TUYÊN TRUYỀN ›› Nông thôn mới

Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở Kim Bình

Ngày Đăng: 7/3/2017 13:53 Lượt xem: 633

          Vào những ngày đầu xuân Đinh Dậu, nhân kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân xã Kim Bình vui mừng đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, tôi có dịp đến thăm quê hương cách mạng và chứng kiến sự đổi thay trên mảnh đất này.
           Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, trong những năm qua, người dân Kim Bình đã đoàn kết, nỗ lực tạo nên diện mạo mới cho quê hương, đây là kết quả bước đầu sau 5 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Chương trình của ý Đảng lòng dân đã và đang đựơc thực hiện ở tất cả các thôn bản trên địa bàn xã.
          Đi đầu trong quá trình thực hiện chương trình nông thôn mới ở Kim Bình phải kể đến những tuyến đường bê tông tại các thôn bản đã được xây dựng với hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong đó nhà nứớc hỗ trợ toàn bộ xi măng, nhân dân đóng góp ngày công, tiền mặt mua vật liệu cát sỏi, thuê máy móc bố trí thời gian tập trung thi công. 100% công trình bê tông giao thông nông thôn ở Kim Bình đều đươc thực hiện theo đúng thiết kế rộng 3 m, dày 16 cm. Chung tay, góp sức xây dựng những con đường bê tông, nhiều hộ ở các vùng nông thôn đã dịch rào hiến đất, để thay thế những con đường trũng ngập lầy lội bằng những con đường bê tông hóa vươn dài tiếp nối các thôn xóm với chiểu dài dơn 30 km, đến nay 13/13 thôn có đường ô tô đi lại đến khu dân cư, nhóm hộ thuận tiện cả trong mùa khô và mùa mưa.
          Có thể nói sau hơn 5 năm thực hiên chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Kim Bình đã đạt được một số kết quả nhất định, công tác tổ chức bộ máy đã hoàn thiện và đi vào hoạt động ổn định, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Xã đã  hoàn thành tiêu chí quy hoạch và lập đề án, dự án phát triển sản xuất, các mô hình khuyến nông, đào tạo nghề, hỗ trợ phát triển nghề theo hướng chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất nông nghiệp thành sản xuất hàng hoá theo hướng chuyên canh cây trồng và chăn nuôi tập trung xã Kim Bình giai đoạn 2010 – 2015, định hướng đến năm 2020; Đề án sản xuất nông lâm nghiệp của xã giai đoạn 2013- 2015.
          Đến nay đã và đang triển khai thực hiện các dự án: chăn nuôi lợn nái sinh sản hướng nạc; dự án sản xuất kinh doanh mắm cá chép ruộng Cổ Linh; Hỗ trợ mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học; dự án thực hiện mô hình trồng rau an toàn tại thôn Đồng Cột; Dự án sản xuất cây đậu tương đông...Củng cố hoạt động của hợp tác xã theo hướng khuyến khích phát triển các dịch vụ thủy lợi, nuôi trồng thủy sản, vật tư nông nghiệp, xây dựng, chế biến nông lâm sản; tăng cường mối liên kết hợp tác giữa các hợp tác xã với doanh nghiệp và các hộ gia đình.
          Hệ thống thủy lợi (đập dâng đầu mối, mạng lưới kênh tưới) cơ bản đáp ứng chủ động tưới chắc cho 100% đất 2 vụ lúa, 80% đất 3 vụ. Hệ thống kênh mương thủy lợi trục chính từ hồ chứa, đập dâng đến các cánh đồng cơ bản đã được cứng hóa. Tỷ lệ km kênh nương được bê tông đạt 85%. Hệ thống lưới điện được xây dưng, nâng cấp, cải tạo đảm bảo cung cấp điện an toàn  cho 1.178/1.210 hộ, đạt 97,3%.
           Các trường học trên địa bàn đã được xây dựng theo quy hoạch, đảm bảo diện tích khuôn viên theo điều lệ trường chuẩn Quốc gia. Đến nay cơ bản 3 trường học đã được đầu tư đủ về phòng lớp học; Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia 2/3 trường (trường Trung học cơ sở, Trường Mầm non), đạt 33,3%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở trong xã được tiếp tục học trung học (Trung học phổ thông, bổ túc, học nghề) đạt 100%; Duy trì thường xuyên kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở. Nhà văn hóa, sân thể thao các thôn được xây dựng theo quy hoạch; các công trình nhà văn hóa thôn được xây dựng đạt các yêu cầu theo tiêu chí nhà văn hóa thôn; Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế  đạt 94,4%...
          Có được kết quả trên là do xã Kim Bình đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo các các đoàn thể bổ sung nội dung xây dựng nông thôn mới vào nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”. Cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền một cách thường xuyên, sâu rộng thông qua nhiều hình thức. Do đó đã làm thay đổi căn bản nhận thức của cán bộ nhân dân về chủ trương, nội dung cần thực hiện, chủ thể thực hiện, cơ chế hỗ trợ của nhà nước, trách nhiệm của mỗi người trong xây dựng nông thôn mới…Từ năm 2011 đết hết năm 2015 toàn xã đã thu hút được tổng nguồn vốn huy động: 58.147 triệu đồng, trong đó: Ngân sách nhà nước đầu tư: 30.316 triệu đồng; doanh nghiệp đầu tư: 8.120 triệu đồng; Vốn vay tín dụng: 5.059 triệu đồng; nhân dân đóng góp: 14.652 triệu đồng.
           Kết quả xây dựng nông thôn mới đã làm cho diện mạo Kim Bình thực sự thay đổi. Nếu năm 2011 thu nhập bình quân đầu người trong xã chỉ đạt 10,8 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo là 55,27% (theo chuẩn nghèo về thu nhập)...thì đến năm 2015 thu nhập bình quân đầu người tăng lên 18,6 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 6,3% (theo chuẩn nghèo đa chiều). Vì vậy mà đến hết tháng 10/2015 xã Kim Bình đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Từ đó đến nay xã vẫn tiếp tục bảo vệ vững chắc kết quả xây dựng nông thôn mới.
          Phát huy những kết quả đạt được trong xây dựng chương trình Quốc gia xây dung nông thôn mới thời gian qua là những kinh nghiệm cho Kim Bình nói riêng và các xã khác ở Chiêm Hóa nói chung tiếp tục xây dựng và duy trì thành quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dưng nông thôn mới góp phần nâng cao đời sống của nông thôn trong tiến trình CNH – HĐH đất nước ./.
Thạc sĩ Phạm Thị Huệ
Trưởng khoa Dân vận
 
 

Tin mới nhất:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 8122234

Đang Online : 2311