Khoa học, Thông tin, Tư liệu ›› Thư viện trường

DANH MỤC SÁCH MỚI QUÝ I/2018

Ngày Đăng: 13/3/2018 9:19 Lượt xem: 138

 

TT TÊN SÁCH NXB TÁC GIẢ SĐKCB
1 70 năm tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh giá trị lý luận và thực tiễn trong phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh 2017 Học viện Chính trị quốc gia Hồ
Chí Minh
TK - 5555
2 Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng trong cán bộ đảng viên hiện nay 2016 TS. Trương Minh Tuấn TK - 5525
3 Thực hành quyền hành pháp của Chính phủ theo Hiến pháp năm 2013 2017 Bộ Tư pháp TK - 5556
4 Những hợp tác xã kiểu mới điển hình giai đoạn 2014 - 2016 2017 Ủy ban Trung ương MTTQVN-
 Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
 
TK - 5559
5 Bảo vật quốc gia: Tập sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa 1945-1946 2017 Trung tâm lưu trữ quốc gia III
 
TK - 5558
6 Xây dựng xã hội học tập cách tiếp cận mới cho tăng trưởng và tiến bộ xã hội 2017 Josephe. Stightl –
Bruce.Greenwald
TK - 5557
7 Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới của Việt Nam 2017 GS.TS Lê Hữu Nghĩa TK - 5564
8 Trần Đức Thảo – Tuyển tập 2017 Phan Chí Thành TK - 5563
9 Vững bước con đường đổi mới: T1 2010 - 2014 2017 Nguyễn Phú Trọng TK - 5565
10 Vững bước con đường đổi mới: T2 2015 - 2017 2017 Nguyễn Phú Trọng TK - 5566
11 Sửa đổi lối làm việc những vấn đề lý luận và thực tiễn (Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia) 2017 Học viện Chính trị quốc gia Hồ
Chí Minh
TK-5561
12 Truyền thông số và chuyển đổi mô hình xuất bản 2017 Châu Thúy Hoa TK - 5567
13 Ý Đảng lòng dân 2017 Báo Nhân dân TK - 5568
14 Vạc dầu Châu Á: Biển đông và hồi kết của một Thái Bình Dương ổn định 2017 Jobert. D.Kaplan TK - 5569
15 Giữ vững độc lập tự chủ trong hội nhập quốc tế 2017 GS.TS Vũ Văn Hiên TK - 5574
16 Vùng đất Nam Bộ: Tập 1- Điều kiện tự nhiên xã hội, môi trường sinh thái 2017 Trương Thị Kim Chuyên TK - 5577
17 Vùng đất Nam Bộ: Tập 2 - Từ cội nguồn đến thế kỷ VII 2017 Vũ Minh Giang – Nguyễn Việt TK - 5578
18 Vùng đất Nam Bộ: Tập 3 - Từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIV 2017 Nguyễn Văn Kim TK - 5579
19 Vùng đất Nam Bộ: Tập 4 - Từ đầu thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX 2017 Nguyễn Quang Ngọc TK - 5580
20 Vùng đất Nam Bộ: Tập 5 - Từ năm 1959 đến năm 1945 2017 Đoàn Minh Huấn -                   Nguyễn  Ngọc Hà TK - 5581
21 Vùng đất Nam Bộ: Tập 6 - Từ năm 1945 đến năm 2010 2017 Trần Đức Cương TK - 5582
22 Vùng đất Nam Bộ: Tập 7 - Đặc trưng tín ngưỡng, tôn giáo,  sinh hoạt văn hóa 2017 Ngô Văn Lệ TK - 5583
23 Vùng đất Nam Bộ: Tập 8 - Thiết chế quản lý văn hóa 2017 Vũ Văn Quân TK - 5584
24 Vùng đất Nam Bộ: Tập 9 - Tộc người và quan hệ tộc người 2017 Vũ Công Nguyện TK - 5585
25 Vùng đất Nam Bộ: Tập 10 -  Tiến trình hội nhập khu vực và thế giới 2017 Võ Văn Sen TK - 5586
26 Văn kiện Đảng toàn tập: Tập 60 - 2001 2017 Đảng Cộng sản Việt Nam TK - 5587
27 Văn kiện Đảng toàn tập: Tập 61 - 2002 2017 Đảng Cộng sản Việt Nam TK - 5588
28 Văn kiện Đảng toàn tập: Tập 62 - 2003 2017 Đảng Cộng sản Việt Nam TK - 5589
29 Văn kiện Đảng toàn tập: Tập 63 - 2004 2017 Đảng Cộng sản Việt Nam TK - 5590
30 Văn kiện Đảng toàn tập: Tập 64 - 2005 2017 Đảng Cộng sản Việt Nam TK - 5591
31 Từ điển văn hóa lịch sử 2017 GS.TS Nguyễn Như Ý TK - 5592
32 Vòng cung bất ổn Á Âu và ảnh hưởng của nó tới an ninh Việt Nam 2017 V.N. Kolotov TK - 5595
33 Mười hai người lập ra nước Nhật 2017 Sakaiya Taichi TK - 5596
34 Xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2017 Ban Tuyên giáo Trung ương TK - 5597
35 Hỏi đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2017 Ban Tuyên giáo Trung ương TK - 5598
36 Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2017 Ban Tuyên giáo Trung ương TK - 5599
37 Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân mậu thân 1968 bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử 2017 Bộ quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương TK - 5600
38 Phát triển đội ngũ giảng viên trường chính trị các tỉnh miền núi phía Bắc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục lý luận chính trị 2018 TS. Nguyễn Mạnh Hải TK - 5601
39 Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày này năm xưa 2017 Tạp chí Xưa và Nay TK - 5603
40 Kỷ nguyên Park Chung Hee và quá trình phát triển thần kỳ của Hàn Quốc 2017 Kim Byung-Kook và Ezraf. Vogel TK - 5604
41 Chính sách đối với Phật giáo Nam tông Khmer và đồng bào Khmer vùng Tây Nam Bộ 2017 PGS.TS Lê Quốc Lý TK - 5605
 
Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu

Tin mới nhất:

Thông báo

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019 - Học tại Yên Bái

Thông báo tuyển sinh đại học chính trị (văng bằng hai) năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Tuyển sinh lớp ôn thi cao học năm 2019

Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2019

Chủ đề thi thuyết trình - Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3/2018

Lịch thao giảng cấp trường đợt 2 năm 2018

lịch thao giảng cấp trường đợt 1, năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin Lý luận và thực tiễn số 2 năm 2018

Thông báo Viết tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, tháng 4 năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính và kết quả xét thăng hặng viên chức hạng II

Thông báo viết bài thông tin Lý luận và Thực tiễn số 1/2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu Trường Chính trị

thông báo tên miền website

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 247896

Đang Online : 28