Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu ›› Thư viện trường

Giới thiệu sách tháng 5

Ngày Đăng: 18/5/2018 14:40 Lượt xem: 749

NHỮNG TẤM GƯƠNG BÌNH DỊ MÀ CAO QUÝ TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2017
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương
NXB: Chính trị quốc gia Sự thật, 2018     
Mã số tra cứu: 5621                                          
Tóm tắt nội dung:
          Góp phần tuyên truyền, giới thiệu những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách: Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
 Nội dung cuốn sách là Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị; Ban Bí thư Trung ương Đảng và 279 bài viết về những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh,…Ở mỗi lĩnh vực khác nhau, mỗi cá nhân, tập thể có những cách học tập và làm theo gương Bác khác nhau, nhưng đều hướng đến hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những tấm gương bình dị mà cao quý được tôn vinh sẽ góp phần tuyền truyền, giáo dục và khơi dậy lòng tự hào, tính tích cực trong mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân như tâm nguyện lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc là một rừng hoa đẹp”.
Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:
Phần 1: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân ta.
Phần 2: Những tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh.
Phần 3: Những cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

70 NĂM  TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ ĐÔ THỊ VĂN MINH
NXB: Chính trị quốc gia Sự thật, 2017     
Mã số tra cứu: 5555                                          
Tóm tắt nội dung:
          Nhân dịp Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890 – 19/5/2017) và 70 năm ra đời tác phẩm Đời sống mới Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách: 70 năm tác phẩm Đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giá trị lý luận và thực tiễn trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh (Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia). Cuốn sách là kết quả của Hội thảo khoa học cấp Quốc gia do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Dân vận Trung ương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức.
 Cuốn sách tập trung làm sáng tỏ về hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản của tác phẩm Đời sống mới. Khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn và sức lan tỏa của tác phẩm Đời sống mới đối với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức phong trào xây dựng đời sống mới trong mỗi người, mỗi gia đình, trường học, công sở, doanh nghiệp, địa phương… Cuốn sách là tài liệu tham khảo góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:
Phần 1: Đời sống mới những giá trị vững bền và sức lan tỏa.
Phần 2: Phát huy giá trị tác phẩm Đời sống mới trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở nước ta hiện nay.
 
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TRƯỜNG HỌC LỚN THANH NIÊN XUNG PHONG
Tác giả: Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam
NXB: Chính trị quốc gia - Sự thật, 2017   
Mã số tra cứu: 5551                                          
Tóm tắt nội dung:
          Nhằm tri ân và ghi lại những trang sử vàng của lực lương Thanh niên xung phong; phát huy những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam xuất bản cuốn sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Trường học lớn Thanh niên xung phong.
 Nội dung cuốn sách gồm 71 bài tham luận khoa học có giá trị lý luận và thực tiễn; phân tích những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về Trường học lớn Thanh niên xung phong, về lịch sử hào hùng, vẻ vang cùng những hồi ức một thời lửa đạn chiến tranh. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho toàn thể nhân dân, đặc biệt là phát huy sức mạnh thế hệ trẻ trong việc xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nội dung cuốn sách gồm 3 phần
Phần 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Trường học lớn Thanh niên xung phong”.
Phần 2: “Trường học lớn Thanh niên xung phong” những chặng đường lịch sử.
Phần 3: Phát huy giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về “Trường học lớn Thanh niên xung phong” trong giai đoạn hiện nay.
Phần 4: “Trường học lớn Thanh niên xung phong” những ký ức.
 
60 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
Tác giả: PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà
NXB: Chính trị quốc gia Sự thật, 2014     
Mã số tra cứu: 5101                                          
Tóm tắt nội dung:
          Nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014) Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách: 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, do PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà làm chủ biên.
Nội dung cuốn sách gồm 31 bài viết khẳng định ý chí quyết chiến, quyết thắng, sự chủ động, sáng tạo của Trung ương Đảng, Tổng Quân ủy và những người lãnh đạo chiến dịch; Phân tích, luận giải tại sao quân đội viễn chinh Pháp được sự giúp đỡ của đế quốc Mỹ cùng với vũ khí hiện đại, lực lượng hậu cần, quân đội trang bị đầy đủ lại thua trận ở Việt Nam; vai trò của lực lượng, sự chia lửa của các chiến trường trong chiến dịch Điện Biên Phủ; Nguyên nhân, ý nghĩa và bài học chiến thắng Điện Biên Phủ mãi là biểu tượng sáng ngời của tinh thần chiến đấu ý chí, quật cường bất khuất của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ là niềm tự hào và cổ vũ cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Cử nhân Hoàng Thị Dậu
Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu

Các tin liên quan:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 5840689

Đang Online : 2375