Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu ›› Thư viện trường

Giới thiệu sách tháng 11

Ngày Đăng: 16/11/2021 14:15 Lượt xem: 259

TƯ TƯỞNG, LÝ LUẬN VỚI ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC
 
       Tác giả: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng
        NXB: Chính trị quốc gia Sự thật, 2021
     Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hơn 90 năm qua con thuyền cách mạng Việt Nam đã vượt qua những chặng đường khó khăn, gian khổ. Những thành tựu dân tộc có được là minh chứng sinh động, khẳng định rằng sự lãnh đạo đúng đắn sáng suốt của Đảng là nhân tố quan trọng hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
          Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:
      Phần 1: Vững vàng trên nền tảng tư tưởng của Đảng
      Phần 2: Bản hùng ca của dân tộc và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng
       Phần 3: Cơ đồ dân tộc, khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước.
      Nội dung cuốn sách tập hợp 60 bài trong Hội thảo khoa học và được đăng trên các báo, tạp chí, sách, từ năm 2016 đến nay như: Hồ Chí Minh tấm gương thời đại; Tuyên Quang trong tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách lý luận chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay… các bài viết là tài liệu quý giúp các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt sâu sắc về nền tảng tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, nhận thức, tư duy lý luận, chính sách, pháp luật và đạo đức cách mạng. Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
VĂN BẢN CỦA ĐẢNG NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN (1986 - 2021)
                                 
       Tác giả: Ban Dân vận Trung ương
        NXB: Chính trị quốc gia Sự thật 2021
      Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ “Dân vận là vận động tất cả lực  lượng của mỗi người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hiện những công việc nên làm, những công việc 
Chính phủ và Đoàn thể giao cho. Công tác dân vận luôn gắn liền với những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần vào thắng lợi của công cuộc giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
        Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:
        Phần 1: Các văn bản của Đảng về công tác dân vận
        Phần 2: Một số văn bản của Nhà nước về công tác dân vận
        Phần 3: Một số văn bản của Ban Dân vận Trung ương
       Cuốn sách tập hợp các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận được ban hành từ khi đổi mới đến nay, theo từng lĩnh vực cụ thể. Mỗi phần được kết cấu theo đơn vị thời gian, với một khối lượng tư liệu phong phú, nhiều sự kiện, ban hành và được thể chế hóa, cụ thể hóa thành văn bản pháp luật. Trong đó có nội dung về công tác dân vận trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…
        Đây là tài liệu tham khảo bổ ích, phục vụ hiệu quả cho công tác dân vận, công tác vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.
 
TUYÊN QUANG 30 NĂM ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN (1991 - 2021)
                                      
      Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang
       NXB: Chính trị quốc gia Sự thật 2021
      Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, đoàn kết, cần cù trong lao động sản xuất. Trong cách mạng, Tuyên Quang là Thu đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử, gắn liền với vận mệnh của dân tộc như: Quốc dân Đại hội Tân Trào; Đại hội lần thứ II của Đảng - Đại hội đầu tiên của Đảng tổ chức trong nước và duy nhất cho đến nay được tổ chức ở một địa phương ngoài Thủ đô Hà Nội…
       Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:
       Chương 1: Khái quát điều kiện tự nhiên, xã hội và những ngày đầu tái lập tỉnh
       Chương 2: Tuyên Quang 30 năm đổi mới và phát triển
       Chương 3: Tuyên Quang - định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
       Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về những kết quả đạt được cũng như một số hạn chế trong 30 năm qua của các ngành, lĩnh vực:  kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; đổi mới nâng cao hiểu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội; từ đó đưa ra phương hướng, mục tiêu và định hướng phát triển theo nghành, lĩnh vực…
       Sau khi tái lập tỉnh đến nay Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, tận dụng những lợi thế, khai thác tiểm năng phát triển kinh tế -  xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, tích cực hội nhập quốc tế, xây dựng Tuyên Quang ngày càng phát triển bền vững./.
Hoàng Thị Dậu
Nhân viên Thư viện Trường Chính trị tỉnh
 

Các tin liên quan:

Thông báo

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiến số 1 năm 2023

Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý III; phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3

Hướng dẫn trình bày bài viết thu hoạch nghiên cứu thực tế các lớp Trung cấp lý luận chính tri

Hướng dẫn khen thưởng học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 2

Thể lệ Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022

Thông báo danh sách học viên lớp Trung cấp LLCT - HC K7 năm 2021 đủ điều kiện viết khoá luận tốt nghiệp

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2022

Thông báo Kết luận của Ban Giám hiệu

Quyết định phê duyệt kết quả và danh sách trúng tuyển tại kỳ thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạn

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 2

Về việc phát động triển khai giải thưởng sáng tác, quảng bá, giai đoạn 2021 - 2025

Về việc tuyên truyền triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 1 năm 2021

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 năm 2020

Thông báo Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2020

Thông báo viết thông tin Lý luận và thực tiễn số 02 năm 2020

Công văn tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 1535792

Đang Online : 113