin liên quan:

Thông báo

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiến số 1 năm 2023

Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý III; phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3

Hướng dẫn trình bày bài viết thu hoạch nghiên cứu thực tế các lớp Trung cấp lý luận chính tri

Hướng dẫn khen thưởng học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 2

Thể lệ Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022

Thông báo danh sách học viên lớp Trung cấp LLCT - HC K7 năm 2021 đủ điều kiện viết khoá luận tốt nghiệp

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2022

Thông báo Kết luận của Ban Giám hiệu

Quyết định phê duyệt kết quả và danh sách trúng tuyển tại kỳ thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạn

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 2

Về việc phát động triển khai giải thưởng sáng tác, quảng bá, giai đoạn 2021 - 2025

Về việc tuyên truyền triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 1 năm 2021

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 năm 2020

Thông báo Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2020

Thông báo viết thông tin Lý luận và thực tiễn số 02 năm 2020

Công văn tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 1535745

Đang Online : 66