TUYÊN TRUYỀN ›› Nông thôn mới

Những đổi thay trên quê hương Kim Phú

Ngày Đăng: 5/1/2017 13:59 Lượt xem: 499

          Xã Kim Phú nằm ở phía Nam huyện Yên Sơn, cách trung tâm huyện 13 km và cách thành phố Tuyên Quang 7 km. Xã có tổng diện tích đất tự nhiên 1.927,84 ha, dân số có 3.038 hộ với 12.178 nhân khẩu, có 18 dân tộc. Thu nhập bình quân đầu người năm 2011 là 10,5 triệu đồng/người/năm, bình quân lương thực 477kg/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 là 10,6% (theo chuẩn nghèo thu nhập). Hệ thống đường giao thông nông thôn chủ yếu là đường cấp phối, đường đất; nhà văn hóa xã, thôn xuống cấp, trang thiết bị không đáp ứng được nhu cầu hoạt động. Chất lượng môi trường trong xã chưa được bảo đảm.
          Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIX và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp, các ngành cùng với sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã, tính đến tháng 11/2016 xã Kim Phú đã đạt được 12/19 tiêu chí theo quy định Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Kinh tế - xã hội của xã tiếp tục có sự phát triển vượt bậc, nhất là kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư mạnh, tạo nên diện mạo mới cho nông thôn. Đặc biệt, trong những năm qua thu nhập bình quân đầu người của xã tăng gấp hơn 2,5 lần, cụ thể đến năm 2016 đạt 26,8 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 7,5% (theo chuẩn nghèo đa chiều); nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân tại địa phương được củng cố, xây dựng vững chắc. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng và quan tâm, tạo cho Kim Phú sức bật và sự thay đổi toàn diện trên tất cả các mặt và lĩnh vực của đời sống xã hội.
          Công tác quy hoạch đã được lập và phê duyệt theo đúng quy định, quá trình tổ chức thực hiện cho thấy các quy hoạch phù hợp với thực tiễn trên địa bàn xã, có tính khả thi cao, được các tổ chức và nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền xã, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn xã.
          Hạ tầng kinh tế xã hội chuyển biến rõ nét. Trong đó, tính đến 11/2016 trên địa bàn xã đã có 6/26 thôn đạt tiêu chí về giao thông. Từ năm 2011 đến nay thực hiện chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn của tỉnh, trên địa bàn xã đã xây dựng trên 50.061 km đường bê tông các loại trên tổng số đường giao thông nông thôn của xã, đạt 58,2 % tổng các tuyến đường. Tổng kênh mương được kiên cố đạt 33,761/74,042 km kênh mương nội đồng chiếm 45,6 % kênh mương  trên địa bàn toàn xã. Hiện nay, trên địa bàn xã đã có 26/26 thôn đạt 100% tiêu chí về điện và có 3.090/3.140 hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ lưới Quốc gia đạt 98,4 %.
          Trong 5 năm thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới xã đã có 03/04 trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1. Ngoài ra, xã còn phối hợp với các cơ quan thuộc huyện Yên Sơn tổ chức quy hoạch chi tiết về mở rộng trường mầm non để xây dựng trường chuẩn quốc gia dự kiến thực hiện vào năm 2017.
Hiện tại trên địa bàn xã có 01 nhà văn hóa xã đạt chuẩn và 14/26 nhà văn hóa, sân thể thao thôn đạt chuẩn, chiếm 53,8% vơi tổng kinh phí đầu tư xây dựng là 1,451 tỷ đồng, trong đó vốn do ngân sách hỗ trợ 0,841 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp 0,61 tỷ đồng.
          Đến hết 2016 xã có 02 chợ với tổng diện tích 2.640 m2, với 57 kiôt; diện tích nhà chợ chính 450 m2, diện tích kinh doanh ngoài trời 1.520 m2, diện tích đường đi, bãi đỗ xe, nơi thu gom rác 670 m2. Để đạt tiêu chí về chợ UBND xã đang đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí để mở rộng và nâng cấp 02 chợ dự kiến thực hiện vào năm 2017. Xã hiện có 01 điểm bưu điện phục vụ bưu chính, viễn thông đạt chuẩn và  26/26 thôn đã được phủ sóng Internet (3G), đạt 100%.
Về nhà ở của dân, những năm qua xã đã vận động nhân dân tự cải tạo nâng cấp nhà ở đạt tiêu chí Nông thôn mới, xóa nhà tạm nhà dột nát, đến nay xã có 14/26 thôn đạt tiêu chí về nhà ở. Tuy nhiên vẫn còn 36 nhà tạm, nhà dột nát chưa đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ xây dựng.
          Kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất được chú trọng: tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên và số lao động qua đào tạo tăng lên. Hình thức tổ chức sản suất được đổi mới, đến này xã có 01 hợp tác xã nông, lâm nghiệp hoạt động có hiệu quả. Hợp tác xã đã làm tốt một số dịch vụ thiết yếu như dịch vụ thủy lợi, dịch vụ vật tư nông nghiệp, dịch vụ kinh doanh. Trong năm 2013 hợp tác xã đã thực hiện đăng ký hàng độc quyền đối với sản phẩm gạo chất lượng cao xã Kim Phú. Sản phẩm được thị trường trong và ngoài tỉnh ưu chuộng, đã từng bước trở thành thương hiệu của địa phương, sản phẩm này đã mang lại hiệu quả và có lãi cho hợp tác xã.
