TUYÊN TRUYỀN ›› Nông thôn mới

Những thuận lợi và khó khăn trong việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới tại xã điểm Năng Khả, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang sau 2 năm nhìn lại

Ngày Đăng: 11/12/2017 17:37 Lượt xem: 800

          Năng Khả là một xã vùng cao của huyện Na Hang, cách trung tâm huyện lỵ 7 km, phía Đông giáp thị trấn Na Hang, phía Tây giáp xã Phúc Sơn huyện Chiêm Hóa, phía Nam giáp xã Thanh Tương và phía Bắc giáp xã Thượng Lâm huyện Lâm Bình, có tổng diện tích tự nhiên là 10.684,38 ha. Toàn xã hiện nay có 1.428 hộ và 6.057 nhân khẩu được phân bố thành 16 thôn bản với 10 dân tộc anh em cùng sinh sống.
          Thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-TU ngày 23/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang (khóa XV) về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020. Năng Khả là một trong bảy xã trên địa bàn tỉnh được chọn làm xã điểm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Với xuất phát điểm thấp, còn nhiều khó khăn, hạn chế về kinh tế, xã hội, giao thông, môi trường,.. Tuy nhiên, được sự giúp đỡ, chỉ đạo của cấp trên cùng sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và quyết tâm cao của nhân dân địa phương đến tháng 11/2015 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới với những kết quả đáng ghi nhận: bộ mặt kinh tế - xã hội có sự phát triển vượt bậc, nhất là kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên tạo cho xã sức bật và sự thay đổi toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
          Đến nay, sau 02 năm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới luôn được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã duy trì và nâng cao chất lượng, nổi bật là: về quy hoạch, luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền nhân dân thực hiện xây dựng công trình, cơ sở vật chất, cơ sở sản xuất phù hợp với Đồ án xây dựng nông thôn mới của xã theo Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 31/12/2011 của Ủy ban Nhân dân huyện Na Hang; về giao thông, thời điểm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới xã thực hiện bê tông hóa được 36,3km, sau 02 năm đã cứng hóa được thêm 1,6km; về thủy lợi, làm mới được thêm 500m kênh mương nội đồng bằng kết cấu bê tông đúc sẵn; về trường học, toàn xã có 03 trường từ bậc Mầm non đến Trung học cơ sở đều đã đạt chuẩn quốc gia. Năm 2016, xây dựng điểm trường Nà Chác với kinh phí đầu tư 1,57 tỉ đồng do nguồn vốn Quỹ Phát triển vùng Na Hang tài trợ; về cơ sở vật chất văn hóa, đã hoàn thiện 16/16 nhà văn hóa thôn, thi công xong 6 sân thể thao thôn, liên thôn, xây dựng kè, sân thể thao trung tâm xã; về nhà ở dân cư, vận động nhân dân chỉnh trang, nâng cấp nhà ở đạt chuẩn lên 1.205/1419 hộ; về hộ nghèo, đến hết tháng 6/2015 tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm từ 70,61% (năm 2010) xuống còn 8,53% (114 hộ, với 406 nhân khẩu). Theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều, năm 2016 có 613 hộ nghèo/1404 hộ (43,7%) đến nay giảm xuống còn 443 hộ nghèo/1.419 hộ (31,2%); về thu nhập, từ 18,5 triệu đồng/người/năm (năm 2015) lên 22 triệu đồng/người/năm; lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 96%; môi trường và an toàn thực phẩm, tỉ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt trên 97,61%, các cơ sở sản xuất – kinh doanh trên địa bàn đạt chuẩn về môi trường, đường làng ngõ xóm và cảnh quan từng hộ xanh – sạch – đẹp, không có hoạt động làm suy giảm môi trường...
          Với sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân toàn xã Năng Khả đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, trong quá trình duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới xã có những thuận lợi cơ bản:
          Một là, trong quá trình triển khai thực hiện xã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện về mọi mặt của các cấp, các ngành của tỉnh, của huyện và sự đồng thuận của của người dân.
          Hai là, Cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của xã đã nhận thức sâu sắc và thực hiện quyết liệt để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Do vậy, nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên, người dân xác định rõ trách nhiệm của mình là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới.
          Ba là, quá trình tổ chức thực hiện có sự phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể, rõ ràng tới từng tổ chức và cá nhân. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện tốt. Thường xuyên khuyến khích, động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới.
          Bốn là, xây dựng được đề án sát, đúng, phù hợp với thực tế, nhu cầu của địa phương và nguyện vọng của nhân dân, đã hình thành và xây dựng được một số vùng quy hoạch trong sản xuất nông lâm nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển nghề thủ công mỹ nghệ, các mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho nhân dân.
          Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay vẫn còn một số khó khăn cần được tập trung tháo gỡ: công tác phát triển sản xuất tăng thu nhập, giảm nghèo chưa thật sự bền vững, tỉ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều trên địa bàn xã còn cao, xã hội hóa các nguồn lực trong nhân dân còn hạn chế; việc triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả và công tác phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có thế mạnh trên địa bàn còn khiêm tốn chưa thực sự trở thành mũi nhọn trong cơ cấu thu nhập; phát triển ngành nghề nông thôn chưa đáp ứng được những yêu cầu đề ra…
          Xác định đạt chuẩn nông thôn mới đã khó, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí còn khó hơn. Vì vậy trong thời gian tới, xã Năng Khả cần tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện, nâng cao hơn nữa chất lượng những tiêu chí đã đạt được, góp phần xây dựng quê hương vùng cao ngày càng giàu mạnh./.
                                                                                                                                        Quan Văn Tuân
                                                                                                                          Giảng viên Khoa Dân vận
 
 
 

Các tin liên quan:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 8122250

Đang Online : 2327