TUYÊN TRUYỀN ›› Nông thôn mới

Xã Nhữ Hán nỗ lực hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới

Ngày Đăng: 12/9/2016 13:51 Lượt xem: 271

         Thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/06/2010 Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và Nghị Quyết số 27 - NQ/TU ngày 23/11/2011 của Tỉnh ủy về Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020. Chính quyền cùng nhân dân xã Nhữ Hán đã và đang nỗ lực hoàn thành đủ 19 tiêu chí nông thôn mới. Năm 2015 xã đã hoàn thành 14 tiêu chí, 5 tiêu chí còn lại đang trong quá trình gấp rút phấn đấu đến cuối năm 2016 đạt xã chuẩn nông thôn mới. Trong đó tiêu chí về hộ nghèo mới được bổ sung năm 2016 nhưng xã đã hoàn thành tiêu chí này trong năm 2013.
          Nội dung nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân nhằm thực hiện: Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; theo định hướng xã hội chủ nghĩa.”Xã Nhữ Hán bắt đầu xây dựng nông thôn mới từ năm 2011, sau 5 năm thực hiện đã đạt được những kết quả bước đầu: Hệ thống kênh mương nội đồng được kiên cố hóa; Các trục đường liên xã, liên thôn được nhựa hóa và bê tông hóa 100% đạt chuẩn theo kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải; 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; Thu nhập và đời sống của nhân dân tăng nhanh theo các năm; Có điểm phục vụ bưu chính viễn thông, có internet đến 15/15 thôn; Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững và ổn định...
Cây chè nguồn thu nhập chính của nhân dân xã Nhữ Hán
          Trên cơ sở phát huy những thành tựu đã đạt được, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai các Kế hoạch, Đề án của cấp trên để đẩy nhanh tiến độ thực hiện từng tiêu chí trong mục tiêu năm 2016. Đồng thời công tác tuyên truyền đến nhân dân cũng được Đảng ủy xã quan tâm sát sao với phương châm: “Dân cần, Dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm tra, dân quản lý và dân thụ hưởng”.
          Trao đổi với đồng chí Phạm Văn Chúc, Bí thư Đảng ủy xã Nhữ Hán về quá trình thúc đẩy hoàn thành mục tiêu chuẩn nông thôn mới 2016, đồng chí phấn khởi chia sẻ: Tính đến tháng 9/2016 về cơ bản 5 tiêu chí còn lại đã gần được hoàn thành và chuẩn bị được nghiệm thu. Từ khi thực hiện chương trình nông thôn mới đời sống nhân dân được cải thiện, cơ sở vật chất khang trang hơn, đường đi lối lại được bê tông hóa đi lại thuận tiện. Hoàn thành được mục tiêu 2016 là nhờ vào nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, ngân sách địa phương và tinh thần xây dựng góp công, góp sức của nhân dân.
          Trong những tháng cuối cùng của năm để về đích chính quyền và nhân dân đã đoàn kết cố gắng huy động tối đa các nguồn lực của Trung ương và địa phương để tổ chức triển khai và thực hiện chương trình. Các tiêu chí còn lại của năm về cơ bản đã gần được hoàn thành, cụ thể như sau:
         Về trường học: Theo chương trình công tác năm 2016 của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (Ban hành kèm theo Quyết định số 524/QĐ – TTg ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ) đã xác định rõ 1 trong những nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tập trung đầu tư phát triển các công trình hạ tầng cơ bản trên địa bàn xã, thôn ( giao thông, điện, trường học, y tế, nước sạch, thủy lợi), hỗ trợ sản xuất, bảo vệ môi trường. Hiện xã Nhữ Hán đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 1 trường Tiểu học, một trường Trung học cơ sở đến cuối tháng 9 là hoàn thành và một trường mầm non đang khởi công xây dựng.
          Về cơ sở vật chất văn hóa:  Tính đến thời điểm năm 2015 đã có 10 nhà văn hóa hoàn thiện và 05 nhà văn hóa được xây dựng trong năm 2016 cũng đã gần xong để kịp tiến độ đạt đủ tiêu chí chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó xã còn được hỗ trợ 40 triệu đồng để mua cơ sở vật chất cho nhà văn hóa.
          Về nhà ở dân cư:  Năm 2016 xóa 24 nhà tạm và chủ động kiểm tra, rà soát để dân cư ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững.
          Về Y tế: Đang được xây dựng đến cuối năm cơ bản là hoàn thành.
         Về môi trường: Đây là tiêu chí được chính quyền tập trung và chú trọng, phối hợp vận động nhân dân thực hiện các chương trình hành động cụ thể. Mỗi gia đình tự vệ sinh sạch sẽ khuôn viên nhà ở; trên 70% gia đình đạt 3 công trình vệ sinh hợp lý và chất lượng; xây dựng Quy chế giao cho các thôn thực hiện hương ước của thôn mỗi tháng tổng vệ sinh 2 lần; đào hố rác để thu gom và xử lí rác thải sinh hoạt; thu gom rác thải bảo vệ thực vật tại các kho trung chuyển và đưa đi xử lí theo đúng quy định.
