TUYÊN TRUYỀN ›› Nông thôn mới

10 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ VINH QUANG

Ngày Đăng: 17/1/2020 10:37 Lượt xem: 578

Vào những ngày mùa xuân lịch sử, khi cả nước đang nô nức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi lại có dịp về thăm Vinh Quang - một xã miền núi nằm ở phía Nam của huyện Chiêm Hóa, chứng kiến sự đổi thay ở cơ sở. Vinh Quang hôm nay với một diện mạo nông thôn thật sự đổi mới, khang trang, đời sống nhân dân đã có nhiều khởi sắc, đây là kết quả bước đầu sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Chương trình của ý Đảng lòng dân đã và đang được thực hiện ở 16 thôn trên địa bàn xã.
Năm 2010, khi xã bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp như kinh tế của xã chủ yếu thuần nông, lao động phổ thông là chính, thiếu nguồn lực xây dựng nông thôn mới, nhận thức của cán bộ và người dân về xây dựng nông thôn mới chưa đầy đủ, vẫn mang nặng tư duy trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước... Đã đặt ra không ít khó khăn, thách thức cho xã Vinh Quang.
Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Vinh Quang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đi đầu trong quá trình thực hiện chương trình nông thôn mới ở xã Vinh Quang phải kể đến những tuyến đường bê tông tại các thôn bản đã được xây dựng với hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong đó nhà nước hỗ trợ toàn bộ xi măng, nhân dân đóng góp ngày công, tiền mặt mua vật liệu cát sỏi, thuê máy móc bố trí thời gian tập trung thi công. 100% công trình bê tông giao thông nông thôn ở Vinh Quang đều đươc thực hiện theo đúng thiết kế rộng 3 m, dày 16 cm. Đến hết năm 2019 toàn xã có tổng số đường giao thông đã được nhựa hóa, cứng hóa là 56,9 km. Trong đó, đường trục xã 3,6/3,6 km đã nhựa hóa đạt 100%, đường trục thôn, liên thôn cứng hóa 26,979 km/47,82km đạt 56,43%, đường ngõ xóm cứng hóa 8,08/12,08 km đạt 66,88%, đường trục chính nội đồng cứng hóa 18,29/28,78 km đạt 63,55%. Chung tay, góp sức xây dựng những con đường bê tông đó là sự tham gia, ủng hộ nhiệt tình của nhân dân trong xã, tiêu biểu là 143 hộ gia đình tại các thôn Soi Đúng, Vĩnh Bảo, Phố Chinh đã tự nguyện hiến đất làm đường để thay thế những quá khứ về giao thông trũng ngập lầy lội bằng những con đường khang trang. Những tuyến đường bê tông vươn dài tiếp nối các thôn, xóm trong xã.
Có thể nói, nhờ sự chung tay, góp sức của các ban ngành, đoàn thể và sự ủng hộ của nhân dân mà chỉ sau 6 năm xã Vinh Quang đã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới với việc hoàn thành 19/19 tiêu chí vào tháng 12/2016. Trong đó, nổi bật là tổ chức bộ máy của xã được kiện toàn, bổ sung và đi vào hoạt động ổn định, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Xã đã hoàn thành tiêu chí quy hoạch và lập đề án từ rất sớm; các dự án phát triển sản xuất, các mô hình khuyến nông, đào tạo nghề, hỗ trợ phát triển nghề theo hướng chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất nông nghiệp thành sản xuất hàng hoá đã được xã lựa chọn đúng, trúng chủ trương của cấp trên và phát huy đầy đủ tiềm năng thế mạnh của địa phương; đẩy mạnh việc thực hiện Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung giai đoạn 2011-2015 và định hướng 2020, trong đó tập trung phát triển cây lấy gỗ, cây ăn quả có múi, nuôi trâu vỗ béo, cây mía,…
Từ năm 2016 đến năm 2019, xã Vinh Quang tiếp tục thực hiện tốt việc duy trì và nâng cao 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới với việc đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung, nhất là việc triển khai các dự án phát triển kinh tế như Dự án vịt đẻ trứng, gà đẻ trứng, Dự án nuôi trâu giống chất lượng cao, Dự án nuôi trâu vỗ béo..... Bên cạnh đó, phát triển kinh tế trang trại cũng là một định hướng lớn của xã, hiện nay toàn xã có 13/14 trang trại hoạt động hiệu quả, trong đó có 04 trang trại tổng hợp, 01 trang trại trồng rừng, 05 trang trại nuôi lợn, 01 trang trại nuôi trâu vỗ béo, 01 trang trại nuôi gà đẻ trứng, 02 trang trại nuôi vịt đẻ trứng, các trang trại này đều cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Nhờ đó đã góp phần tăng sản lượng hàng hoá và thu nhập của nhân dân. Ngoài ra, xã không ngừng đổi mới và nâng cao các hình thức tổ chức sản xuất. Đến hết 2019 toàn xã có 3 HTX, trong đó có 2 HTX hoạt động có hiệu quả là HTX Tiến Quang nuôi trâu vỗ béo theo chuỗi giá trị hiện nay có 40 thành viên tham gia, HTX Như Ngọc nuôi thỏ thương phẩm, số lượng 5.000 thỏ thương phẩm; Hệ thống kênh mương tiếp tục được xây dựng kiên cố hóa; 14 công trình thủy lợi hoạt động tốt. 3/3 trường học thuộc các cấp học đều đạt chuẩn, 16/16 thôn có nhà văn hóa được xây dựng khang trang. Có được kết quả trên là do xã Vinh Quang đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới từ đó làm thay đổi căn bản nhận thức của cán bộ, nhân dân về chủ trương, nội dung cần thực hiện, chủ thể thực hiện, cơ chế hỗ trợ của nhà nước, trách nhiệm của mỗi người trong xây dựng nông thôn mới…Giai đoạn 2011-2019 toàn xã đã thu hút được tổng số vốn để xây dựng nông thôn mới là 48.184,92 triệu đồng. Trong đó, riêng vốn nhân dân đóng góp là 9.463 triệu đồng, còn lại huy động từ nguồn ngân sách cấp trên, tin dụng, vốn từ các dự án lồng ghép...
Công tác bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường tiếp tục được coi trọng; hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn dần được hoàn thiện, đời sống, vật chất, tinh thần của nhân ngày càng nâng lên; giải quyết việc làm, thu hút lao động, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo và giảm nghèo bền vững; từng bước nâng cao các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hoá, thông tin và phúc lợi xã hội; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.
Có thể nói, với những thành quả đạt được trong 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, đây sẽ là tiền đề quan trọng, tạo động lực và niềm tin để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vinh Quang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm tiếp theo./.
 
Thạc sĩ Phạm Thị Huệ
Trưởng Khoa Xây dựng Đảng
 

Tài liệu tham khảo: Báo cáo Tổng kết 10 xây dựng nông thôn mới ở xã Vinh Quang- Chiêm Hóa

Tin mới nhất:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 8122475

Đang Online : 78