Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu ›› Thư viện trường

Danh mục sách mới quý IV/2018

Ngày Đăng: 30/11/2018 16:8 Lượt xem: 588

TT TÊN SÁCH NXB TÁC GIẢ SĐKCB
1 100 năm cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực (1917 - 2017) gia trị lịch sử và ý nghĩa thời đại 2018 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo TW M.5663
2 Tại sao Mác đúng 2018 Terry Eagleton M.5692
3 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh 2018 TS. Nguyễn Thị Tố Uyên M.5704
4 Ảnh hưởng của phương thức sản xuất châu Á đối với việc điều chỉnh cơ cấu kinh tế ở Việt nam hiện nay 2018 PGS.TS Phạm Quốc Trung M.5696
5 Hoàn thiện thủ tục pháp luật về đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam hiện nay 2018 TS. Trương Công Đức M.5700
6 Chuyển giá trong doanh nghiệp có vốn đàu tư trực tiếp nước ngoài kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam 2018 Dương Văn An M.5667
7 Pháp luật phòng chống tham nhũng những vấn đề lý luận và thực tiễn 2017 Viện nghiên cứu Lập pháp M.5683
8 Tài liệu nghiên cứu các Văn kiện Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 2018 Ban Tuyên giáo Trung ương M.5687
9 Tài liệu hỏi đáp các Văn kiện Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 2018 Ban Tuyên giáo Trung ương M.5688
10 Tài liệu học tập các Văn kiện Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 2017 Ban Tuyên giáo Trung ương M.5689
11 Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác 2018 Nguyễn Bá Dương M.5666
12 Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 65: giai đoạn 2006 2018 Đảng Cộng sản Việt Nam M.5690
13 Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 66: giai đoạn 2007 2018 Đảng Cộng sản Việt Nam M.5710
14 Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 67: giai đoạn 2008 2018 Đảng Cộng sản Việt Nam M.5712
15 Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 68: giai đoạn 2009 2018 Đảng Cộng sản Việt Nam M.5714
16 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Báo chí và Truyền thông trong tình mới 2018 Hội đồng lý luận Trung ương M.5668
17 Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông 70 năm nhìn lại (1947 – 2017) 2018 Học Viện Chính trị quốc gia
HCM
M.5669
18 Báo cáo khoa học thường niên năm 2017 2018 Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương M.5686
19 Lê Quang Đạo - Tiểu sử 2018 PGS.TS Nguyễn Thị Kim Dung (cb) M.5718
20 Tăng trưởng bao trùm trong khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam 2018 PGS.TS Nguyễn Văn Công M.5717
21 Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra đối với cải cách pháp luật Việt Nam 2018 PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh; PGS.TS Ngô Huy Cương M.5716
22 Các rào cản và thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xá hội ở Việt Nam 2018 PGS.TSKH Lê Du Phong M.5719
Danh mục sách  luân chuyển của Thư viện tỉnh Tuyên Quang
1 Bác Hồ người soi sáng cho muôn đời 2015 TS.Trần Viết Hoàn M.66831
2 Góp phần nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh 2015 PGS.Nguyễn Văn Trung M.61605
3 Cách mạng Tháng tám cuộc đổi mới của dân tộc 2016 Thượng úy. Bùi Thu Hương M.60462
4 PuTin từ trung tá KGB đến tổng thống Liên Bang Nga 2016 LÝ Cảnh Long M.69139
5 Mãi Theo lời Bác 2017 Nhiều tác giả M.68764
6 Bác Hồ với sự nghiệp diệt giặc đói, giặc dốt 2017 Nhiều tác giả M.68371
7 Hồ Chí Minh đạo đức là gốc của người cách mạng 2016 PGS.TS Bùi Đình Phong M.68356
8 Từ lời dạy của bác Hồ 2016 Nhiều tác giả M.66839
9 Giá trị văn hóa bộ đội cụ Hồ ( hồi ký) 2015 TS. Phạm Bá Toàn M.62662
10 Văn hóa thể chất Hồ Chí Minh 2015 Trương Quốc Uyên M.62649
11 Tàu không số trên biển Vũng Rô 2013 Tô Phương M.64838
12 Người cận vệ của Bác Hồ 2016 Phùng Văn Khải M.66844
13 Chuyện cũ nay mới kể 2017 Võ Văn Sung M.68769
14 Người nữ tướng đi vào huyền thoại 2016 Nhiều tác giả M.64803
15 Thiên hùng ca bất tử đường Hồ Chí Minh trên biển 2015 Nhiều tác giả M.61639
16 Đôi bờ giới tuyến (1954 - 1967) 2014 TS. Hoàng Chí Hiếu M.65575
17 Trị - Thiên năm 1972 những ngày rực lửa 2012 Nhiều tác giả M.62167
18 Những trận đánh của dân tộc Việt Nam từ khi có Đảng 2014 Nhiều tác giả M.63619
19 Những vấn đề xuyên thế kỷ phỏng vấn các nhà hoạt động khoa học, giáo dục, văn hóa.. 2016 Phùng Tố Tâm M.69744
20 Bác Hồ gọi đấy là mùa xuân đến 2015 Hà Minh Hồng - Trần Thuận M.65567
21 Phong cách Hồ Chí Minh 2017 Vũ Thiên Bình M.68919
22 Tầm nhìn của chiến lược gia kiệt xuất Võ Nguyên Giáp 2016 Quý Lâm (tuyển chọn) M.69690
23 Chân dung các Tổng Bí thư dành chọn đời cho lý tưởng 2017 Nguyễn Công Anh (tuyển chọn) M.69696
24 Vững bước trên con đường thắng lợi 2017 Vũ Đình Quyền M.68334
25 Dấu ấn đại thắng mùa xuân lịch sử thời đại Hồ Chí Minh 2017 Vũ Thiên Bình M.68923

Các tin liên quan:

Thông báo

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiến số 1 năm 2023

Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý III; phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3

Hướng dẫn trình bày bài viết thu hoạch nghiên cứu thực tế các lớp Trung cấp lý luận chính tri

Hướng dẫn khen thưởng học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 2

Thể lệ Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022

Thông báo danh sách học viên lớp Trung cấp LLCT - HC K7 năm 2021 đủ điều kiện viết khoá luận tốt nghiệp

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2022

Thông báo Kết luận của Ban Giám hiệu

Quyết định phê duyệt kết quả và danh sách trúng tuyển tại kỳ thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạn

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 2

Về việc phát động triển khai giải thưởng sáng tác, quảng bá, giai đoạn 2021 - 2025

Về việc tuyên truyền triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 1 năm 2021

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 năm 2020

Thông báo Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2020

Thông báo viết thông tin Lý luận và thực tiễn số 02 năm 2020

Công văn tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 1535872

Đang Online : 193