TUYÊN TRUYỀN ›› Nông thôn mới

Đảng bộ xã Thái Bình phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019

Ngày Đăng: 27/11/2018 21:47 Lượt xem: 663

          Thái Bình là một xã nằm ở hạ huyện Yên Sơn cách trung tâm huyện lỵ 19km và cách thành phố Tuyên Quang 6km. Toàn xã có tổng diện tích đất tự nhiên là 2.699,78 ha, dân số là 5.053 khẩu thuộc 1.278 hộ với 14 dân tộc sống xen kẽ. Xã có hệ thống sông, suối, ao hồ thuận lợi cho phát triển các loại cây trồng lâu năm kết hợp với chăn nuôi như trồng nhãn, táo, ổi, nuôi ong, lợn.., cây lương thực (lúa, ngô), cây công nghiêp (đậu, lạc, mía...) và nuôi thủy sản.
          Để đẩy mạnh Chương trình Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đảng ủy xã ban hành các kế hoạch, nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác xây dựng nông thôn mới; thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban giám sát thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới của xã, kịp thời kiện toàn các ban khi có thay đổi để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra; đồng thời phân công cấp uỷ viên phụ trách theo dõi việc thực hiện Nghị quyết, chương trình xây dựng nông thôn mới tại 22/22 chi bộ trực thuộc và 17/17 thôn, bản. Cùng với sự lãnh đạo của Cấp ủy, quản lý của chính quyền và sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể trong xã đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tích cực, thường xuyên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới. Sau 3 năm thực hiên Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và tiếp tục thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới xã Thái Bình đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi.
          Đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới phải kể đến công tác quy hoạch. Đảng ủy xã đã xác định đây là khâu mở đầu, tạo tiền đề cho thực hiện các tiêu chí khác trong xây dựng nông thôn mới. Vì thế ngay từ đầu Đảng ủy đã lãnh đạo chính quyền thực hiên công tác quy hoạch theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay xã đã hoàn thành một số quy hoạch sử dụng đất, giao thông, thủy lợi, khu dân cư,...
          Tiếp đến là việc thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn, đến nay xã đã huy động nhân dân bê tông hóa đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được 18,8/25,6km, đạt 73,4% mục tiêu; đường thôn xóm đạt 21,1/34,9km bằng 60% mục tiêu; cứng hóa đường ngõ xóm đạt 16,6/33,2km bằng 50% mục tiêu và 3,39/6,6km, đạt 51,3% đường nội đồng được cứng hóa đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm.
          Bên cạnh đó, xã đã quan tâm đầu tư phát triển công trình thủy lợi đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng, chống thiên tai tại chỗ. Tỷ lệ diện tích đất trồng lúa 2 vụ  được tưới, tiêu chủ động 120/120ha đạt 100% diện tích; kênh mương được kiên cố hóa 22,075/33,01 km đạt 66,87%, hiện đang tiến hành lắp đặt thêm 1,05 km kênh mương nội đồng, khi lắp đặt xong tổng số chiều dài kênh mương được bê tông hóa là 23,8 km tỷ lệ 72%. Nhờ vây, đến nay xã đã đạt tiêu chí về thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới.
           Phối hợp với ngành điện lực cải tạo, nâng câp, bảo trì 10 trạm biến áp, xây dựng mới 01 trạm hạ áp đảm bảo điện sinh hoạt và sản xuất cho 100% các hộ dân. Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 100% từ lưới điện quốc gia thường xuyên, an toàn.
          Hiện nay, trên địa bàn xã có 01 hợp tác xã nông lâm nghiệp hoạt động tương đối hiệu quả theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012. Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thu nông sản chủ lực đảm bảo bền vững, nhãn hiệu sản phẩm nhãn Bình Ca.
          Ngoài ra, xã còn thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo về vốn, giống cây trồng phát triển sản xuất, kinh nghiệm, kiến thức làm ăn...Nhờ vậy, đến nay tỷ lệ hộ nghèo áp dụng theo tiêu chí đa chiều của xã còn 4,9%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt khoảng 28,5 triệu đồng/người/năm, dự kiến năm 2019 đạt 30 triệu đồng/người/năm. Năm 2018 tỷ lệ có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động là 2.680/2.960 lao động đạt 90,5%.
          Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển, chất lượng từng bước được nâng lên, cụ thể: Chất lượng giáo dục - đào tạo đã đi vào thực chất hơn. Giáo dục mầm non tiếp tục được quan tâm phát triển; duy trì giữ vững thành quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở; duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Cơ sở vật chất các trường học từng bước được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ dạy và học. Đội ngũ cán bộ, giáo viên các trường, thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn và trên chuẩn. Các trường tổ chức tốt việc dạy và học, duy trì sỹ số học sinh các bậc học, hạn chế học sinh bỏ học, tỷ lệ chuyển cấp, chuyển lớp đạt hằng năm từ 98-100%. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo là 1.456/2.960 người đạt 49,2%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là 4.410/4.932 người đạt 89,4%. Mạng lưới trạm Y tế, hằng năm được công nhận đạt chuẩn quốc gia.      
          Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tổ chức hội diễn văn nghệ, các hoạt động thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn; chú trọng triển khai và tổ chức thực hiện các phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thực hiện kế hoạch vệ sinh môi trường;... Từ những việc làm thiết thực đó mà đến nay xã đã xây dựng được 13/17 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn đạt 76% mục tiêu.
          Có thể nói, nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn; kiển tra, giám sát thường xuyên, kịp thời của cấp ủy Đảng, sau 3 năm thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và tiếp tục thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Thái Bình đã đạt 14/19 tiêu chí và Đảng bộ xã quyết tâm về đích nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2019. Kết quả này khẳng định đây là một chương trình của ý Đảng, lòng dân, là tiền đề quan trọng để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân xã Thái Bình vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng./.
Thạc sĩ Phạm Thị Huệ
Trưởng khoa Dân vận
 
 

* Tài liệu tham khảo: Báo cáo về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thái Bình khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Báo cáo giữa nhiệm kỳ)

Các tin liên quan:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 8178868

Đang Online : 999