TUYÊN TRUYỀN ›› Nông thôn mới

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới ở phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang

Ngày Đăng: 3/8/2020 8:5 Lượt xem: 790

          Nằm ở phía nam thành phố Tuyên Quang, với kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, những năm trước đây Đội Cấn vốn là một xã nghèo, giao thông chưa phát triển, người dân đi lại rất khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao, thu nhập của người dân thấp. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhất là sau khi xã Đội Cấn tập trung xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn Đội Cấn ngày càng trở nên khang trang, sạch đẹp. Hiện nay Đội Cấn đã trở thành phường, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Để có được những kết quả tích cực đó là do Đội Cấn đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp xây dựng nông thôn mới, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể thực hiện xây dựng nông thôn mới.
          Để công tác tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới có hiệu quả, phường Đội Cấn đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú, đa dạng, đảm bảo truyền tải đúng, đủ nội dung về nông thôn mới đến từng đối tượng người dân. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chủ trương của tỉnh, thành phố về xây dựng nông thôn mới như Quyết định số 491/2009/QĐ- TTgcủa Thủ tướng Chính phủ Ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thônmới, Quyết định số: 800/NĐ- TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ vềphê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 củaThủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nôngthôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựngnông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 23/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang (khóa XV) về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm2020… được người dân nắm bắt kịp thời thông qua các cuộc họp phường, họp thôn, qua phương tiện truyền thanh phường. Các nội dung tuyên truyền được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đi vào thực chất và có chiều sâu.
          Việc đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, vận động cũng được phường Đội Cấn chú trọng, không chỉ sử dụng hình thức tuyên truyền miệng, tuyên truyền thông qua xây dựng các cụm pa nô, băng zôn, khẩu hiệu, các phương tiện truyền thông, các buổi giao lưu văn nghệ, các hoạt động dưới hình thức sân khấu hoá. Ngoài ra còn thông qua các buổi đối thoại trực tiếp để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, để từ đó kịp thời có giải pháp tháo gỡ. Hình thức tuyên truyền thông qua nêu gương những cá nhân điển hình, tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới cũng được phường quan tâm. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là Đoàn thanh niên, hội Nông dân, hội Phụ nữ… phường Đội Cấn đã huy động được một lực lượng không nhỏ các đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn, chỉnh trang đường phố, làm sạch môi trường… Các hình thức tuyên truyền được triển khai phù hợp với phong tục tập quán, đặc điểm người dân sống trên địa bàn phường.
          Nhờ chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới, người dân đã nhận thức đầy đủ về quan điểm, nhiệm vụ, mục tiêu, ý nghĩa của Chương trình cũng như thấy rõ được trách nhiệm của bản thân trong quá trình thực hiện. Từ đó, nhân dân phấn khởi, tin tưởng và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức như đóng góp ngày công, tiền của, hiến đất xây dựng nhà văn hoá, đường giao thông… Trao đổi với ông Nịnh Văn Hạnh, trú tại Tổ 8, phường Đội Cấn, ông cho biết, thông qua các hoạt động tuyên truyền vận động về xây dựng nông thôn mới của phường, ông và gia đình đã tích cực tham gia vào các phong trào do địa phương phát động như xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng các thiết chế văn hoá, chỉnh trang nhà cửa, xây dựng cảnh quan môi trường xung quanh sạch đẹp.
          Trong gần 10 năm xây dựng nông thôn mới, phường Đội Cấn đã huy động được nguồn sức mạnh to lớn góp phần đem đến những khởi sắc mới cho địa phương. Tháng 5 năm 2019, Đội Cấn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi phục vụ cho nhu cầu của nhân dân trên địa bàn xã được đầu tư xây dựng, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Tỷ lệ hộ khá, giàu ngày càng cao, chiếm trên 60%, hộ nghèo giảm từ 14% năm 2011 xuống còn dưới 2% năm 2019. Bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực. Đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp. Đánh giá về những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới ở Đội Cấn, có tới hơn 90% nhân dân bỏ phiếu bày tỏ sự hài lòng. Những kết quả đó có được chính là nhờ sự góp sức không nhỏ của việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về xây dựng nông thôn mới.
          Từ thực tiễn quá trình xây dựng nông thôn mới ở phường Đội Cấn cho thấy, xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, phải gắn với từng giai đoạn, mỗi giai đoạn lại có những nội dung xây dựng, tiêu chí khác nhau. Vì vậy, để xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt nhất thì công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phải được đặt lên hàng đầu. Bởi vì, chỉ có làm tốt việc tuyên truyền, vận động thì mới có thể phát huy được sức mạnh tổng hợp, sự đoàn kết, thống nhất từ nhận thức tới hành động của người dân trong xây dựng nông thôn mới.
 
Thạc sĩ Lê Thị Hồng Hạnh
Giảng viên khoa Lý luận cơ sở
 
         

Các tin liên quan:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 8122344

Đang Online : 2421