          Giáo dục, y tế, văn hóa và môi trường phát triển: từ năm 2013 đến nay  xã đã đạt và duy trì phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi. Duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở. Từ năm 2011 đến nay tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100% và tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học lên trung học đạt 100%.
          Là xã được hưởng chế độ ngân sách nhà nước hỗ trợ cấp thẻ BHYT cho người dân thuộc thôn đặc biệt khó khăn, công tác cấp thẻ BHYT được xã quan tâm chỉ đạo, việc cấp thẻ BHYT luôn kịp thời, đúng đối tượng. Đến nay tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt 67,5%.
          Xã đã thường xuyên đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội; thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ, phát huy giá trị di tích, văn hóa; đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể thao trên địa bàn. Năm 2016: 22/26 thôn đạt danh hiệu “thôn văn hóa”, chiếm 84,6% và 2.653/2.993 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm 88,6%.
           Về môi trường: Hiện tại hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 2.943/3.140 hộ đạt 93,72 %; nhà tắm 2.694/3.140 hộ đạt 85,79 %; Nhà tiêu 2.907/3.140 hộ đạt 92,57%. Không có hoạt động gây ô nhiễm môi trường; có 01 nghĩa trang được quy hoạch tập trung; rác thải sinh hoạt được thu gom 02 ngày/lần tại 21/26 thôn.
           Quỹ hỗ trợ bảo vệ môi trường đầu tư xây dựng 02 nhà chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật và 147 bể thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, 02 xe gom đẩy tay và 52 thùng chứa rác.
          Công tác cán bộ được Đảng bộ, chính quyền đặc biệt quan tâm để xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. Xã thường xuyên rà soát, cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị. Đến nay 100% cán bộ, công chức xã đều đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ nội vụ; Năm 2016 Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã vững mạnh, Hội CCB xã trong sạch vững mạnh, Công đoàn cơ sở xã vững mạnh,... Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định. Công an xã đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến.
          Có thể nói, những kết quả bước đầu trong xây dựng nông thôn mới sẽ là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền xã Kim Phú tiếp tục hỗ trợ đầu tư, vận động nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững và xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nhằm đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Chúng ta tin tưởng rằng, không bao lâu nữa một miền quê nông thôn giàu đẹp, trù phú và đổi mới sẽ được xây dựng trên mảnh đất Kim Phú như chính cái tên mà nhân dân tin yêu đặt cho vùng quê này.
Phạm Thị Huệ 
Khoa Dân vận

Tin mới nhất:

Thông báo

Công văn tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông váo viết Thông tin lý luận và thực tiễn số 1 năm 2020

Kế hoạch phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô rô na (Covid-19) gây ra

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Lịch thi giảng viên dạy giỏi năm 2019

Thông báo viết thông tin Lý luận và thực tiễn số 02 năm 2019

Thông báo danh sách học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K1, K2 đủ điều kiện viết Khóa luận tốt nghiệp

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019 - Học tại Yên Bái

Thông báo tuyển sinh đại học chính trị (văng bằng hai) năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Tuyển sinh lớp ôn thi cao học năm 2019

Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2019

Chủ đề thi thuyết trình - Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3/2018

Lịch thao giảng cấp trường đợt 2 năm 2018

lịch thao giảng cấp trường đợt 1, năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin Lý luận và thực tiễn số 2 năm 2018

Thông báo Viết tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, tháng 4 năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính và kết quả xét thăng hặng viên chức hạng II

Thông báo viết bài thông tin Lý luận và Thực tiễn số 1/2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu Trường Chính trị

thông báo tên miền website

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 514102

Đang Online : 31