          Trong năm 2016 xã cũng đã có những chương trình cụ thể để định hướng nhân dân phát triển kinh tế bền vững. Cây chè là cây kinh tế chủ đạo của địa phương, được coi là nội lực để phát triển vì vậy luôn được Đảng ủy, chính quyền quan tâm cải tạo, năm 2016 cải tạo 20 ha chè. Tổng diện tích chè của toàn xã là 223 (ha) và của các công ty tư nhân là 88 (ha) thu về 14 tấn chè/ năm đem lại thu nhập kinh tế ổn định cho nhân dân. Bên cạnh đó nhờ vào vốn đầu tư của Nhà nước nhân dân đã mở rộng quy mô chăn nuôi để có thêm nguồn thu nhập.
          Đồng chí Phạm Văn Chúc cho biết thêm, trong quá trình thực hiện Chương trình nông thôn mới còn nhiều khó khăn: Là một xã thuần nông với xuất phát điểm thấp; thương mại, dịch vụ, ngành nghề chậm phát triển. Nhưng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân xã quyết tâm chung sức, đồng lòng để thực hiện thắng lợi mục tiêu năm 2016.
          Trong Báo cáo số 48/BC-UBND ngày 20/07/2016 về tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Nhữ Hán năm 2016 cũng đã đánh giá về sự thành công của chương trình nông thôn mới là nhờ có được sự thống nhất cao trong Đảng bộ và chính quyền cấp xã; được quần chúng nhân dân ủng hộ chủ trương xây dựng; được các cấp lãnh đạo quan tâm chỉ đạo sâu sát, nhiệt tình giúp đỡ và có những quyết sách điều chỉnh kịp thời. Tất cả Ban chỉ đạo, ban quản lý, các ban phát triển thôn đều tuyệt đối chấp hành, làm theo đúng nghị quyết, quy chế, hướng dẫn đề ra. Đồng thời cũng đề ra kế hoạch cụ thể: Duy trì, củng cố và hoàn thiện các tiêu chí đã đạt được. Huy động và bố trí nguồn lực. Tiếp tục vận động người dân tham gia, đóng góp nguồn lực để hoàn thiện, giữ vững các tiêu chí đã đạt và thực hiện các tiêu chí chưa đạt đồng thời đề nghị nhà nước hỗ trợ từ Nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã); vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án có mục tiêu; nguồn lực huy động doanh nghiệp và nhân dân để thực hiện xây dựng nông thôn mới hoàn thành các tiêu chí còn lại trên địa bàn xã vào năm 2016.
          Với sự nỗ lực và phối hợp đồng bộ giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và sự tham gia tích cực của người dân chung tay xây dựng nông thôn mới xã Nhữ Hán đã có một diện mạo mới: đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, nông thôn ngày càng nâng cao; sản xuất phát triển bền vững theo hướng kinh tế hàng hóa; làng xã văn minh, sạch đẹp, hạ tầng hiện đại; xã hội nông thôn an ninh tốt. Nông thôn mới là một chương trình lớn, liên quan đến nhiều lĩnh vực và gắn trực tiếp với lợi ích của nhân dân  nên nhận được sự hưởng ứng và đồng thuận rất cao của người dân. Ý Đảng hợp với lòng dân đó là chìa khóa quan trọng giúp xã Nhữ Hán đồng lòng chung sức hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2016.
 Trịnh Thị Thứ
(Ghi chú:1. Theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/06/2010 Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020)
 

Các tin liên quan:

Thông báo

Công văn tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông váo viết Thông tin lý luận và thực tiễn số 1 năm 2020

Kế hoạch phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô rô na (Covid-19) gây ra

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Lịch thi giảng viên dạy giỏi năm 2019

Thông báo viết thông tin Lý luận và thực tiễn số 02 năm 2019

Thông báo danh sách học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K1, K2 đủ điều kiện viết Khóa luận tốt nghiệp

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019 - Học tại Yên Bái

Thông báo tuyển sinh đại học chính trị (văng bằng hai) năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Tuyển sinh lớp ôn thi cao học năm 2019

Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2019

Chủ đề thi thuyết trình - Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3/2018

Lịch thao giảng cấp trường đợt 2 năm 2018

lịch thao giảng cấp trường đợt 1, năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin Lý luận và thực tiễn số 2 năm 2018

Thông báo Viết tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, tháng 4 năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính và kết quả xét thăng hặng viên chức hạng II

Thông báo viết bài thông tin Lý luận và Thực tiễn số 1/2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu Trường Chính trị

thông báo tên miền website

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 553505

Đang Online : 96